2012 YILI BİTKİ ISLAHI KURSU TEORİK EĞİTİMİ

2012 YILI BİTKİ ISLAHI KURSU TEORİK EĞİTİMİ

Zaman Konu Eğitimci(ler)
     
1.Gün-30 Ocak
 
10:00-11:00 Açılış
11:00-11:15 Ara
11:15-12:00 Bitki Islahının tanımlanması  Dr. Vehbi Eser
12:00-13:00 Öğle yemeği
13:00-13:45 Bitkilerde Döllenme Biyolojisi Prof. Dr. Kayıhan Korkut / Dr. Vehbi Eser
13:45-14:00 Ara
14:00-14:45 Kromozomdan Kodona Prof. Dr. Kayıhan Korkut / Dr. Vehbi Eser
14:45-15:00 Ara
15:00-15:45 Mendel Genetiği Prof. Dr. Kayıhan Korkut / Dr. Vehbi Eser
15:45-16:00 Ara
16:00-16:45 Kalitatif ve Kantitatif Karakterler Prof. Dr. Kayıhan Korkut / Dr. Vehbi Eser
 
2.Gün-31 Ocak
 
09:00-09:45 Genetik Varyasyon  Prof. Dr. Kayıhan Korkut Dr. Vehbi Eser
09:45-10:00 Ara
10:00-10:45 Kalıtım Derecesi Prof. Dr. Kayıhan Korkut / Dr. Vehbi Eser
10:45-11:00 Ara
11:00-11:45 Kalıtım Derecesi ve Seleksiyon Prof. Dr. Kayıhan Korkut /Dr. Vehbi Eser
11:45-13:00 Öğle yemeği
13:00-13:45 Bitki çevre ilişkilerinin ıslah açısından ele alınması Prof. Dr. Kayıhan Korkut /Dr. Vehbi Eser
13:45-14:00 Ara
14:00-14:45 Kendine döllenen bitkilerde ıslah metotları Dr. Vehbi Eser / Doç. Dr. Ahmet Bağcı
14:45-15:00 Ara
15:00-15:45 Safhat teorisi ve kendine döllenen bitkilerde çeşit içi varyasyon Dr. Vehbi Eser / Doç. Dr. Ahmet Bağcı
15:45-16:00 Ara
16:00-16:45 Ebeveyn Seçimi Doç. Dr. Ahmet Bağcı/Dr.Vehbi Eser
3.Gün-01 Şubat
 
09:00-09:45 Bulk (Toptan) Seleksiyon Doç. Dr. Ahmet Bağcı / Dr. Vehbi Eser
09:45-10:00 Ara
10:00-10:45 Pedigre (Tek bitki) seleksiyonu Doç. Dr. Ahmet Bağcı/Dr.Vehbi Eser
10:45-11:00 Ara
11:00-11:45 Modifiye Bulk Seleksiyonu Doç. Dr. Ahmet Bağcı/Dr.Vehbi Eser
11:45-13:00 Öğle yemeği
13:00-13:45 Tek Tohum Nesli Seleksiyonu Doç. Dr. Ahmet Bağcı/Dr.Vehbi Eser
13:45-14:00 Ara
14:00-14:45   Bitkilerde dayanıklılık ve toleranslı çeşit elde etme Doç. Dr. Ahmet Bağcı/Dr.Vehbi Eser
14:45-15:00 Ara
15:00-15:45   Dayanıklılık tipleri Doç. Dr. Ahmet Bağcı/Dr.Vehbi Eser
15:45-16:00 Ara
16:00-16:45   Geriye melezleme Dr.Vehbi Eser/S.Yazar
 
4.Gün-02 Şubat
 
09:00-09:45 Genotiplerin kalite açısından değerlendirilmesi ve seleksiyonu  Dr.Turgay  Şanal
09:45-10:00  Ara
10:00-10:45 . Buğday ıslahı   Dr.Vehbi Eser /S.Yazar
10:45-11:00  Ara
11:00-11:45  Buğday ıslahı  Dr.Vehbi Eser /S.Yazar
11:45-13:00   Öğle yemeği
13:00-13:45   Arpa Islahı    İsmail  Sayim
13:45-14:00  Ara
14:00-14:45   Kendine döllenen bitkilerde tohum üretimi     İsmail  Sayim /S.Yazar
14:45-15:00  Ara
15:00-15:45   Baklagil  ıslahı     Dr. Ali Üstün
15:45-16:00  Ara
16:00-16:45   Soya ıslahı    Dr. Ali Üstün
5.Gün-03 Şubat
 
09:00-09:45    Polyploidi      Prof.Dr.Ann Frary
09:45-10:00 Ara
10:00-10:45   Bitki ıslahında doku kültürleri      Prof.Dr.Ann Frary
10:45-11:00 Ara
11:00-11:45  Bitki ıslahında doku kültürleri      Prof.Dr.Ann Frary
11:45-13:00 Öğle yemeği
13:00-13:45  Haploid bitkilerin eldesi     Prof. Dr. İsmet Başer
13:45-14:00 Ara
14:00-14:45 Haploitlerin ıslahta kullanım avantaj ve dezavantajları     Prof. Dr. İsmet Başer
14:45-15:00 Ara
15:00-15:45  Mutasyon ve varyasyon oluşturma    Doç Dr. Zafer Sağel
15:45-16:00 Ara
16:00-16:45  Mutasyon ve varyasyon oluşturma    Doç Dr. Zafer Sağel
 
6.Gün-04 Şubat
 
09:00-09:45  Pamuk Islahı   Dr. Koray  Şimşek
09:45-10:00   Ara
10:00-10:45   Pamuk Islahı    Dr. Koray  Şimşek
10:45-11:00   Ara
11:00-11:45  Yem bitkileri ıslahı    Yrd.Doç.Dr.Ahmet Tamkoç
11:45-13:00  Öğle yemeği
13:00-13:45   Fiğ Islahı   Yrd.Doç.Dr.Ahmet Tamkoç
13:45-14:00   Ara
14:00-14:45   Yonca ıslahı    Yrd.Doç.Dr.Ahmet Tamkoç
14:45-15:00   Ara
15:00-15:45    Yonca ıslahı    Yrd.Doç.Dr.Ahmet Tamkoç
15:45-16:00   Ara
16:00-16:45   Yem Bezelyesi Islahı    Yrd.Doç.Dr.Ahmet Tamkoç
7.Gün-05 Şubat
 
09:00-16:45    Ara değerlendirme ve konuların tekrarı
 
8.Gün-06 Şubat
 
09:00-09:45   Yumru ile çoğaltılan bitkilerin ıslahı    Prof.Dr.Mehmet Çalışkan
09:45-10:00     Ara
10:00-10:45   Klon seleksiyonu    Prof.Dr.Mehmet Çalışkan
10:45-11:00     Ara
11:00-11:45   Patates ıslahı    Dr.Hüseyin Onaran
11:45-13:00   Ara
13:00-13:45   Patateste tohumluk ve mini yumru üretimi    Dr.Hüseyin Onaran
13:45-14:00   Öğle yemeği
14:00-14:45   Yabancı döllenen bitkilerde ıslah metotları   Doç.Dr.Yalçın Kaya
14:45-15:00  Ara
15:00-15:45   Erkek kısırlığı ve hibrit çeşitler   Doç.Dr.Yalçın Kaya
15:45-16:00   Ara
16:00-16:45   Ayçiçeği Islahı   Doç.Dr.Yalçın Kaya
16:45-17:00   Ara
17:00-17:45   Ayçiçeği Islahı   Doç.Dr.Yalçın Kaya
 
9.Gün-07 Şubat
 
09:00-09:45   Mısır Islahı   Semra Yanıkoğlu /Dr.Ali Üstün
09:45-10:00   Ara
10:00-10:45   Populasyon geliştirme   Semra Yanıkoğlu /Dr.Ali Üstün
10:45-11:00   Ara
11:00-11:45    Populasyon geliştirme ve iyileştirme   Semra Yanıkoğlu /Dr.Ali Üstün
11:45-13:00   Öğle yemeği
13:00-13:45   Mısırda Safhatların oluşturulması   Semra Yanıkoğlu /Dr.Ali Üstün
13:45-14:00   Ara
14:00-14:45   Mısırda Safhatların değerlendirilmesi veya analizi   Semra Yanıkoğlu /Dr.Ali Üstün
14:45-15:00   Ara
15:00-15:45   Mısırda hibrit çeşitlerin oluşturulması   Semra Yanıkoğlu /Dr.Ali Üstün
15:45-16:00   Ara
16:00-16:45    Mısırda hibrit tohum üretimi   Semra Yanıkoğlu /Dr.Ali Üstün
10.Gün-08 Şubat
 
09:00-09:45   Hibrit Sebze Islahının Esasları     Dr.Davut Keleş
09:45-10:00  Ara
10:00-10:45   Biber ıslahı     Dr.Davut Keleş
10:45-11:00   Ara
11:00-11:45   Biber ıslahı     Dr.Davut Keleş
11:45-13:00  Öğle yemeği
13:00-13:45  Kışlık sebze ıslahı   Yrd.Doç.Dr.Ali Fuat Gökçe
13:45-14:00   Ara
14:00-14:45   Soğan ıslahı   Yrd.Doç.Dr.Ali Fuat Gökçe
14:45-15:00   Ara
15:00-15:45  Soğan ıslahı   Yrd.Doç.Dr.Ali Fuat Gökçe
15:45-16:00   Ara
16:00-16:45   Tohumluk soğan  üretimi   Yrd.Doç.Dr.Ali Fuat Gökçe
11.Gün-09 Şubat
09:00-09:45  Kavun ıslahı   Dr.Davut Keleş
09:45-10:00 Ara
10:00-10:45 Kavun ıslahı   Dr.Davut Keleş
10:45-11:00 Ara
11:00-11:45   Patlıcan ıslahı   Dr.Davut Keleş
11:45-13:00 Öğle yemeği
13:00-13:45 Hıyar ıslahı    Dr.Volkan Gözen
13:45-14:00 Ara
14:00-14:45 Hıyar ıslahı    Dr.Volkan Gözen
14:45-15:00 Ara
15:00-15:45  Domates Islahı    Dr.Aylin Kabaş
15:45-16:00 Ara
16:00-16:45  Domates Islahı   Dr.Aylin Kabaş
12.Gün-10 Şubat
 
09:00-09:45   Lahana ıslahı    Hayati Kar
09:45-10:00   Ara
10:00-10:45    Lahana ıslahı   Hayati Kar
10:45-11:00   Ara
11:00-11:45   Biyoteknoloji ve bitki ıslahı Dr. Vehbi Eser / Doç. Dr. Taner Akar
11:45-13:00   Öğle yemeği
13:00-13:45   Moleküler Genetik ve uygulama alanları  Doç. Dr. Taner Akar/Dr. Vehbi Eser
13:45-14:00  Ara
14:00-14:45    Transgenik çeşitlerin (GDO) elde edilmesi  Doç. Dr. Taner Akar/Dr. Vehbi Eser
14:45-15:00   Ara
15:00-15:45   Tarla Bitkilerinde çeşitlerin tescil edilmesi   Kamil Yılmaz
15:45-16:00   Ara
16:00-16:45   Sebzelerde çeşitlerin kayıt altına alınması   Kamil Yılmaz
13.Gün-11 Şubat
09:00-09:45  Çeşit stabilitesine yaklaşım   Dr.Ali Üstün
09:45-10:00 Ara
10:00-10:45   İstatistiki sonuçların analizi ve deneme tekniği   Dr.Ali Üstün
10:45-11:00 Ara
11:00-11:45    İstatistiki sonuçların analizi ve deneme tekniği    Dr.Ali Üstün
11:45-13:00 Ara
13:00-13:45    İstatistiki sonuçların analizi ve deneme tekniği    Dr.Ali Üstün
13:45-14:00 Ara
14:00-14:45     İstatistiki sonuçların analizi ve deneme tekniği   Dr.Ali Üstün
14:45-15:00 Ara
15:00-15:45    İstatistiki sonuçların analizi ve deneme tekniği   Dr.Ali Üstün
15:45-16:00 Ara
16:00-16:45    Kursun genel değerlendirmesi
13.Gün-12 Şubat
09:00-09:30 Teorik kurs sınav hazırlığı
10:00-10:30 Sınav
10:30-11:00 Sınavın değendirilmesi ve kapanış