Bitki Islahı Kursları Hakkında Kamuoyuna Duyuru!

Bitki Islahı Kursları Hakkında Kamuoyuna Duyuru!

BİTKİ ISLAHÇILARI ALT BİRLİĞİNDEN, BİTKİ ISLAHI KURSLARI HAKKINDA KAMUOYUNA DUYURULUR ….   Alt Birliğimizce düzenlenen Bitki Islahı Kurslarıyla ilgili olarak  bazı sosyal paylaşım sitelerinde bazı kişiler tarafından kafa karışıklığına yol açacak haber ve yorumlar yapılmaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve aydınlatılması açısından aşağıdaki açıklamaların  yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur; 1-    Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) 5553 sayılı Tohumculuk  Yasasının 16.maddesine dayanılarak  kurulmuş, tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. 2-    Bitki Islahı Kursları sektörümüzün ihtiyacı  ve bu yöndeki  talepleri üzerine düzenlenmektedir. 3-    Bu kurslar 5553 sayılı Tohumculuk Yasasının 18/b maddesi,  13/1/2008 tarih ve  26755  sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliğinin 44.maddesi 2.fıkrası  (d) bendi  ile  mülga Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün  27.04.2010 tarih ve B.12.0.TUG.0.02-02-501.20.02/1768 sayılı yazılarına dayanılarak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Araştırma Enstitüleri ve Üniversitelerimizin katılım ve katkıları ile  düzenlenmekte olup, Bakanlığımıza her yıl açılan  kurslarla ilgili bilgiler verilmektedir. Bundan böyle bu tür haber ve yorumlara itibar edilmeyerek, doğru bilgi almak için  Alt Birliğimiz   web sitesine  (www.bisab.org.tr)  veya  yetkililere müracaat edilmesine hassasiyet gösterilmesi hususları KAMUOYUNA SAYGIYLA  DUYURULUR..