Bitki Islahçıları ve Hukukçular 11 Nisan’da Antalya’da buluşuyor

Bitki Islahçıları ve Hukukçular 11 Nisan’da Antalya’da buluşuyor

Bitki Islahçıları ve Hukukçular 11 Nisan’da Antalya’da buluşuyor

 

Bitki Islahçıları Birliği (BİSAB), Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ve Ankara Barosu işbirliği ile 11 Nisan 2015 tarihinde Antalya’da Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması ve Bitki Islahçı Hakları konulu bir panel düzenleyecek.

Kurulduğu günden bu yana üyeleri başta olmak tüm sektör paydaşlarının bilgilerini güncellemek için  bitki ıslahı ve ıslahçı hakları konularını odak noktasına alarak toplantı, panel ve sempozyumlar organize eden Bitki Islahçıları Birliği (BİSAB), yeni bir panele daha imza atıyor.

Antalya Belek’te bulunan Limak Atlantis Resort Hotel’de konusunda uzman tarımcı ve hukukçuları bir araya getirecek Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması ve Bitki Islahçı Haklarık onulu Panelde, Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Uluslararası Birliğinden (UPOV) temsilcilerde yer alacak.

Katılım koşulları için en geç 6 Nisan 2015 akşamına kadar, BİSAB sekreteryasına başvuru yapılabilecek.

 

Panel Programı ise şöyle;

YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİNİN KORUNMASI  VE BİTKİ ISLAHÇI HAKLARI  

 

Tarih : 11 Nisan 2015

 

Yer : Limak Atlantis Resort Hotel ,   İleribasi Mevkii Çamlik Sok. No:12 Belek / ANTALYA

 

 

PROGRAM 

 

09:00 – 09:30    Kayıt

09:30 – 10:00    Açılış konuşmaları

Av.Abdullah EGELİ (Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Kurulu Bşk.)

Doç.Dr.Yalçın KAYA (Bitki Islahçıları Birliği Yön.Kur.Başkanı )

Yıldıray GENÇER (Türkiye Tohumcular Birliği Yön.Kur.Başkanı)

 

10:00 – 10:10   1.Oturum  Yöneticileri

Dr.Vehbi ESER (Bitki Islahçıları Birliği Yön.Kur. Başkan Yrd.)

Doç.Dr.S.Ahmet BAĞCI (Selçuk Üniversitesi Sarayönü MYO)

 

10:10 – 10:35   Türkiye’deki bitki ıslahçı hakları mevzuatı  uygulamaları hakkında genel bilgi (başvurular, kayıt ve uygulamalar hakkında kısa sayısal veriler)

 

İlknur YALVAÇ / N.Cem AKTUZ (Ziraat Yüksek Mühendisi – Bitkisel

Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)

 

10:35 – 10:45   Tartışma

 

10:45 – 11:00    Ara

 

11.00 – 11.25    Yeni bitki çeşitlerine ait bitki ıslahçı haklarının korunması kanunu

                              (temel prensipler, istisnalar ve uygulamadaki zorluklar)

Kamil YILMAZ ( Bitki Islahçıları Birliği Yön.Kur.Üyesi )

 

11:25 – 11:35   Tartışma

 

11:35 –  12:00   UPOV’un misyonu,  bitki ıslahçı haklarıyla ilgili teknik ve hukuki 

                             prensipleri,Dünyadaki bitki ıslahçı hakları uygulamaları

Mr. Jun KOIDE (UPOV)

 

12:00 – 12:10   Tartışma

 

12:10 – 12:35    Biyoteknolojik ürünlerin patent uygulamaları ve fikri mülkiyet hakları

                              kapsamında değerlendirilmesi

Dr.Ayşegül DEMİRCİOĞLU ( Türk Patent Enstitüsü)

 

12:35 – 12:45    Tartışma

 

12:45 – 14:00   Öğle yemeği

 

14:00 – 14:10   2.Oturum- Yönetici : Hüseyin ÖZKEPİR (Yargıtay 19.Ceza Dairesi Bşk.)

 

14:10 – 14:35    Fikri mülkiyet hakları sistemine genel bakış

 Dr.Ayşe Saadet ARIKAN ( Emekli Hâkim, TSÜAB Hukuk Müşaviri )

 

14:35 –  14:45  Tartışma

 

14:45 –  15:10   Hukuki açıdan yeni bitki çeşitleri kavramı

Prof.Dr.Ayşe ODMAN BOZTOSUN (Akdeniz Üniversitesi – Hukuk

Fakültesi  Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı )

 

14:40 –  14:50    Tartışma

 

14:50 –  15:15    Türkiye’deki bitki ıslahçı haklarıyla ilgili hukuk davaları uygulamaları

Türkay ALICA (Ankara 3.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi)

 

15:15 –  15:25    Tartışma

 

15:25 – 15:40    Ara

 

15:40 – 16:05    Türkiye’deki bitki ıslahçı haklarıyla ilgili ceza davaları uygulamaları

Dr.İhsan BAŞTÜRK  ( Yargıtay 19. Ceza Dairesi Üyesi )

 

16:05 – 16:15    Tartışma

16:15 – 17:10    Yeni bitki çeşitleri kanunu çerçevesinde çiftçi istisnası ve uygulamaları

 

Yrd.Doç.Dr.Zehra ÖZKAN (Ankara Üniversitesi – Hukuk Fakültesi)

 

17:10 –  17:40    Genel değerlendirme ve kapanış