4.Uluslararası Bitki Islahı Kongresi

4.Uluslararası Bitki Islahı Kongresi

fotograflar için kısayolu açınız  tıklayınız

Bitki Islahçıları Alt Birliği(BİSAB) Koordinasyonunda düzenlenen “4.Uluslararası Bitki Islahı Kongresi21-25 Kasım 2022 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi

4.Uluslararası Bitki Islahı Kongresi Düzenleme Kurulunda; Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB), Alt Birlikler, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (Bitkisel Üretim Gen. Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar Gen. Müdürlüğü ve Gıda ve Kontrol Gen. Müdürlüğü), FAO, CIMMYT, ICARDA, TÜRKTED, Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluşu Temsilcileri, 11 Farklı Üniversite temsilcisi ve Yabancı Ülkelerin Tarımsal Araştırma Kuruluşu temsilcileri bulunmaktadır. Kongre ile ilgili Türkçe ve İngilizce olarak hazırlatılan web sayfası (www.intpbc2022.org) ile kongre duyuruları, Ulusal ve Uluslararası alanda ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla paylaşılmıştır.
Dünyanın çeşitli ülkelerinden bilim insanlarının bir araya gelip bitki ıslahı ve genetiği konularındaki AR-GE ve üretilen bilimsel teknolojik gelişmelerin tartışıldığı, bilgi alışverişinde bulunulduğu 4. Uluslararası Bitki Islahı Kongresinin 2020 yılında yapılması planlanmış COVİD salgını nedeniyle 2 defa ertelenmiş ve nihayet 21-25 Kasım 2022 tarihinde Antalya’da yapılmıştır. Kongrenin teması “Yerelden Küresele Bitki Islahı” olarak belirlenmiştir.
Kongrenin konuları 11 ana başlık altında toplanmıştır.
Bitki Genetik Kaynakları ve Köy Çeşitleri, Klasik Bitki Islahı, Bitki Islahında Moleküler Tekniklerin Kullanılması, Çeşit Tescili ve Sertifikasyon Sistemleri, Biyotik ve Abiyotik Streslere Dayanıklılık, Teknolojik Kalite ve Fonksiyonel Gıdalar, Penomiks, Uzaktan Algılama ve and Omics Teknolojileri, Doku Kültürü ve Dondurarak Muhafaza, Bioinformatik ve Big Data Processing, Gelecekteki Değişimler için Yeni Bitki Islahı Yöntemleri, Bitki Islahçı Hakları olarak belirleniştir.
Kongre sözlü sunumları yukarıda belirtilen konulara göre 3 ayrı salonda yapılmıştır. Poster sunuları elektronik ekranlarda gerçekleşmiştir.
Kongreye her biri kendi alanlarında uluslararası otorite olan on bilim insanı davetli konuşmacı olarak davet edilmiş ve farklı konularda sunumlar yapmışlardır.
Kongreye, yurtiçi ve yurt dışından çok büyük ilgi ve katılım ile gerçekleştirilmiştir. Kongreye, 126 yabancı ve 283 yerli olmak üzere toplam 409 araştırmacı katılım sağlamıştır. Kongreye katılım sağlamak üzere; 19 ülkeden 190’ın üzerinde bildiri başvurusu yapılmış ve gönderilen bildirilerden; 89 u sözlü sunum bildirisi ve 68 poster sunumu olmak üzere toplamda 157 bildiri “Kongre Bilim Kurulunca” kabul edilmiştir. Ayrıntılar www.intpbc2022.org adresinden erişim sağlanan Kongre web sayfasındadır.
Kongre organizasyonunu sağlayan “Bitki Islahçıları Alt Birliği’(BİSAB) Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın Selami YAZAR’ın ardından kongreye hazırlık aşamalarında her türlü desteği sağlayan, TÜRKTOB Başkanı, Sayın Savaş AKCAN, Tarım ve Orman Bakanlığı (BUGEM) Bitkisel Üretim Genel Müdürü, Sayın Mehmet HASDEMİR ile  Tarım ve Orman Bakanlığı (TAGEM) Tarımsal Araştırmalar ve Poltikalar Genel Müdürü, Sayın Metin TÜRKER katılımcılara hitap etmiştir. Konuşmalarında insan beslenmesi başta olmak üzere, insanlığın kültüründe en vazgeçilmez kaynak olan tarımsal üretimin kaynağının bitkisel üretim olduğunu, tohumculuğun ise tüm bu üretimin temelini oluşturduğunu vurguladı. Tohumculuğun ülkemizdeki önemi ve gelişimi hakkında verilen bilgilerin ardından tohumculuğun temeli olan bitki ıslahının öneminden söz eden konuşmacılar, bu kapsamda kongrenin önemini vurguladılar.

ıntpbFATIHSEYİZ

Kongre; Düzenleme Kurulu Başkanı  Prof. Dr. Fatih SEYİS’in konuşması ile başlamıştır.
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fatih SEYİS açılış konuşmalarında gerek ülkemizden ve gerekse Yurt dışından gelen araştırıcı ve bilim insanlarına hoş geldiniz dedikten sonra bu kongrenin ülkemiz ve tüm dünya için hayırlara vesile olmasını diledi.
Dünya nüfusunun hızla arttığı günümüzde yatağa aç insanın girmemesi için tarımsal üretimin hızla artması ve eşit ve dengeli paylaşımın yapılmasının önemli olduğunu vurguladı. Ülkemizde ve Dünyada ekilebilir alanların sınırlı olduğunu artan nüfusu beslemek için verimliliğin önemli olduğunu ve verimliliği artırmanın da Bitki Islahı ve yeni teknolojilerin Bitki Islahında kullanılması ile mümkün olacağını vurguladı.
Kongre sayesinde dünyada ve ülkemizde verimliliği artırmak amacı ile geliştirilen yeni teknoloji ve gelişmelerin,  kongre vesilesi ile bir araya gelen  araştırıcılarla paylaşılmasının ve yeni projeler geliştirilmesinin çok önemli olduğunu belirtti.

ıntpbc1

Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Selami YAZAR  konuşmasına başlarken, 19 ülkeden katılım sağlayan, bildirilerini göndererek sözlü veya poster olarak yaptığı çalışmalar ile bilgi ve teknoloji paylaşımına katkı sağlayan  "Bitki Islahı"na gönül vermiş tüm araştırmacılara teşekkür ederek sözlerine başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteği ve himayesinde gerçekleştirilen "Uluslararası Bitki Islahı Kongreleri"nin bu yıl dördüncüsünün düzenlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. BİSAB olarak tohumculuk ve özellikle Islah çalışmalarının, güçlü ve milli olarak dünyada etkin olabilmesi, öncelikle ülkemize ve dünyaya  katma değer sağlayabilmesi için yeni çeşitler geliştirmenin önemini vurguladı. Marka oluşturmanın ülkemiz tohumculuk kuruluşlarının rekabet gücünün artırılması için vazgeçilmez olduğunun altını çizerek bu kapsamda Ülkemizde Islahçı yetiştirilebilmesi için bu güne kadar 13 kurs düzenlediğini ve bu kurslarla 170 ziraat mühendisinin “Islahçı” olarak ülkemize kazandırıldığını bildirdi.
BİSAB olarak; Kamuoyunda bitki ıslahçıları üzerinde oluşturulan olumsuz yargıların ortadan kaldırması, toplum içerisinde ve özellikle üniversitelerin tarımsal alanda eğitim veren fakültelerinde  öğrenim gören öğrencilerin ıslah konusundaki  farkındalığını  artırmak için  11 Mayıs'ın "Bitki Islahçıları Günü" olarak kutlandığını söyleyen BİSAB Başkanı Selami Yazar, her yıl Mayıs ayında kutlanan  “11 Mayıs Bitki Islahçılar Günü” etkinliklerinin, Pandemi sürecinde kaybettiğimiz kurucu başkanımız merhum Dr.Vehbi ESER anısına “Dr. Vehbi ESER Makale Yarışması” olarak düzenlenmeye devam edeceğini, ayrıca BİSAB organizasyonu ile çalıştaylar ve kongreler organize edildiğini bildirdi. 2013 yılında ilki ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen  Uluslararası Bitki Islahı Kongrelerine çok önem verdiğini belirten Selami YAZAR,  Uluslararası Bitki Islahı Kongrelerine  toplam 27 farklı ülkeden 2000 den fazla araştırmacının katılım sağlayarak bilgi paylaşımında bulunduğunu bildirdi. “4. Uluslararası Bitki Islahı Kongresi”ne,  bitki ıslahına önemli çalışmaları ile katkı sağlayan ve uluslararası alanda tanınmış,  10 farklı ülkeden bilim insanının özel olarak davet edildiğini ve  bunlardan üçünün online/video konferans yöntemi ile katılım sağlayarak, bilgi ve tecrübeleri ile önemli katkılar sağlayacağını bildirdi.
Türk ıslahçılarının ülkemize sağladığı önemli katkılara vurgu yapan Selami YAZAR, 1880 lerde başlayan tohumculuk ve ıslah çalışmalarının, 1925 yılında kurulan Tohum Islah İstasyonları ile devam ettiğini ve 1980 ler den sonra özel sektör tohumculuk ve araştırma  kuruluşlarının sisteme dahil olması ile ivme kazandığını bildirmiştir. Ülkemizde; Bitki ıslahı konusunda yetkili olan ve araştırmalarına devam eden 48 kamu, 264 özel sektör kuruluşu bulunduğunu bildirmiştir.  Ülkemiz tohumculuk kuruluşlarının yeterli sermaye birikimine sahip olduğunu ve AR-GE çalışmalarına yöneldiğini belirtti. Islah çalışmaları bitmek bilmeyen bir yarıştır, Islahçı istikrar ister, istiklal ister ve istikbal ister. Bu yarışta çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve seleksiyonda etkili tecrübeli bitki ıslahçıları ile alet - ekipmana sahip olmayan ıslah programları öne geçemez. Dolayısıyla yeni sermaye birikimi sağlamış yerli tohumluk firmalarımızın dünyada faaliyet gösteren diğer firmalar ile rekabet edebilmeleri için ortak ıslah çalışmaları ile güçlerini birleştirmesi gerekmektedir.
Katılımcılarımızdan özellikle bir istirhamım var. Alanlarında temayüz etmiş  ve kongremizi onurlandıran bilim insanlarından en üst düzeyde fayda sağlamak için  her fırsatı değerledirin, boş bırakmayın, birlikte olun, soru sorun, ortak proje geliştirin.
İnsanoğlunun en temel ihtiyaçlarının başında beslenme gelmektedir. Son yıllarda dünyamızın yaşamış olduğu COVİD-19 pandemi süreci tüm insanlığa gıdanın önemini bir kez daha, altını çizerek hatırlatmıştır.
Tohumluk olmadan hiçbir tarımsal üretim gerçekleştirilemez. İyi tohum da günümüz teknolojisini kullanarak gerçekleştirilen ıslah çalışmalarının sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.
Son yıllardaki gelişmeler göstermiştir ki her devlet kendi vatandaşının gıda güvenliğini sağlamak için gerekli bütün tedbirleri almakta, gerekirse ihracat yasakları getirmektedir.
Bu aşamada kamu ve özel sektörün güç birliğinin önemine vurgu yapan Selami YAZAR, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğinin özel sektör açısından çok önemli olduğunu sözlerine ekleyerek, bildirileri ve katılımları ile  kongreye destek olan tüm katılımcılara sonsuz şükranlarını sunarak sözlerini tamamladı.

ıntpbc4

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) başkanı Savaş AKCAN, sözlerine; kongrenin, ülkemiz ve dünya tohumculuğuna ve özellikle ıslah çalışmalarına faydalı sonuçlar sağlaması temennisi ile başladı. AR-GE faaliyetlerinin önemine vurgu yaparak, iklim değişikliği nedeni ile mevcut çeşitlerin önemli bir kısmının gelecekte ihtiyacı karşılayamayacağını, dolayısıyla yeni çeşitlere ihtiyaç duyulacağını ve bunun tek yolunun ıslah çalışmaları ile yeni çeşitler geliştirmek olduğunu bildirdi. Küresel ısınma, İklim değişikliği ve artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarını karşılamak için yeni çeşitlere ihtiyaç olduğunu belirtti. Pandemi sürecinin sağlığın önemini bize çarpıcı şekilde gösterdiğini, sağlıklı ve ulaşılabilir gıdanın öneminin anlaşıldığını  söyledi. AR-GE yatırımlarının geri dönüş süresinin uzun olması, firmalarımızın genç ve sermaye yapılarının yetersiz olması, özel sektörün bu konuya yeteri kadar ilgi göstermesini ve yatırım yapmasını engellemektedir. Tarımda da söz sahibi olabilmek için bilgi ve teknoloji üretme mecburiyeti vardır. İstenen düzeyde bilgi ve teknoloji üretebilmek için ise AR-GE çalışmalarına gerekli yatırımlar yapılmalıdır. Tarımın tohumla başladığı gerçeğinden de hareketle, tohumculuk konusundaki AR-GE çalışmaları en üst seviyeye çıkarılmalıdır. Tarımın en önemli girdisi olan tohum ve stratejik bir sektör olarak ortaya çıkan tohumculuk sektöründe, milli politikaların geliştirilmesi için çalışılmalıdır.
Milli politika demek, en başta milli çeşit demektir. Türk tohumculuğunun gelişebilmesi ve istenen seviyeye gelebilmesi kendi marka çeşitlerini geliştirip dünyaya pazarlayabilmesine bağlıdır. Bu nedenle sektörün çeşit geliştirme çalışmalarının desteklenmesi gerekmektedir.
Biz, Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB)  olarak, hem eğitim ve teknik, hem de ekonomik anlamda elimizden geleni yapıyoruz. Her geçen yıl daha güçlü bir sesle ‘’bu alanda biz de varız’’ diyoruz.’’ şeklinde konuştu.  
Kongrenin Ülkemiz ve Dünyadaki ıslah çalışlarına katkı sağlaması temennisi ile sözlerini tamamladı.

ıntpbc6

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nü (BUGEM) temsilen, Genel Müdür Mehmet HASDEMİR “pandemi sürecinin ve yaşanan savaşların, dünyada en önemli sektörün tarım  ve en stratejik ürünün gıda olduğunu insanlığa bir kez daha hatırlattı.” diyerek sözlerine başladı. İklim değişikliği, doğal kaynaklardaki azalma, kişi başına düşen tarım arazisi ve kullanılabilir su varlığının azalmasının, başta bitki ıslahı olmak üzere tarımsal AR-GE  ve bunun sonunda elde edilen bitkisel üretim materyallerine ihtiyacı artırdığı  gibi,  bu konuların yönetiminin ülkelerin el birliği ile başarabileceğinin aşikar olduğu bir durum ile karşı karşıyayız diyerek sözlerine devam etti. Türkiye Pandemi döneminde üzerine düşeni yaptı ve üretime kesintisiz devam ederek, dünyadaki insanlığın beslenmesi için  önemli katkılar sağladığını belirtti.  Ülkemizin son yıllarda bilim ve teknoloji alanında önemli gelişmeler sağlanan tarımsal üretimde, dünyada 117  ülkeye  ihracat yaptığını bildirdi. Son yüzyılda ülkemizdeki gelişmeleri 4 aşamada değerlendirilebileceğini söyledi. Cumhuriyet öncesinde; yeni bitki türlerinin getirilerek çiftçilere dağıtılması ile başlayan sürecin ilk aşama olduğunu, bunu izleyen süreçte; cumhuriyetin ilk yıllarındaki çalışmalarla başlayan ve 1963 yılında Uluslararası tohumculuk sistemine dahil olmamız ve çeşit tescil ve tohumluk sertifikasyon sisteminin kurulması ile devam eden ikinci dönemeden sonra,   üçüncü dönem olarak  nitelendirilebilecek 1980 li yıllarda, özel sektör tohumculuk ve araştırma kuruluşlarının sisteme dahil olması ile ıslah ve tohumculuk faaliyetleri konusunda önemli gelişmelerin yaşandığını, 2000 yıllarda ise kanunlar ve mevzuatlarda yapılan düzenlemeler ile önemli gelişmelerin yaşandığı dördüncü dönemin  başladığını sözlerine ekledi. Ülkemizde; Tarım Kanunu'ndan önce "Bitki Islahçılar Kanunu" çıkarıldığını; bunun bitki ıslahı ve ıslahçılarına verilen önemin bir göstergesi olduğunu, 2004 yılında, 5042 sayılı  “Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”dan sonra 2006 yılında 5488 sayılı “Tarım Kanunu”  yayımladığını belirtti. 2006 yılında çıkarılan 5553  sayılı "Tohumculuk Kanunu" ile  yapılan düzenlemeler sonunda kurulan; 7 alt birlik ve Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) sayesinde; kamu, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör işbirliği ile yönetilen güçlü mekanizmanın etkin olduğu dönemde, ülkemizin tohumculuk sektörünün dünya ile entegrasyon süreci yaşadığını,  aynı zamanda sektörün önemli bir kazanım elde ettiğini ve  bu sürecin en önemli adımının Bitki Islahçı hakları kanunu olduğunu belirtti. Son yirmi yılda bitkisel üretimde %30 un üzerinde artış sağlandığını, ülkemizdeki 127.5 bitkisel üretimin gerçekleştiğini, 3649 endemik olmak üzere 12.000 bitki türünün ülkemizde bulunduğunu, tarım arazisi ve mer’a varlığı bakımından dünyada 31. sırada yer aldığını ve buna rağmen 44 Milyar $  tarımsal hasıla ile Avrupa’da birinci, dünyada onuncu  sırada yer aldığını,  bu başarıyı;  birim alandan elde edilen hasıla  ve doğru üretim teknikleri kullanarak  üretim faaliyetlerini gerçekleştiren tarım sektörü ile elde ettiğini belirtmiştir.
Son yirmi yılda tohumluk üretiminin; 145.000 ton dan, 1.340.000 ton’a ulaştığını, bunun yaklaşık dokuz kat  artışı ifade ettiğini belirtti. İklim değişikliğinin ülkemizdeki yoğun etkisine rağmen buğday değerlendirildiğinde %40 a yakın bir verim artışı  olduğunu, bunun bitki ıslahının ve tarıma gönül verenlerin başarısı olduğunu, bu başarının ıslahçıların alın teri ve emeği ile sağlandığını ve bu kapsamda tohumculuğun gelişmesi için sertifikalı tohum yetiştiriciliği ve kullanım desteğinin devam ettirildiğini, bundan sonra  AR-GE faaliyetlerine destek verileceğini, bu kapsamda bio-teknolojik ve yeni ıslah çalışmalarının desteklenmesi politikalarının gözden geçirildiğini bildirdi. Tarımsal faaliyetlerde hem ıslahçı hakları hem de üreticilerin haklarının korunmasının önemine değinerek, birinci önceliklerinin  bu olduğunu belirtti.
2021 yılında tescil edilen çeşit sayısının, Tarla Bitkileri, Meyve-Ama ve sebze türlerinde, toplam 744 çeşit olduğunu, bunlardan 659 çeşidin özel sektör, 79 çeşidin kamu araştırma kuruluşu ve 13 çeşidin Üniversiteler adına kayıt edildiğini bildirdi. Ayrıca yine 2021 yılı üretim izinli çeşit sayısının 608 olduğunu, bunlardan 564 çeşidin özel sektör, 42 çeşidin Kamu Araştırma Kuruluşu, 2 çeşidin üniversiteler adına kayıt edildiğini bildirdi.  Bu güne kadar kayıt altına alınan çeşit sayısının 14.459 olduğunu ve bunlardan 11.220 çeşidin özel sektör, 3.019 çeşidin Kamu Araştırma Kuruluşu, 220 çeşidin üniversiteler adına kayıt altına alındığını belirtmiştir. 2021 yılında, Milli çeşit listesinde yer alan tescilli çeşit sayısının 9.450 olduğunu, üretim izinli 1.530 çeşit olduğunu ve bunlardan 1.481 çeşidin özel sektör, 49 çeşidin kamu adına kayıtlı olduğunu bildirdi.  5042 sayılı kanun kapsamında Islahçı hakkı tescil edilen çeşit sayısının 2021 yılında 214 olduğunu, Islahçı Hakları Kanunu’nun yürürlüğe girdiği  2004 yılından günümüze toplam 2.827 başvuru yapıldığını  ve bunlardan 2.717 çeşidin  koruma kapsamında başvurusunun kabul edildiğini, 1.924 çeşidin koruma altına alındığını bildirmiştir. Dünya tohumluk ticaretinin; 100 milyar $ ile ne kadar stratejik bir öneme sahip olduğunu, ülkelerin kendine yeterliliğinin bir göstergesi haline geldiğini ve ülkelerin politikalarının merkezi olduğunu belirtti. Bu kapsamda ileri teknoloji ve yoğun bilimsel çalışma gerektiren  "Tohumculuk Sektörü"nün, gelecek senaryolarının şekillendirici ve en güçlü adaylarından  birisi olduğunu, bu bakış açısı ile BUGEM olarak politikalarını belirleyeceklerini ve tohumculuğun temeli olan Islah çalışmalarının gelecek nesillerin yeterli ve güvenli gıdaya erişiminin ve aynı zamanda;  sağlıklı, yüksek verimli ve kaliteli  çeşitler geliştirerek sağlanabileceğine inancın tam olduğunu, bu vesile ile “IV. Uluslararası Bitki Islahı Kongresi’ni organize den Bitki Islahçıları Alt Birliği’ne  (BİSAB) şükranlarımı sunarım diyerek sözlerini tamamladı.

ıntpbc8

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nü (TAGEM) temsilen Genel Müdür Metin TÜRKER; nüfusun hızla arttığını, şehirlerin büyüdüğünü, sanayinin tarımın aleyhine geliştiğini belirterek sözlerine başladı. Dünyada  12 Milyar hektar alanın tarım dışına çıktığının düşünüldüğünde, konunun öneminin daha net anlaşılacağını ifade etti. Dünya nüfusunun üçte ikisinin yetersiz beslendiğini  ve  FAO verilerine göre 39 ülkede gıda, 80 ülkede su sorunu olduğunu bildirdi. Gıda sorununun, 2050 yılında 55 ülkeyi etkileyecek seviyeye ulaşacağının tahmin edildiğini belirtti. İklim senaristlerinin 2040-2050 yıllarında su savaşlarının olacağını söylediğini, ancak aslında su savaşları değil gıda savaşlarının önem kazanacağını, bunu öngören ülkelerden 16 ülkenin, 64 ülkede arazi satın aldığını yada kiraladığını  ve bu şekilde önlem almaya çalıştıklarını belirtti. Bu konuda Ülkemizin de bazı çalışmaları olduğuna değindi. 2050 yılında dünya nüfusunun yaklaşık 10 milyar olacağının tahmin edildiği ve önemli noktanın bu nüfusu beslemek için en az % 60 verim artışı gerektiğini, ancak tarım arazileri azalırken, toprak ve su kaynakları kirlenirken, iklim değişikliğinin önemli etkileri ve buna karşı alınacak önlemlerin tartışıldığını vurguladı. 2015 de imzalanan Paris “iklim değişikliği” anlaşması ve 2019 yılında imzalanan AB yeşil mutabakatın ülkelere ciddi yükümlülükler getirdiğini ve ülkelerin bu kapsamda eylem planları hazırladığını tüm bunların sonucunda iki yolumuz olduğunu, birinci yolun; sulanabilir alanları artırmak, suyu verimli kullanmak ve verim artırıcı teknolojileri tarıma sunmak olduğunu, diğer yolun ise; verim ve kalite artışını sağlamak için kuraklığa dayanıklı  ve hastalılara dirençli çeşitler geliştirmek olduğunu ve bu nedenlerle Islah çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu, ülkenin gıda güvenliğinin geleceğinde, "ıslah için gereken AR-GE çalışmalarının" gerekliliğinin,  TAGEM’in önemini bir kez daha ortaya çıkardığını belirtti. “IV. Uluslararası Bitki Islahı Kongresi” ile çok önemli bir misyonun yerine getirildiğini ifade etti.
Islahın sadece gıda ile sınırlı olmadığını, hayatın birçok alanında; Giyim, kozmetik, peysaj, kağıt, yakıt vb.  birçok alanlarda hammadde olarak veya doğrudan kullanıldığını, bu açıdan bakıldığında ıslahın sadece bir  bilim değil, aynı zamanda sanat olduğunu belirtti. Islahın insanlık tarihi kadar  eski olduğunu, modern ıslah tekniklerinin ve çalışmalarının ülkemizde ve dünyada çığır açtığına vurgu yaparak, TAGEM'in bilim insanı, teknik donanım  ve arazi varlığı ile ülkemizde ve dünyada önemli bir "araştırma ve ıslah kuruluşu" olarak, önemli bir yer sahip olduğunu, bu kapasitenin özel sektör ile sağlanacak işbirlikleri ile tarımsal üretim ve ıslah çalışmalarına önemli katkılar sağlayacağını vurguladı. Rekabetçi bir yapı için; Yapısal ve idari kurumsal sorunlarla ilgili bir yol haritasına ihtiyaç olduğunu, bu kapsamda özel sektör dahil tüm araştırmacıların görüşlerini ve önerilerini beklediklerini belirtti. “IV. Uluslararası Bitki Islahı Kongresi”ni gerçekleştiren, bildirileri ile katkı sağlayan bilim insanlarına ve katılımcılara şükranlarını sunarak sözlerini tamamladı

ıntpbc9

Uluslararası çalışmaları ile “Bitki Islahı” çalışmalarına önemli katkılar sağlayan ve “Bitki Islahı” konusundaki çalışmalarına özveri ile devam eden davetli konuşmacılara, katılımlarından dolayı şükran plaketlerinin sunulmasını takiben, aile fotoğrafı çekilmesi ile açılış töreni tamamlanmış ve bildirilerin sunulmasına başlanmıştır.

ıntpbc10

Ayrıntılı bilgiler kongre web sayfasındadır.  http://www.intpbc2022.org/ 

fotograflar için kısayolu açınız  tıklayınız