11 Mayıs Bitki Islahçıları Günü Kutlandı...

11 Mayıs Bitki Islahçıları Günü Kutlandı...

2010 yılından günümüze, heryıl farklı bir üniversite ile birlikte organize edilerek, çeşitli etkinliklerle kutlanan "11 Mayıs Bitki Islahçıları Günü" bu yıl Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi, Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) ve Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) organizasyonu ile kutlandı.

 

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Alışır, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan, BİSAB Yönetim Kurulu Başkanı Selami Yazar, TÜRKTOB Başkanı Savaş Akcan, TAGEM Bahçe Bitkileri Araştırma Daire Başkanı Doç. Dr. Davud Keleş, İl Tarım Müdürü İbrahim Sağlam, Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katılım sağladı.  

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda; bitki ıslahının önemi ve Türkiye’de Cumhuriyet döneminde yapılan çalışmaların yer aldığı ‘Cumhuriyet’ten Günümüze Bitki Islahı’ konulu video gösterimi yapıldı.

OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan açılış konuşmasında; Tarımın her zaman önemli olduğunu fakat Dünya'da son yıllarda yaşanan krizlerin tarımın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ve değişen çevre koşulları nedeni ile biyotik ve abiyotik streslerle mücadelenin üretim maliyetlerini artırdığını ve bu durumun tarımda sürdürülebilirliği zorlaştırdığını vurguladı. Artan dünya nüfusu ve bunula birlikte azalan ekim alanları yanında, ortaya çıkan olumsuz şartların ıslahın önemini daha fazla ortaya çıkardığını ve "Islahın Tarımın Olmazsa olmazı olarak görüldüğünü” belirtti.   "Artan nüfusun beslenmesi için birim alandan aldığımız verimi artırmamız gerekiyor. Bu konu, ıslah çalışmalarında önemli bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Mevcut sorunları çözmek, birim alanda verimliliği artırmak ve üretmek çok önemli. Ziraat mühendisleri olarak Türk tarımına ve Dünya tarımına katkılar sunuyoruz. Daha fazlasını da yapmalıyız.” ifadelerini kullandı. 

BİSAB Yönetim Kurulu Başkanı Selami YAZAR, bu yıl “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Yerelden Küresele Bitki Islahı” konusunu seçtik, Millî Mücadelenin başlangıç noktası olan Samsun'da, 19 Mayıs üniversitesi'nde Bitki Islahçıları Günü’nün kutlanmasından dolayı hissettiği mutluluğu ve heyecanını dile getirdi. Ancak ülkemizde bu yıl yaşanan felaketler nedeni ile coşku ve heyecanın maalesef buruk olduğunu ifade etti. Felaket nedeni ile hayatını kaybedenlere Yüce Allahtan Rahmet, yaralılara acil şifalar ve yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dilekleri ile sözlerine devam etti. Yüce Türk Milletinin hep birlikte bu zor günleri aşacağını sözlerine ekledi. İnsanların en önemli ihtiyaçlarından birinin beslenme olduğunu, tarım tarihçilerine göre Bitki ıslahı tarihinin insanlık tarihi ile eşdeğer olduğunu, bunun sebebinin ilk insanların çevresindeki iyi ve güzel olan bitkileri ve tohumları seçerek, bunları üreterek yeni teknolojiler geliştirmek için fırsat bulduğunu söyledi. Ülkemizde Bitki Islahı çalışmalarının bilimsel temellere dayalı olarak 1925 yılında başladığını, yapılan çalışmalarla yorgun ve bitkin düşmüş bir milletin yapılan çalışmalar ile günümüzde dahi birçok ülkeye örnek olan Türk Mucizesi’ni gerçekleştirdiğini ve bundan sonraki çalışmalarımız ile gelecek nesillerin gıda güvenliğini sağlayacak ıslah çalışmalarına devam etmemiz, yeni geliştirilen teknolojileri kullanarak dünya ile rekabet edebilir yapıya dönüşmemiz gerektiğini belirtti. "Son yıllarda yaşanan pandemi ve savaşlar göstermiştir ki; eğer üretim yapacak bitkisel materyaliniz varsa bağımsız ve özgürsünüz, aksi durumda bağımsızlıktan bahsedilemez” dedi. Şu anda, ülkemiz ihtiyacını karşılayabilecek bitkisel üretimi gerçekleştirecek, tohumluk ve çeşitlere sahip olduğumuzu belirtti. Bitki Islahçıları Günü’nün TÜRKTOB, tohumculukla ilgili Alt Birlikler ve Üniversitelerin işbirliği ile kutlanmasının amacı, kamuoyunda bitki ıslahı konusunda farkındalık oluşturulması ve Islahçıların öneminin daha geniş kitlelere anlatılmasıdır. Bitki ıslahı uzun süren, yoğun emek, bilgi teknoloji, sabır ve yüksek maliyet gerektiren bir çalışma, bitki ıslahçısı tüm bu nitelikleri barındıran ve yılmadan çalışan insanlar olmalıdır. Ziraat Mühendisleri ve Islahçılar, Cumhuriyetin kurulmasından bugüne çok büyük işler başardı, fakat bu başarının anlatılması konusunda yeterli başarının sağlandığı söylenemez. Türkiye’de 2000 li yılların başında 150 bin ton olan sertifikalı tohumluk üretimi 1,3 milyon ton’un üzerine çıkarıldı. Benzer şekilde fide, fidan ve süs bitkileri alanında da benzer başarı yakalandı. Fakat bu başarının kamuoyunda yeterince bilinmediğini belirtti. Yakalanan başarının devam etmesi ve artması için bilim ve teknolojinin yakından takip edilmesi, ayrıca üniversiteler, kamu araştırma enstitüleri ve özel sektörün iş birliği içinde çalışmasının, küresel şirketlerle rekabet edebilmek için zorunluluk haline geldiğini belirtti. BİSAB üyelerinin devletten beklentisinin ıslah faaliyetlerinde bulunan şirketlerin altyapılarını geliştirmeleri için yeterli desteğin sağlanması olduğunu, bu amaçla BİSAB olarak bakanlığımız ve TÜBİTAK nezdinde girişimlerde bulunduğunu, altyapı imkanlarının birlikte kullanılarak çeşit geliştirilmesinin önemini dile getirdi. BİSAB'ın düzenlediği kurslar ile ıslahçı olan ve kendi şirketini kuran, %100 yerli sermayeli araştırıcı kuruluşların kendi geliştirdikleri çeşitleri yurtdışına pazarlar duruma geldiğini belirtti.  2022 yılında ansızın aramızdan ayrılan   değerlerimiz BİSAB kurucu ve Onursal Başkanı Dr.Vehbi ESER, BİSAB Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim EKER, BİSAB üyesi Doç.Dr. Zafer SAĞEL ve 2023 yılında yaşanan deprem felaketleri nedeniyle erken yaşta  aramızdan ayrılan değerlerimiz olan, Olgunlar Tohumculuk ortağı Murat OLGUN ve TSÜAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ökkeş YILDIRIM’ı saygı ve rahmetle andıktan sonra, Ülkemiz ve insanlık için çok değerli hizmetlerde bulunan, tarımsal üretime ve ıslaha gönül veren, hizmet edenlere ve özellikle ahirete intikal edenlere öncelikle bizim hak ettiği değeri teslim etmemiz gerektiğini, bu sayede tüm insanlığın gereken değeri verebileceğini belirtti. Yakalanan başarının sürdürülebilmesi için sağlam temellerin olması gerektiğini sözlerine ekledi. Yapılması gereken daha çok işin olduğunu, bu nedenle Bitki ıslahı derslerinin uygulamalı olarak öğrencilere anlatılmasının önemine değindi. Türk Tohumculuk sektörü ve Islahçılarının tüm Türk dünyası ve Afrika ülkeleri için bir umut olduğunu, birlikte daha büyük işleri başarabileceğimizi belirtti. “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Yerelden Küresele Bitki Islahı” teması ile kutlanan 14 üncü Bitki Islahçıları Günü kutlamaları nedeniyle bir araya gelen tüm katılımcıları saygı ile selamlayarak sözlerini tamamladı.

Türkiye Tohumcular Birliği  TÜRKTOB Başkanı Savaş AKCAN; 11 Mayıs Bitki Islahçıları Günü’nde Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlattığı Samsun’da olmaktan  ve 14. Bitki Islahçılar Günü kutlamalarında  olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek sözlerine başladı. “TÜRKTOB tüm siyasi etkilerden uzak 75 bin tarımsal üreticiden oluşan bir organizasyondur” dedi. Buradaki başarının Milli Üretime gönül vermiş, %90-95 oranında özel sektörden oluşan bir organizasyon tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Pandemi ve yaşanan savaşlar sonucunda Milli ve yerli üretimin öneminin bir kez daha anlaşıldığını, milli ve yerli ifadelerinin yeterince anlaşılamadığını, yerli tohumun Yurtdışında geliştirilen, ülkemizde üretimlerde kullanılmasına ve katma değer sağlamasına rağmen, ıslahçı hakları sahibinin yabancı kaynaklı olduğu çeşitler olduğunu, milli tohum tabirinin ise ıslahçıları Türk olan, ıslahçı hakları sahibinin ülkemiz ıslahçıları olan çeşitler olduğunu vurguladı. Ülkemiz Tohumculuk sektörünün temel hedefinin Milli Tohumculuk olduğunu belirtti. Bu konuda Ülkemizdeki Bitki Islahçılarına önemli görevler düştüğünü söyledi ve Gıda bağımsızlığının önemini vurguladı, her türlü yüksek teknoloji ve silahına sahip olunsa bile aç kalan toplumların bağımsız olamayacağını belirtti. Günümüzde Ülkemizin, kendine yetebilen bir üretim ve gıda bağımsızlığına sahip olduğunu söyleyebiliyorsak bunda en önemli payın bitki ıslahçılarının olduğunu ve bu nedenle teşekkür ederek şükranlarını bildirdi. “Türkiye'nin 2022 yılında 1.360.000 ton tohumluk üretim rakamlarına ulaştığını, bunun bize kaliteli, dayanıklı ve sağlıklı üretim anlayışının ülkemizde oluştuğunu gösterdiğini belirtti. Gelinen noktada kendimize yetmenin yanında hedefimizin Türk Dünyasının gıda güvenliğinin sağlanmasına da katkıda bulunmak olduğunu vurguladı. AKCAN “TÜRKTOB'u oluşturan birlikler; Bitki ıslahçıları, Fide, Fidan, Süs Bitkileri üreticileri, Tohum dağıtıcıları, Tohum Yetiştiricileri ve Tohum Sanayicilerinden oluşan 75 bin kişilik büyük bir aileyiz” dedi. Ulu Önder ATATÜRK’ün Tarım’a verdiği öneme değinen AKCAN, tarımın en önemli unsurunun tohum ve tohumluk olduğunu ve TÜRKTOB ve alt birliklerin bu faaliyet dalının neferleri olduğunu söyledi. Günümüzde yanlış bilginin çok hızlı yayıldığını, doğru bilginin yayılmasında gençlere önemli görevler düştüğünü belirtti.  Türkiye tohumculuğunun dışa bağımlı olduğu söyleminin çok yanlış olduğunu, 2022 yılında Tohumluk üretim hacminin 2.5 milyar$ olduğunu, Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre 2022 yılında 232,6 milyon $ ihracat ve 169,6 Milyon$ ithalat gerçekleştiğini ve bu değerlerin Türk Tohumculuk sektörünün başarısının, Tohumculuğumuzun bağımsızlığının göstergesi olduğunu belirtti. İsrail’den buğday tohumu alındığı bilgisinin son derece hatalı bir bilgi olduğunu vurguladı. Ülkemizde 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu’na göre GDO’lu Tohumluk Üretim ve pazarlanmasının 5-12 yıl hapis cezası gerektirdiğini ve ülkemizde GDO’lu tohumluk üretildiği veya ticaretinin yapıldığı bilgisinin yanlış olduğunu vurguladı. Günümüz Şartlarına uygun yeni çeşitler geliştirmenin ve yeterli tohumluk üretiminin ve dolayısı ile yeterli bitkisel üretim için yakalanan başarının sürekliliğinin sağlanmasının hem ülkemiz hem de bize güvenen Türk dünyası ve Komşu ülkelerimiz için önemini vurguladı. Tarımın önemli girdileri olan mazot, elektrik, ilaç, gübre, işçilik fiyatlarının üreticilerin kontrolünde olmaması ve yüksek girdi maliyetleri nedeniyle tarımla uğraşan nüfusun hızla tarımdan uzaklaştığını, gelişmiş ülkelerde tarıma sağlanan desteklerin ülkemizde de sağlanmasının önemine değindi. Tarıma uygulanacak destekler ile hem üretici hem de tüketicinin memnun olacağını belirtti.    

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Bahçe Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanı, Doç. Dr. Davut KELEŞ ise 11 Maysı Bitki Islahçıları Günü’nün cumhuriyetin 100. yılında Samsun’da kutlanıyor olmasının çok anlamlı olduğunu söyledi.
Doç. Dr. Davut Keleş ‘’ Tarım ve Orman Bakanlığı olarak pek çok destek veriyoruz. Araştırma – Geliştirme (AR-GE) faaliyetlerini çok önemsiyoruz. Türkiye Tohumcular Birliği ile bir yol haritası çizdik ve bu doğrultuda devam ediyoruz. 
Gençlerimize en önemli tavsiyem okumalarıdır. Zihnimizi doyurmak, karnımız doyurmak kadar önemlidir. Alın terinin yanına akıl terini de eklemeliyiz. Okuduğumuzu uygulayarak eksiklerimiz görmek bizi mükemmele ulaştırır. 11 Mayıs Bitki Islahçıları Günü’nde siz genç ıslahçı adaylarımıza çok büyük görevler düşüyor.’’ seklinde konuştu.

‘Cumhuriyetimizin 100. Yılında Yerelden Küresele Bitki Islahı’ adlı panelin oturum başkanlığını Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem ÖZCAN’ın yaptı. Panelde OMÜ Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet BALKAYA, ‘Sebze Islahı’ konulu,

Tarkya Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Trakya Tohumculuk Vadisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü  Prof. Dr. İsmet BAŞER ‘Tarla Bitki Islahı’ konulu;

TAGEM’e bağlı  Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Yılmaz BOZ ise ‘Meyve ve Asma Islahı’ konulu sunumlarını gerçekleştirdi.

 

Panelin ardından, Türk Bitki Islahına Katkı sağlayanlar,  Genç Islahçı Ödül Töreni ve Dr. Vehbi Eser Makale Yarışması sonuçları açıklanarak, çeşitli üniversitelerde okuyan öğrencilere ödülleri verildi.

Etkinlik; davetli Üniversitelerin temsilcileri, başarılı öğrenciler ve akademisyenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

 

daha fazla fotograf için Kısayol.1 açınız 

daha fazla fotograf için Kısayol.2 açınız