TÜRKTOB

English

Sosyal Medyada
Birliğimiz

Çeltik Çalıştayı Yapılacak!

Çeltik Çalıştayı Yapılacak!

Geleneksel yüzyıl çalıştaylarının ikincisi yapılacak. Alt Birliğimizin her yıl düzenlenen yüzyıl çalıştaylarının ikincisi çeltik konusunda olacak.

Alt Birliğimiz ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından birlikte düzenlenen Uluslararası Çeltik Çalıştayı 13-14 Eylül 2012 tarihlerinde Edirne’de yapılacaktır.

Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda bilim adamı ve sektörle ilgili kişi ve kuruluşların katılacağı çalıştayın ilk gününde konu ile ilgili bildiriler sunulacak. 14 Eylül günü ise sunuş raporu hazırlanacak ve ardından Trakya Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nce düzenlenen Tarla Günü’nde yeni çeltik çeşitlerinin tanıtımı yapılacak.

Bu çalıştayın amacı; Ülkemiz  çeltik tarımı, araştırması, sanayi ve pazarlaması konusunda çalışan ilgililer, üreticiler, araştırıcılar, tohumluk  üreticileri, girdi  sağlayıcıları, sanayiciler, pazarlamacıları v.b.  bir araya  getirerek  Ülkemiz  çeltik tarımı ve sanayisinin sorunlarının ve çözüm önerilerinin tespit edilmesi olup 2 gün sürecek Çeltik Çalıştayı ve Tarla Günü programı aşağıdadır.

 

ÇALIŞTAY   PROGRAMI

13 EYLÜL  PERŞEMBE

08.30-09.30   Kayıt

09.30-10.15 Açılış

10.15-10.30 Ara

1. Oturum

10.30-12.00

(Değişik Ülkelerde Çeltik Tarımı Teknolojileri, Ekonomisi, Politikası ve Sorunları)

10.30-10.50  Rusya’da  Çeltik Tarımı

10.50-11.10  İtalya’da Çeltik Tarımı

11.10-11.20  Çin’de Çeltik Tarımı

11.20-11.40  Güney  Kore’de  Çeltik Tarımı

11.40-12.00  A.B.D  Çeltik  Tarımı

12.00-13.30  Yemek arası

2. Oturum

13.30-15.30

(Türkiye’de çeltik tarımı, sanayi, araştırmaları, ekonomisi, pazarlaması)

13.30-13.50  Dünya’da ve Türkiye’de Çeltik Araştırma Çalışmaları. Dr. Necmi BEŞER

13.50-14.10. Türkiye’de Çeltik Islah ve Tohumluk Üretim Çalışmaları.  Dr Halil SÜREK

14.10-14.30 Türkiye’de Çeltik Üretimi Sorunlar ve Öneriler. Ali ÖNER

14.30-14.50 Türkiye’de Pirinç Pazarlaması Sorunlar ve Öneriler.  İsmet  ARAL

14.50-15.10 Türkiye’de Pirinç  Sanayi Sorunlar ve Öneriler Turgay YETİŞ

15.10-15.30 TMO’nun Çeltik Alım politikaları

15.30-16.00 Ara

16.00-16.15  Çalıştay Çalışma  gruplarının oluşturulması

1- Araştırma, ıslah ve tohum üretimi grubu

2-Yabancı ot, hastalık ve zararlılar grubu

3-Ekonomi, pazarlama, örgütlenme, mevzuat ve kalite grubu

4-Yetiştirme tekniği, sulama ve mekanizasyon

Grubu

16.15-18.00  Çalışma gruplarının sorunları tespiti, çözüm önerilerini rapor haline  getirmeleri

14-EYLÜL  CUMA

08.30-10.00 Çalışma  gruplarının  raporları sunması, tartışma ve öneriler

10.00-10.30  Ara

10.30-12.00 Çalışma  gruplarının  raporları sunması, tartışma ve öneriler. Sonuç raporunun  hazırlanması

12.00-14.30  Ara

14.30-16.30   Tarla Günü (Trakya  Tarımsal araştırma  Enstitüsü  deneme ve tohumluk üretimi tarlalarının  gezilişi, ve kapanış)