Vizyon & Misyon

Vizyon & Misyon

BİTKİ ISLAHÇILARI ALT BİRLİĞİ (BİSAB)

MİSYONUMUZ;

Türkiye de faaliyet gösteren bitki ıslahçılarının sürekli bir biçimde geliştirilmesini sağlamak, çalıştıkları alanla  sıkı ilişkide olan tohumculuk  ve  tarım politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak; ıslah sektörünü düzenleyen tüm kural ve uygulamaların, bilimsel temellere dayalı ve uluslararası standartlar ile uyumlu olması için gereken gayreti göstermek  ve BİSAB üyelerini, tüm platformlarda, temsil etmek, onların hak ve menfaatlerini savunmaktır.

VİZYONUMUZ;

Ülkemizde bitki ıslahı konularında devlet ve özel girişim yatırımların desteklenmesi, çeşit geliştirilmesi ve tohumluk üretiminin önündeki bürokratik işlemlerin azaltılması; etik kurallara uyulması, kamu ve özel sektör arasında adil bir rekabet ortamının oluşturulması ve ıslahçı haklarının hem kurum hem de  kişisel bazda korunması; yeni teknolojilerin izlenerek ıslahçılara  kazandırılması, buna bağlı olarak sürekli olarak yeni bitki çeşitlerinin   tescil edilerek tohumculuk sektörüne ve çiftçilere ulaştırılması, Bitki ıslahı ve diğer tarım kollarında  yurt içi AR-GE faaliyetlerinin özendirilmesi, mesleki eğitimin ve insan kaynaklarının geliştirilmesi, ülke içinde ve uluslararası  bilimsel ve teknik  işbirliklerinin artırılması, tüketici, gıda sanayicisi  ve tohum üreticisi tercihi   hedef alınan bitki ıslah   sisteminin egemen kılınarak ülkemizin  bitki ıslahı ve tohumluk üretimi açısından hedefleri olan bölgesel bir güç haline gelmesidir.