TÜRKTOB

English

Sosyal Medyada
Birliğimiz

MELEZ MISIRLA 100 YIL ÇALIŞTAYI YAPILDI


Bitki Islahçıları Alt Birliği’nin düzenleyici kuruluş olarak yer aldığı Melez Mısırla Yüzyıl Çalıştayı 18-20 Mart 2011 tarihleri arasında Antalya-Kemer Göynük mevkiindeki Mirada Del Mar otelde yapıldı.

Çalıştaya yurt içi ve yurt dışından pek çok araştırmacı, üniversite öğretim görevlisi,özel sektör tohumculuk firma görevlisi ile konuyla alakalı çok sayıda resmi kuruluş ve çiftçi birlikleri temsilcisi katıldı.Üç gün süren ve büyük bir ilgiyle izlenen çalıştayın açılış konuşmasını yapan Bitki Islahçıları Alt Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vehbi ESER, mısırın gerek gıda kaynağı olarak gerekse endüstride kullanımınının önemini vurgulayarak başladığı konuşmasında mısır bitkisinin stratejik bir ürün olduğunu bu nedenle önemini daima koruyacağını belirtti.Dr.ESER,düzenledikleri bu çalıştayın bundan sonra sürekli hale getirecekleri bir bilimsel çalışmanın başlangıcı olduğunu,mısırla başladıkları bu çalıştayları ‘Yüzyıl Çalıştayları’adı altında her yıl başka bir bitki türünü değişik yöneriyle inceleyerek Türk Tarımına ve araştırma camiasına hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.Dr.Vehbi ESER konuşmasının sonunda bu çalıştayın yapılmasında gerek düzenleyici gerekse destekleyici olarak emeği geçen kişi ve kuruluşlara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Çalıştayda Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürü Doç.Dr. Masum BURAK, TÜRK-TOB Başkanı Hakkı Şafak SES,TSÜAB Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Ahmet YILMAZ da açılışta yaptıkları konuşmalarda konunun önemine değindiler.Çalıştaya yabanc ı bilim adamlarından CIMMYT-Kenya’dan,Dr. M. Prasanna BODDUPALLI ve Dr. Biswanath DAS, Japonya’dan Doç.Dr. Nobuko OHMIDO, Macaristan’dan Prof. Dr. Janos PAUK ve Almanya’dan Prof.Dr.Hartwig H.GEIGER katılarak bildiri sunmuşlardır.Bunların yanında ülkemizin değişik üniversitelerinden bilim adamları ile kamu ve özel sektör kuruluşlarından araştırmacılar mısırın fizyolojisi, sitogenetiği, populasyon ıslahı, kendilenmiş hatların ve heterotik grupların geliştirilmeleri ve değerlendirilmeleri, melezlerin performanslarının karşılaştırılması, tohumluk üretimi ve çoğaltılması gibi farklı çalışma alanlarında bildiriler sunmuşlardır.