2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI

2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI

Alt Birliğimizin 2021yılı 13.  Yılı Olağan Genel Kurulu ilk toplantısının 10-11 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılması, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantının 31 Temmuz -1 Ağustos 2021 Cumartesi-Pazar günlerinde yapılması kararlaştırılmış ve sizlere bildirilmiştir. 

Ancak, ilk toplantı tarihleri olan 10-11 Temmuz 2021 de çoğunluk sağlanmadığı tutanakla tespit edilmiş olduğundan, Alt Birliğimizin Genel Kurulu 31 Temmuz  - 1 Ağustos tarihlerinde,  Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi (UTEM), Gayret Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı 3.Km No:36, Yenimahalle/ANKARA’ da aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

 

    BİSAB

       YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1. GÜN Cumartesi:

1. Açılış ve Yoklama,
2. Başkanlık Divanının oluşturulması,
3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
4. Açılış konuşmaları.
5. Gündeminin görüşülmesi ve karara bağlanması.
6. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ve Mali Raporların (Bilanço,  Gelir Tablosu ve Kesin  
     Hesap Tablosu) görüşülmesi ve oylanması.   
7. Denetleme Kurulu Raporunun Sunulması ve Oylanması.
8. Yeni Dönem Bütçesinin ve Çalışma Programının okunması, görüşülmesi ve oylanması ile
    uygulanması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
9. Üyelikten çıkma/çıkarılma,
10. Tüzük Değişikliği
11. Alt Birlik Kurulları listelerinin oluşturulması
12. Dilek ve Temenniler.

2. GÜN  Pazar:

13. 1. Alt Birlik Kurullarının Seçimi
            a. Yönetim Kurulunun Seçimi: 9 asil, 9 yedek
            b. Denetim Kurulunun Seçimi: 3 asil, 3 yedek
            c. Disiplin Kurulunun Seçimi: 3 asil, 3 yedek
      2. Türkiye Tohumcular Birliği Genel Kurulu için Birlik Delegelerinin Seçimi: 10 asil, 10 yedek
      3. Türkiye Tohumcular Birliği Hakem Kuruluna temsilci seçimi: 2 asil 2 yedek