Kısayollar

Kısayollar

 
 
 
 
 
 
 
 
        Islahçı Hakları Başvuru Formu(Örnek)
        Islahçı Hakları Başvuru Formu
               (Uluslararası Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Birliği)  
 
              (OECD Tohumluk Kuralları Şeması)

OECD   List of Varieties eligeble for seed certification 
             (OECD Tohum Sertifikasyonu için Seçilen/bildirilen çeşitler Listesi)
 
ISF      International Seed Federation                        
            (Uluslararası Tohum Federasyonu)
 
            EUROSEEDS                        
            (AVRUPA TOHUMCULAR BİRLİĞİ)
 
           (Uluslararası Tohum Test Birliği)  
 
                    (Avrupa Bitki Islahı Araştırma Birliği)
 
         (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü)
 
                      Uluslararası Tarımsal Bilim ve Teknoloji Sistemi