2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI

2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI

Salgın nedeni ile ertelemelere uğrayan Alt Birliğimizin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı çoğunluklu olarak 10 – 11 Temmuz 2021 tarihlerinde saat 10:00’da Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi (UTEM), Gayret Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı 3.Km No:36,Yenimahalle/ANKARA adresinde, çoğunluksuz olarak 31 Temmuz – 1 Ağustos 2021 tarihlerinde aynı yer ve saatte aşağıdaki gündemle yapılacaktır.
Katılımınızı bekler, saygılar sunarız.

                                                                                             

          BİSAB
YÖNETİM KURULU


GÜNDEM

1. GÜN Cumartesi:

1. Açılış ve Yoklama,
2. Başkanlık Divanının oluşturulması,
3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
4. Açılış konuşmaları.
5. Gündeminin görüşülmesi ve karara bağlanması.
6. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ve Mali Raporların (Bilanço,  Gelir Tablosu ve Kesin  
     Hesap Tablosu) görüşülmesi ve oylanması.   
7. Denetleme Kurulu Raporunun Sunulması ve Oylanması.
8. Yeni Dönem Bütçesinin ve Çalışma Programının okunması, görüşülmesi ve oylanması ile
    uygulanması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
9. Üyelikten çıkma/çıkarılma,
10. Tüzük Değişikliği
11. Alt Birlik Kurulları listelerinin oluşturulması
12. Dilek ve Temenniler.

2. GÜN  Pazar:

13. 1. Alt Birlik Kurullarının Seçimi
            a. Yönetim Kurulunun Seçimi: 9 asil, 9 yedek
            b. Denetim Kurulunun Seçimi: 3 asil, 3 yedek
            c. Disiplin Kurulunun Seçimi: 3 asil, 3 yedek
      2. Türkiye Tohumcular Birliği Genel Kurulu için Birlik Delegelerinin Seçimi: 10 asil, 10 yedek
      3. Türkiye Tohumcular Birliği Hakem Kuruluna temsilci seçimi: 2 asil 2 yedek