MERSİN AGROPARK ziyaret edildi

MERSİN AGROPARK ziyaret edildi

         
           BİSAB Yönetim Kurulu Üyelerimiz 27.04.2023 tarihinde Kurucu ortakları arasında olduğumuz Mersin AGROPARK   Teknoloji Geliştirme Bölgesini ziyaret ederek yapılan çalışmaları ve BİSAB üyelerinin AGROPARK   ’tan yararlanmaları halinde elde edecekleri avantajlar hakkında bilgi aldılar.
            Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte davetimize istinaden bölge avantajlarından yaralanmak isteyen BİSAB üye firmalarımızın temsilcileri de AGROPARK merkezinde yapılan toplantıya katılarak AGROPARK   ta çalışma başlatmaları halinde ne gibi avantajlar elde edecekleri konularında bilgilendirildiler.
            Mersin AGROPARK   Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Sefa ÇAKIR ve Genel Müdür Murat HOCAGİL’in de katıldığı toplantıda, AGROPARK   Teknik uzmanlarının AGROPARK   hakkında bilgi vermesinin ardından Mersin AGROPARK   Mali işler şefi, Firmaların burada AR-GE faaliyeti başlatmaları halinde elde edecekleri avantajlar ve vergi indirimleri hakkında bilgilendirme yaptı. Firma temsilcileri tarafından yöneltilen soruları cevaplandırdı ve Mersin AGROPARK   Yönetim Kurulu Başkanı, BİSAB üyelerinin Proje kapsamında AGROPARK taçalışmaya başlamaları halinde elde edecekleri avantajların yanında %10 ilave bir indirimin yapılabileceğini belirterek, “AGROPARK   yönetiminde BİSAB Başkan Yardımcısı düzeyinde temsil edilmektedir” dedi.
            BİSAB Yönetim Kurulu Başkanı Selami YAZAR Ülkemizin AR-GE ve Bitki Islahına çok önem vermesi gerektiğini, birim alandan elde edilen verimin ancak ve ancak Islah ve AR-GE çalışmaları sonucu geliştirilen çeşitlerle mümkün olabileceğini belirtti. Ülkemizde Özel Sektör AR-GE kuruluşlarının Bitki Islahına başlamalarının üzerinden çok uzun zaman geçmemesine rağmen bazı saygın firmalarımızın dünyanın değişik yerlerine kendi ıslahları sonucu geliştirdikleri çeşitlerin tohumlarını sattıkları belirtti. Uluslararası firmalarla rekabet halinde olan çeşit ve teknoloji geliştiren, ülkemize katma değer sağlayan bu firmalarımıza pozitif ayrımcılık yapmanın herkesin görevi olduğunu belirtti.
            Mersin AGROPARK   ’daki binalar, çevre  ve yapılması planlanan  diğer konular  hakkında bilgi alınıp tesislerin gezilmesinin ardından AGROPARK   a ait Alifakı’da yerleşkesindeki, elektrik ve kapalı sistem sulama sistemleri tamamlanan ve farklı büyüklüklerde parsellere bölünen 700 dekar arazi katılımcılar ile birlikte incelendi.
AGROPARK   hakkında detay bilgi için www.mersinagropark.com ziyaret ediniz.