EĞİTİM DUYURUSU : Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) Yatay Eylem Planı Yol Haritası çe

EĞİTİM DUYURUSU : Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) Yatay Eylem Planı Yol Haritası çe

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) Yatay Eylem Planı Yol Haritası çerçevesinde eğitim duyurusu aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.   25 Aralık 2012 tarih ve 28508 sayılı Resmi Gazetede Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, 2013 – 2015 yıllarını kapsayan GİTES Eylem Planında yer alan eylemlerin hayata geçirilmesinde yol haritasının belirlenebilmesi, dönemler itibariyle sorumlu, ilgili kurum ve kuruluşlarca etkileşimin artırılabilmesi ve eylemler özelinde çalışma takviminin detaylandırılabilmesi için bir iş planı oluşturulması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. GİTES Yatay Eylem Planı Yol Haritası çerçevesinde Genel Müdürlüğümüz çalışma konuları doğrultusunda   özel sektör  temsilcileri , üniversiteler ve araştırıcıların (özellikle pamuk ve hububat konusunda çalışan) katılımı ile TÜBİTAK yetkilileri tarafından 26 Eylül  2013 saat 14.00 Perşembe günü  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü  ( İstanbul yolu )   konferans salonunda  eğitim  çalışması  yapılacak olup katılım  sağlanması  hususunda ; Söz konusu eğitimin  üyelerinize duyurularak  katılımın sağlanması  ve katılımcı bilgilerinin 25 Eylül  2013 tarihine kadar  [email protected] ; elektronik posta adresine  bildirilmesi hususunu; Bilgilerinizi ve gereğini  rica ederim.