TÜRKTOB

English

Sosyal Medyada
Birliğimiz

BİTKİ ISLAHÇILARI ALT BİRLİĞİ 2016 YILI GENEL KURULU MAYIS AYINDA YAPILACAKTIR

                 Alt Birliğimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 7-8 Mayıs 2016 tarihlerinde Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü (UTEM)-Gayret Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı 3.Km No:36 06170 Yenimahalle / ANKARA adresinde saat 10:00’da çoğunluklu olarak, 21-22 Mayıs 2016 tarihlerinde aynı yer ve saatte aynı gündemle çoğunluksuz olarak yapılacaktır. Toplantı gündemi aşağıdadır;

Sayın Gerçek Kişi üyelerimiz ile Tüzel Kişi üyelerimiz temsilcilerinin, kimlik belgeleri ile teşrifleri rica olunur.

 

Bitki Islahçıları Alt Birliği Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM 07 /05/2016- 21/05/2016 Cumartesi:

 

1. Yoklama ve Açılış,

2. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşturulması,

3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

4. Açılış konuşmaları,

5. Gündemin görüşülmesi ve oylanması,

6. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ve Mali Raporlar ( Bilanço, Gelir Tablosu ve Kesin Hesap Tablosu ) ile Denetim Kurulu Raporunun sunulması ve görüşülmesi.

7. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ve Mali Raporları ile Denetim Kurulu Raporunun ayrı ayrı oylanması.

8. 2016 Faaliyet yılına ait bütçenin ve çalışma programının okunması, görüşülmesi ve oylanması ile uygulanması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

9. Tüzük ve Yönetmelik değişikliği taleplerinin görüşülmesi ve oylanması,

10. Alt Birlik Organları ve Birlik Temsilci Aday Listelerinin Oluşturulması,

11. Dilek ve temenniler,

II. GÜN: 08 /05/2016-22/05/2016   Pazar; 

 

   12.      1. Alt Birlik Kurullarının oluşturulması;

           a. Yönetim Kurulunun seçimi – 9 asil, 9 yedek

b. Denetim Kurulunun seçimi – 3 asil, 3 yedek

c. Disiplin Kurulunun seçimi – 3 asil, 3 yedek

      2. Türkiye Tohumcular Birliği Genel Kurulu için Alt Birlik delegelerinin seçimi; 10 asil, 10 yedek üye,

             3. Türkiye Tohumcular Birliği Hakem Kuruluna temsilci seçimi; 2 asil, 2 yedek üye