2024 yılı Bitki Islahı Kursu Kayıtları Başladı

2024 yılı Bitki Islahı Kursu Kayıtları Başladı

Alt Birliğimizce düzenlenecek olan 2024 yılı BİTKİ ISLAHI KURSU ile ilgili duyuru!!!
 
BİTKİ ISLAHI KURSU 2024 YILI PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI:
5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu 18/b maddesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nca Bitki Islahçıları Alt Birliği’ne verilen yetkiye dayanılarak 2024 yılında düzenlenecek Bitki Islahı Kursu Programı uygulama esasları aşağıdadır;
 
KURSUN ŞEKLİ:
Kurs, Teorik eğitim (Dersler) ve Uygulamalı eğitimler olarak iki kısımda yapılacaktır. 2024 yılı Teorik eğitim programı ileri ki tarihlerde duyurulacaktır.
 
KURS YERİ:
Bitki ıslahı ile ilgili temel derslerin verileceği teorik eğitim 12.02.2024-24.02.2024 tarihlerinde Antalya’da yapılacaktır. Uygulamalı eğitimler ise Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile Bitki Islahçıları Alt Birliği arasında imzalanan protokol çerçevesinde konularına göre Bakanlığa (TAGEM) bağlı  Tarımsal Araştırma Enstitüleri ile Islah programı yürüten bazı Üniversitelerin ilgili bölümlerinde ileride açıklanacak programa göre yapılacaktır.
 
KURSUN SÜRESİ:
Kursun toplam süresi ilgili yönetmelik gereği 90 gün olacaktır. Teorik eğitim 13 gün sürecektir. Uygulamalı eğitimler ise toplam kurs süresinden geriye kalan süre (77 gün)  yıl içerisinde tamamlanacak şekilde, bitki türlerinin özellikleri ve gelişme dönemleri de dikkate alınarak yıl içinde farklı tarihlerde olmak üzere yukarıda açıklandığı gibi farklı konularda ve kuruluşlarda yürütülecektir. Teorik ve uygulamalı eğitim programları hakkında detaylı bilgiler Alt Birliğimiz web sitesinde (www.bisab.org.tr)  duyurulacaktır.
 
KURSA KATILIM ŞARTLARI: 
Teorik eğitime, isteyen herkes ücreti karşılığında katılabilir. “Bitki Islahı Kursu Bitirme Belgesi” alabilmek için, Ziraat Fakültelerinden en az Lisans düzeyinde mezun olanlar katılabilir. Katılımcıların diploma veya mezniyet belgesi ile kimlik belgesi suretlerini kurs yetkililerine teslim etmeleri gereklidir.
 
SERTİFİKA ALMA ŞARTLARI:
“Bitki Islahı Kursu Bitirme Belgesi”  almak için hem teorik hem de uygulamalı eğitim programlarına katılmak şarttır. Kurs da teorik olarak verilen derslerin bitiminde yazılı bir ara sınav yapılacak olup geçme notu 100 üzerinden 70’tir. Sınavda başarılı olamayanlar için daha sonra belirlenecek bir tarihte ikinci bir sınav yapılacaktır. Teorik kurs sınavlarında başarılı olamayanlar uygulamalı kursa katılamayacaklardır. Uygulamalı kursların bitiminde kurs yetkililerinin yapacağı değerlendirme sonucu başarılı olanlar, 5553 sayılı yasa ile verilen Araştırmacı Kuruluş yetkisine sahip Özel Sektör Araştırma Kuruluşlarında çalışma hakkına sahip olacaklar ve Bakanlıkça kabul edilen bir sertifika almaya hak kazanacaklardır
 
 
KAYIT
0312 433 30 65 - 66  veya 0533 608 09 85 no.lu telefonlardan ilgili görevlilerden bilgi alınız
Banka Hesap Bilgilerimiz
T.C. Ziraat Bankası Yenimahalle Şubesi
Bitki Islahçıları Alt Birliği İktisadi işletmesi
IBAN:  TR20 0001 0005 9957 3585 0150 01
 
.   KURS TEORİK EĞİTİM PROGRAMI   .
    --- Genel Konular