5553 Tohumculuk Kanunu

5553 Tohumculuk Kanunu

TOHUMCULUK KANUNU                Kanun No. 5553                                                                                                 Kabul Tarihi : 31/10/2006   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar              Amaç              MADDE 1 – Bu Kanunun amacı; bitkisel üretimde verim ve kaliteyi yükseltmek, tohumluklara kalite güvencesi sağlamak, tohumluk üretim ve ticareti ile ilgili düzenlemeleri yapmak ve tohumculuk sektörünün yeniden yapılandırılması ve geliştirilmesi için gerekli olan düzenlemeleri gerçekleştirmektir.              Kapsam              MADDE 2 […]

5488 TARIM KANUNU

5488 TARIM KANUNU

KANUN   TARIM KANUNU                  Kanun No. 5488                                                                                              Kabul Tarihi : 18/4/2006                    Amaç                MADDE 1 – Bu Kanunun amacı; tarım sektörünün ve kırsal alanın, kalkınma plân ve stratejileri doğrultusunda geliştirilmesi ve desteklenmesi için gerekli politikaların tespit edilmesi ve düzenlemelerin yapılmasıdır.                Kapsam                MADDE 2 – Bu Kanun, tarım politikalarının amaç, kapsam ve […]

5977 BİYOGÜVENLİK KANUNU

5977 BİYOGÜVENLİK KANUNU

BİYOGÜVENLİK KANUNU   Kanun No. 5977                                                                                              Kabul Tarihi: 18/3/2010   BİRİNCİ BÖLÜM   Amaç, Kapsam ve Tanımlar                Amaç ve kapsam                MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; bilimsel ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde, modern biyoteknolojikullanılarak elde edilen genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar ve ürünlerinden kaynaklanabilecek riskleri engellemek, insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması, sürdürülebilirliğinin […]

YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİNE AİT ISLAHÇI HAKLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN KANUN

YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİNE AİT ISLAHÇI HAKLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN KANUN

YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİNE AİT ISLAHÇI HAKLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN KANUN     Kanun No. 5042   Kabul Tarihi : 8.1.2004   Resmi Gazete Tarihi 15/01/2004   Resmi Gazete Numarası 25347       BİRİNCİ KISIM       Genel Hükümler   BİRİNCİ BÖLÜM       Amaç, Kapsam ve Tanımlar       Amaç ve kapsam […]