2020 YILI YARIŞMA SONUÇLARI BELLİ OLDU

 

Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) tarafından Ziraat Fakülteleri son sınıflarında okuyan öğrenciler arasında düzenlenen ve bu yıl “Kuraklık ve Sıcaklık Stresinin Olumsuz Etkilerini Azaltmada Bitki Islahının Önemi” konulu yarışmanın sonuçları belli olmuştur.

Makalelerden öğrencilerin isimleri ve Fakülteleri silinerek değerlendirme komisyonuna gönderilerek değerlendirme yapmaları istenmiştir. Değerlendirme komisyonunda farklı Üniversitelerden, TAGEM, BÜGEM, TÜRKTOB ve Alt Birliklerden çok sayıda üye bulunmaktadır. Bu yılki makaleler 12 akademisyen ve araştırıcı tarafından değerlendirilerek sıralama belirlenmiştir.

Bundan önceki yıllarda ödül alanlar 11 Mayıs Bitki Islahçıları Gününe davet edilerek ödülleri verilmekte ve kısa olarak sunum yapmaları isteniyordu. Ancak bu yıl COVİD-19 salgını nedeni ile bu mümkün olmadığından, Yarışmaya makale gönderen öğrenciler, Yönetim Kurulu Üyelerimizin de hazır bulunduğu telekonferans yöntemi ile yapılan toplantıya katılım sağlamışlardır. Yönetim Kurulu başkanımız Dr. Vehbi ESER tarafından sonuçlar açıklanmış ve ödülleri takdim edilmiştir.

Toplantıda başkan Dr. Eser Alt Birliğimizin düzenlediği Makale yarışmasına katılım sağlayan tüm öğrencilere ayrı ayrı teşekkür ederek böyle bir ortamda zaman ayırarak makale yazmalarından dolayı memnuniyetini belirtmiştir. Yarışmaya katılım sağlayan tüm makalelerin kendi nezdinde birinci olduğunu belirten Dr. Eser gençlerden hiçbir zaman BİSAB la olan irtibatlarını kesmemelerini ve kapılarının her zaman kendilerine açık olduğunu belirtmiştir.

Alt Birliğimiz Genel Sekreteri tarafından toplantıya katılım sağlayan genç meslektaş adaylarına, BİSAB’ı tanıma ve BİSAB çalışmaları hakkında bilgilendirme için kısa bir sunum yapılmıştır. Yarışmaya katılıp ilk üçe giren genç meslektaş adayları da BİSAB ın kendilerine böyle bir imkan tanıdığından ve farkındalık yarattığından dolayı teşekkürlerini belirtmişlerdir.

Yönetim Kurulumuz, salgın nedeni ile yarışmaya katılımın az olduğundan makale gönderen tüm öğrencileri teşvik ödülü ile ödüllendirmiştir.

Yarışmaya katılım sağlayan tüm genç meslektaşlarımıza teşekkür eder bundan sonraki meslek hayatlarında üstün başarılar dileriz.

      1.Salih TOPÇU   (Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü)

      2.Nurefşan CIRIK (Niğde Ömer Halisdemir Ün, Tarım Bilimleri ve Tekn. Fakültesi, Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü)  

      3.İzem KARABAŞ (Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü)

ÖDÜLLER  

 1. 4 000,00 TL
 2. 2 000,00 TL
 3. 1 000,00 TL
 4. Teşvik ödülü: 500,00 TL

 

Değerlendirme Komisyonun yaptığı değerlendirme sonucu oluşan sıralama:

 1. Salih TOPÇU,        Erciyes Ün. Tarımsal Biyoteknoloji Böl
 2. Nurefşan CIRIK,      Ömer Halisdemir Ü. Tarımsal Genetik Böl
 3. İzem KARABAŞ, Erciyes Ün. Tarımsal Biyoteknoloji Böl.
 4. Duygu KAYA,      Erciyes Ün. Tarımsal Biyoteknoloji Böl.
 5. Seray DURMUŞOĞLU, Erciyes Ün. Tarımsal Biyoteknoloji Böl.
 6. Cemil AYAN,       Ankara Ü. Tarla Bitkileri Bölümü
 7. Hatice N. ÇETİNKAYA, Erciyes Ün. Tarımsal Biyoteknoloji Böl.
 8. Gülsüm ÇETİNKAYA,  Dicle Ü. Tarla Bitkileri Böl.
 9. Özgür ALTUNDAŞ, Ömer Halisdemir Ü. Tarımsal Genetik Böl.
 10. Bilge ÖZTÜRK,  Erciyes Ün. Tarımsal Biyoteknoloji Böl.
 11. MERVE KAFA, Erciyes Ün. Tarımsal Biyoteknoloji Böl.
 12. A. Büşra ÖZDEN,  Erciyes Ün. Tarımsal Biyoteknoloji Böl