TÜRKTOB

English

Sosyal Medyada
Birliğimiz

BİSAB, TÜRKTOB, TSÜAB ve Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması ve Bitki Islahçı Hakları Çalıştayı 21-22 Şubat 2016 tarihlerinde Antalya’da yapıldı.

bitki-ıslahı-calıstayı-1-640Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB), Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB), Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) ve Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması ve Bitki Islahçı Hakları Çalıştayı 21-22 Şubat 2016 tarihlerinde Antalya’da yapıldı.

Çalıştaya düzenleyici kurumlar dışında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Türk Patent Enstitüsü yetkileriyle, uluslararası kurum temsilcileri ile akademisyenler katıldı.                                  

Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) Başkanı Doç. Dr. Yalçın Kaya açılış konuşmasında kısaca BİSAB’ın yapısından ve görevlerinden söz etti. 

Çalıştayın temel amaçlarını vurgulayan BİSAB Başkanı Yalçın Kaya, çok farklı iklim yapılarında, binlerce çeşit ile üretim yapılan Türkiye’de bitki ıslahçılarının haklarını korumak ve sektörün diğer paydaşlarıyla çıkan ve çıkması muhtemel olan anlaşmazlıkların çözümünü sağlamak amacıyla hukuk camiasıyla bir araya geldiklerini kaydetti. 

BİSAB Başkanı Kaya, bitki ıslahı alanında hak sahipleri ile karar vericileri buluşturan çalıştayın, adaletin daha doğru tecelli etmesi için bir altyapı olacağına inandığını kaydetti.    

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ve Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Başkanı Yıldıray Gençer ise tohumculuk sektörünün her yıl çok farklı konularda çalıştaylar düzenlediğini ancak bu çalıştayın konusu itibariyle diğerlerinden ayrıldığı söyledi.

TÜRKTOB Başkanı Yıldıray Gençer; ‘’Gün geçtikçe büyüyen, 2023 yılı için koyduğu 1 milyon ton sertifikalı tohumluk üretim hedefine 2015 yılının sonundaki 900 bin tonluk üretim miktarı ile şimdiden çok yaklaşan tohumculuk sektörünün bu başarıları yakalamak için olmazsa olmaz çalışma alanı yeni bitki çeşitlerinin geliştirilmesi ve üretime sokulmasıdır’’dedi. 

Gençer, Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirilen çeşitlerin ıslahçı haklarının korunması ve takibinin çok önemli olduğunu vurguladı.   

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar  Genel Müdürlüğü (TAGEM) Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ali Osman Sarı, yöresel bilginin dahi patentlenebildiği günümüzde fikri mülkiyet hakları içinde ıslahçı haklarının korunmasının çok önemli olduğunu ifade etti. 

Ar-Ge’nin her sektör için vazgeçilmez olduğunu hatırlatan Ali Osman Sarı, ‘’Ar-Ge teşvik edilmezse sürdürülebilir çalışmalar yapamazsınız, teknoloji geliştiren ve bunu ihraç eden bir ülke olamazsınız’’ şeklinde konuştu. 

TÜBİTAK ile araştırma geliştirme projelerine imza atmayan enstitü ve üniversite kalmadığını ancak Türkiye’nin şu anda % 1’i biraz geçen milli gelirden Ar-Ge’ye ayrılan payın artmasını gerektiği söyleyen Sarı, ‘’ Japonya ve Kore’de bu pay %3 , AB ülkelerinin ortalaması ise %2’dir’’ dedi.     

Fikri mülkiyet haklarının korunması açısından bitki ıslahçı haklarına bakanlık olarak çok önem verdiklerini hatırlatan Sarı, katılımcılara bu konuda ki mevzuat ve uygulamalar hakkında bilgi sundu.

TAGEM Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ali Osman Sarı özetle şöyle devam etti; ‘’Devletin uygulamaları ve teşvikleri son yıllarda tescil ettirilen çeşit sayısını artıran en önemli unsur olmuştur. Bu artış ıslahçılarımızın çalışma isteğinin Ar-Ge çalışmalarının verimliliğinin en önemli göstergesidir. Islahçı haklarının korunması açısından olumlu ve hızlı yol alıyoruz. Ancak etkin olarak yararlanamadığımız patent konusuna daha fazla ağırlık vermeliyiz.’’

Çalıştay konu kurum temsilcileri ve akademisyenlerin sunumları ve teknik bilgilendirme toplantılarıyla sona erdi.

bitki-ıslahı-calıstayı-vehbi-eser-2-640

bitki-ıslahı-calıstayı-Ali-Osman-Sarı-640

bitki-ıslahı-calıstayı-abdullah-egeli-640

bitki-ıslahı-calıstayı-yabancı--konuk-2-640

bitki-ıslahı-calıstayı-yalcın-kaya-640

bitki-ıslahı-calıstayı-yıldıray-gence-640