İşbirlik

İşbirlik

İşbirliği  yapılan organizasyonlar  faydalı kısayollar  

 

Ülkemizde Kayıt Altına alınan Çeşitler listesi

Islahçı Hakları ve Koruma altındaki çeşitler listesiUPOV      The International Union for the Protection of New Varieties of Plants   
               (Uluslararası Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Birliği)  

OECD   Seed Scheme Rules
              (OECD Tohumluk Kuralları Şeması)

OECD   List of Varieties eligeble for seed certification 
             (Tohum Sertifikasyonu için Seçilen/bildirlen çeşitler Listesi)
 
ISF      International Seed Federation                        
            (Uluslararası Tohum Federasyonu)
 
ISTA   Internatioanl Seed Testing Assosiation          
           (Uluslararası Tohum Test Birliği)