DR. VEHBİ ESER MAKALE YARIŞMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

DR. VEHBİ ESER MAKALE YARIŞMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Dr. Vehbi ESER MAKALE YARIŞMASI

     Bitki ıslahçıları Alt Birliği (BİSAB) Tohumculuğun temeli olan bitki ıslahçılarının dayanışmasını sağlamak ve ülkemiz tohumculuk sektörüne hizmet etmek ve geliştirmek amacıyla 5553 sayılı Tohumculuk Kanununa göre kurulmuş tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.  11 Mayıs her yıl BİSAB tarafından BİTKİ ISLAHÇILARI günü olarak kutlanmakta; üyelerimiz, bitki ıslahı ve tohumculukla ilgili diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarının yetkilileri ile üniversitelerden akademisyen ve öğrencilerin katıldığı bitki ıslahının öneminin anlatıldığı etkinlikler düzenlenmektedir.

Bu çerçevede BİSAB, TÜRKTOB ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile işbirliği içinde 2017 yılında başlatılan ve geleneksel hale getirilen, Ziraat Fakültelerinin son sınıflarında okuyan öğrencilerin katıldığı ödüllü yarışma düzenlemektedir.

Yönetim Kurulumuz; bu yıldan itibaren yarışmanın isminin rahmetli olan Kurucu başkanımız adına “Dr. Vehbi ESER Makale Yarışması” olarak anılmasını kararlaştırmıştır. Yarışma için hazırlanan afişler 40 ın üzerindeki; 

Ziraat Fakülteleri,

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakülteleri,

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültelerine gönderilmiştir.

«Bitki Islahının Ulusal Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilirliğindeki Önemi» konulu bu yılki yarışmaya katılım süresi 8 Nisan 2022 tarihinde sona ermiştir.  Gelen yazılar önce komisyonlar tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulmuş ve daha sonra komisyonlarca seçilen yazılar üst değerlendirmeye tabi tutularak ilk beş makale seçilmiştir.

Ödüller:

  1. ye verilecek ödül: 7 000 TL
  2. ye verilecek ödül: 3 500 TL
  3. ye verilecek ödül: 1 500 TL

Teşvik ödülü           :    750 TL (2 Adet)

İlk üçe girerek ödüle layık görülen çok kıymetli genç meslektaşlarımız 11 Mayıs Bitki Islahçıları gününe ödüllerini almak üzere davet edilmişlerdir.

KONU: «Bitki Islahının Ulusal Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilirliğindeki Önemi »

sonuçlar:

  1. Merve BAŞ: Uşak Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü
  2. Ece YÜCEL: Ankara Ün. Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü      
  3. Ayşe KÖKDEMİR: Çanakkale Onsekiz Mart Ün., Ziraat Fak, Bahçe Bit. Böl.

Teşvik Ödülleri:

  1. Mithat BAYRAKOĞLU: Recep Tayyip Erdoğan Ün., Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl.
  2. Oğuzhan KILIÇ: Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü