MERSİN AGROPARK hizmete girdi

MERSİN AGROPARK hizmete girdi

MERSİN AGROPARK   Avantajları
 • Bölge içerisinde faaliyette bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, yazılım, tasarım veya Ar-Ge faaliyetleri dolayısıyla 4691 sayılı Kanunda yer alan vergisel teşviklerden bütün halinde yararlanabilirler
 • Bölgede yer alan girişimcilerin, bölgede yürüttükleri Ar-Ge çalışmalarının sonucunda ortaya çıkan; yazılım, tasarım veya ürünlerden elde edilen kazançları, 31/12/2028 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır,
 • Bölgede kanun kapsamında yürütülen Ar-Ge projeleri ile ilgili çalışmalarda/araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, yazılım gümrük vergisi ve her türlü değerli kâğıtlar sonucunda ortaya çıkan harçlardan 31.12.2028 tarihine kadar muafiyet,
 • Bölgede faaliyet gösteren girişimcilerin, Ar-Ge çalışmalarında kullanacakları yazılım, malzeme ve makine/teçhizatların satın alımlarında %100 KDV muafiyeti
  • Makine ve teçhizatın aksam, parça, aksesuar ve teferruatları istisna kapsamında değerlendirilemez.
  • Teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri dışında kullanılamaz veya elden çıkarılamaz.
 • Atık su arıtma tesisi işleten bölgelerden belediyelerce atık su bedeli muafiyeti,
 • Bölgede yer alan girişimcilerin yürüttükleri yazılım ve/veya Ar-Ge projesi kapsamında çalışan Ar-Ge personelinin, Bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayıyla, Bölge dışında geçirdiği sürelere ait bu çalışmaları kapsamında elde ettikleri ücretlerinin; üniversite bünyesinde kadrolu olan öğretim elemanları için % 50’si, diğer Ar-Ge personeli için % 25’i gelir vergisinden müstesnadır.
 • Bölgede çalışmakta olan Ar-Ge ve destek personellerinin işveren prim hissesinin %50’si 5746 Sayılı Ar-Ge kanununa göre muaftır,Bölgede çalışan; Ar-Ge/Tasarım ve destek personelinin (ar-ge personelinin %10’unu geçemez) maaşlarına yansıyan SGK işçi payı (%100 muafiyet), gelir vergisi (%100 muafiyet) ve damga vergisi (%100 muafiyet) ile ilgili ücretler 31/12/2028 tarihine kadar her türlü vergiden/harçtan müstesnadır.
MERSİN AGROPARK hakkında 
MERSİN AGROPARK Tel     :  0533 553 49 30
MERSİN AGROPARK Adres: Heleke Mahallesi Reşadiye Sokak Tarsus / MERSİN