15. OLAĞAN GENEL KURUL  YAPILDI

15. OLAĞAN GENEL KURUL YAPILDI

BİTKİ ISLAHÇILARI ALT BİRLİĞİ (BİSAB)   
15. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI VE SEÇİMLERİ YAPILDI.
 
            Bitki Islahçıları Alt Birliğinin (BİSAB) 15. Genel Kurul toplantısı 08.07.2023 tarihinde gerçekleştirildi. Divan Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Ahmet TAMKOÇ, Katip Üyeliğe Melih BİLİR ve Mustafa Serdar DOĞAN teklif edilmiş ve teklif genel kurulda oylanarak oy birliği ile kabul edilmiştir.  
            Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra, Bitki Islahçıları Alt Birliği’nin (BİSAB) çalışmalarını içeren sinevizyon gösterisi izlenmiştir. Açılış konuşmalarına BİSAB Yönetim Kurulu Başkanı Selami YAZAR ile başlanmıştır, daha sonra TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Savaş AKCAN ve TAGEM Genel Müdürü Dr. Metin TÜRKER’in konuşmaları ile açılış tamamlanmıştır.
            Divan Kurulu Başkanı, Genel Kurul Gündemini Hazirun görüşüne sunmuş ve gündem oy birliği ile kabul edilmiştir.   BİSAB yönetim kurulu faaliyet Raporunun, Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Şamil ÖZDEN tarafından okunmasının ardından oylamaya sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
          Mali Raporlar Yönetim Kurulu üyesi Durali TINAS tarafından okunmuştur. Bilanço, ayrıntılı gelir gider tablosu ve kesin hesap tablosu oylanarak, oy birliği ile kabul edilmiştir.    Denetleme kurulu raporu Denetleme kurulu üyesi İsmail SAYIM tarafından okunmuş ve Denetleme kurulu raporu oylanarak, oy birliği ile kabul edilmiştir.
            Yeni Dönem Tahmini Bütçe ve çalışma programı Osman Barış KILINÇ tarafından okunmuş, Yeni Dönem Tahmini Bütçesi ve çalışma programı oylanarak, oy birliği ile kabul edildi.
            Divan Kurulu Başkanı; Yönetim Kurulunun, Üyelikten Çıkma Çıkarılma ile ilgili önerisini Genel Kurula okudu, oylandı ve kabul edildi. 
            Alt Birlik Kurullarına aday olacak isimlerin belirlenmesi işlemi şeffaf şekilde ekrana yansıtılarak:
  1. Yönetim Kurulu için:  9 asil, 9 yedek
  2. Denetim Kurulu için: 3 asil, 3 yedek
  3. Disiplin Kurulu için:   3 asil, 3 yedek

Türkiye Tohumcular Birliği Genel Kurulu için: 10 asil, 10 yedek aday belirlendikten sonra Genel Kurul öneriler ve temennilerin bildirilmesi ile sona erdi.

            09.07.2023 tarihinde yeni dönem BİSAB Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu, TÜRKTOB Hakem Kurulu ve TÜRKTOB’da BİSAB’ı Temsil Edecek üyelerin belirlenmesi için İlçe Seçim Kurulu tarafından 3 farklı sandıkta 6 oy verme kabini kurularak oy verme işlemi saat 09:00 da başladı ve saat 17:00 ye kadar devam etti.
Sandıkların açılmasıyla oy tasnif işlemleri başladı oylar sayıldı, sandıklar birleştirildi ve Alt Birlik organları ve Üst Birlik temsilcilikleri için aday olanlar aldıkları oy sayısına göre sıralanarak asıl ve yedek olanlar belirlendi.
Resmi sonuçlar Çankaya 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından 12.07.2023 tarihinde E.86495167-140.08-494696 sayılı yazı ile Alt Birliğimize bildirilmiştir.
 
9 Temmuz 2023 tarihinde yapılan seçimle belirlenen, Resmi sonuçlar ile oluşan yeni Yönetim Kurulu; 19 Temmuz 2023 tarihinde toplanmış,  Yönetim Kurulu görev bölümü yapmış ve görev dağılımı aşağıdaki şekilde oluşmuştur;
Başkan.......................:Selami YAZAR
Başkan Yardımcısı....: Mehmet Sinan BERKSAN
Sayman Üye..............: Duralı TINAS
Üye.............................: Yıldırım Şamil ÖZDEN
Üye.............................: Mete Murat ŞÖLEN
Üye.............................: Mehmet Fatih OLGUN
Üye.............................: Bülent UZUN
Üye.............................: Kamil YILMAZ
Üye.............................: Abdurrahman CANSIZER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 Temmuz 2023 tarihinde yapılan seçimle belirlenen Yönetim Kurulu Üyeleri 19 Temmuz 2023 tarihinde Görevlerine başladı.