Etik Kuralları

Etik Kuralları

BİSAB ÜYELERİNİN UYMAYI KABUL ETTİĞİ

 ETİK KURALLAR

1. Bitki ıslahı yapan kuruluşlar uzun  süren çalışmalar sonucunda geliştirmiş oldukları çeşitlerin tohum üreticileri ve buna bağlı olarak çiftçiler için hayati önem taşıdığını idrak etmiş ciddi kuruluşlardır.

2. Birlik üyeleri, diğer ıslah kuruluşlarının faaliyetleri ve çeşitleri hakkında olumsuz yönde konuşmaz ve kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarda bulunamaz.

3. Üyeler, Islahçı kuruluşların veya kişilerin başına gelebilecek olumsuzluklarda (çeşit karışıklığı, aynı çeşidin tescil ettirilmesi vs..) olayı alevlendirici yönde konuşamaz,  konunun hukuki çerçevede çözümü için olumlu yaklaşımlarda bulunur.

4. Üyeler, diğer kuruluşların çeşidine sahip çıkamaz ya da başka isim altında kayıt altına aldıramaz.

5. Islahçı kuruluşlar,  diğer bir ıslahçı kuruluşun ıslahçılarını veya diğer çalışanını daha iyi ekonomik şartlar veya başka menfaatler teklif ederek, haksız rekabet içerecek şekilde transfer girişiminde bulunamaz. Bu tür iş değiştirmeler ancak rekabet etmeme yükümlülükleri çerçevesinde kuruluşların aralarındaki mutabakat ile olur.

6. Üye kuruluşlar ve gerçek kişiler  Bitki Islahçıları Altbirligi’nin ve üyelerinin ismini küçültücü davranışlarda bulunamazlar.

7. Alt birliğin geliştirilmesi, ülkemize ve sektöre daha iyi hizmetin üyelerin çalışmalara aktif katılımları ile mümkün olduğundan birlik üyeleri gerekli maddi ve manevi desteği sağlamayı ihmal etmezler.

8. Üyeler, ıslah ve tohumculukla ilgili olan anlaşmazlıklarında  Bitki Islahçıları Altbirliğini  uzlaşma sağlayan bir merkez olarak görürler ve alınan kararlara uyarlar.

9. Üyeler, bitki ıslahı ve  tohumculuk konusunda yürürlükte bulunan Yasa, Tüzük, Genelgeler ile TÜRKTOB ve Alt birlik  tarafından alınan kararlara ve iş ahlakına uyarlar.

10. Üye kuruluşlar ve kişiler  ıslahçı hakkı ile sattıkları veya satın aldıkları  tohumlarla ilgili ıslahçı hakları ödenmesine  titizlikle uyarlar.

11. Üyeler, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerinde öncelikle BİSAB’ı devreye sokar, mümkün olduğu ölçüde münferit girişimlerden kaçınırlar.

12. Üyeler Türkiye Cumhuriyeti Devletinin çıkarlarını ve  yukarıda yazılan hususlara uymak suretiyle Alt birliğin  onurunu korurlar.