Tüzük Değişiklikleri Yayımlandı

Tüzük Değişiklikleri Yayımlandı

Alt Birliğimiz 2.Genel Kurulunda kabul edilen ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca  onaylanan aşağıdaki tüzük değişiklikleri yerel gazetede yayımlanarak  yürürlüğe girmiştir.Değişiklikleri de içeren yeni tüzük metni web sitemizin ilgili sayfasında görülebilir.
 
Faaliyet Merkezi ve Adresi
Madde 3- (1) Alt Birliğin adı ‘’Bitki Islahçıları Alt Birliği’’dir. Bu tüzükte, Bitki Islahçıları Alt Birliği, Alt Birlik; Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Bakanlık diye anılacaktır. Alt Birlik faaliyetlerinin yürütüleceği merkez ve adresi aşağıda belirtilmiştir.
(Bu fıkra; Bakanlığın 03/06/2011 tarih ve B.12.0.TUG.0.02-02-501.20.02/3167-12025 sayılı onay yazısı ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.)
a)Alt Birliğin yönetim merkezi Ankara’dır.
b)Adresi: Fidanlık Mahallesi Adakale Sokak No:22/12 Kızılay/ANKARA
Telefon: 0312 4333066
(Bu bent; Bakanlığın 03/06/2011 tarih ve B.12.0.TUG.0.02-02-501.20.02/3167-12025 sayılı onay yazısı ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.)
 
Üyelikten Çıkarılma
Madde 7- (1) Aşağıdaki hallerde Alt Birlik üyeleri üyelikten çıkarılır; (Bu fıkra; Bakanlığın 03/06/2011 tarih ve B.12.0.TUG.0.02-02-501.20.02/3167-12025 sayılı onay yazısı ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.)
a) Kanun, yönetmelik ve tüzükte yer alan hükümleri yerine getirmemek,
b) Alt Birlik kararlarına uymamak, (Bu bent; Bakanlığın 03/06/2011 tarih ve B.12.0.TUG.0.02-02-501.20.02/3167-12025 sayılı onay yazısı ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.)
c) Üyelik aidatlarını ödememek ve birliğe karşı olan taahhütlerini yerine getirmemek,
ç) Alt birlik etik kurallarına uymamak.
(2)- Tüzükte gösterilmeyen nedenlerle üyeler üyelikten çıkarılamaz. Üyelikten çıkarılma alt birlik yönetim kurulu kararı ile geçici ihraç şeklinde olur. Üyenin kesin ihracı yapılıncaya kadar bütün hakları devam eder. Çıkarılan üyelerin durumu ilk genel kurulda görüşülerek karara bağlanır.