BİSAB; BİTKİ ISLAHI, AR-GE VE DESTEKLERİ YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ.

BİSAB; BİTKİ ISLAHI, AR-GE VE DESTEKLERİ YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ.

BİSAB; BİTKİ ISLAHI, AR-GE VE DESTEKLERİ YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ.

*

Bitki Islahçıları Birliği (BİSAB) tarafından düzenlenen Bitki Islahı ve Tohumculuk Sektöründe Ar-Ge; Mevcut Durum ve Gelecekteki Yönü ana temalı panel Antalya’da yapıldı.

*

Bitki Islahçıları Birliği (BİSAB), 25 Şubat 2015 tarihinde Antalya’da  tohumculuk sektörünün en önemli gündem konularından biri olan Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri ve bitki ıslahının ve ıslahçısının desteklenmesi ana başlıklarını odak noktasına alan  ”Bitki Islahı ve Tohumculuk Sektöründe Ar-Ge; Mevcut Durum ve Gelecekteki Yönü” başlıklı bir panel düzenledi. 

– Yasal Düzenlemeler Önümüzü Açtı

Panelin açılışında konuşan Bitki Islahçıları Birliği (BİSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Doç.Dr. Yalçın Kaya, tohum tarımın olmazsa olmazı olduğunu söyledi.  Bitki ıslahının da tohumculuk sektörünün ve dolayısı ile tarım sektörünün temeli olduğunu kaydeden  BİSAB Başkanı Doç.Dr. Yalçın Kaya, ”Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ve Bitki Islahçıları Birliği (BİSAB) sayesinde bugün geçmişe göre hayal bile edemeyeceğimiz bir noktaya geldik. Bitki ıslahı konusunda bu seviyeye gelmemizi  sağlayan hükümetimize ve  devletimize çok teşekkür ediyoruz. 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ve  5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun bizim önümüzü açtı. Bu kanunlar sayesinde sektörü gerçek sahipleri yönetmeye başladı” şeklinde konuştu.

– Avantaj ve Potansiyelimizi Daha Etkin Kullanmalıyız

Ulaşılan seviyeyi hiçbir zaman yeterli görmediklerini vurgulayan Kaya,” Türkiye’nin jeopolitik, lojistik ve altyapı potansiyelini düşündüğümüzde daha kat etmemiz gereken çok yol ve sektör olarak 2023 yılına endekslenen çok önemli hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşabilmemiz için sektörümüzün daha çok desteklenmesi gerekiyor. Dünyada hiç bir sektör desteklenmeden bir yere gelemez” dedi.

Devletimizin uyguladığı mevcut destekleme araçlarının sektörümün daha etkin şekilde ulaşacağı şekilde revize edilmesi gerektiğinin altını çizen Doç.Dr.Yalçın Kaya, ”İşte bugün bu panelde devletimizin çeşitli kurumlarının sağladığı destekleme politika ve araçlarını bir kez daha gözden geçireceğiz. Bu desteklerin sektörümüz için daha yararlı hale getirilmesi için yollar arayacağız. Katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

– Bugünleri Yaşamak Hayalimizdi

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve BİSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Vehbi Eser’de ”Bu günleri yaşamak bizim hayalimizdi” ifadeleri ile başladığı konuşmasına şöyle devam etti; ” Bu hayal Türkiye tohumculuk sektörünün kurumsallaşması, kendi kendini yönetimi ve dünya ile  rekabet edebilir bir konuma gelmesinin hayalleriydi. Şükürler olsun  ki, bugün bu salonlarda  tohumculuk sektörünün alt sektörleri olarak çeşitli uzmanlık alanlarında bir araya gelip problemlerimizi tartışabiliyor, kendi çözüm önerilerimizi kendimiz arayabiliyoruz. Tabi bunlar kolay olmadı, çok insanın emeği geçti.”

Dr. Vehbi Eser, Türkiye Tohumcular Birliğine (TÜRKTOB) bağlı 7 Birlik’ten birinin de Bitki Islahçıları Birliği (BİSAB) olduğunu ve TÜRKTOB olarak, BİSAB’ın faaliyetlerine her açıdan destek verdiklerini, aynı gayreti diğer bağlı birlikler için de gösterdiklerini vurguladı.

Hedefimiz; Tüm Dünya ile Rekabet Eden Bir Türk Tohumculuk Sektörü

Türkiye tohumculuk sektörü olarak önce Türkiye’de sonra yakın bölgede daha sonra da tüm dünyada rekabet edebilen, rekabet üstünlüğü olan bir Türk tohumculuk sektörü oluşmasına gayret ettiklerini açıklayan  TÜRKTOB Yönetim Kurulu Üyesi ve BİSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Vehbi Eser,” Rekabet edebilmek için ilk şart kendi teknolojinizi kullanmanızdır. Tohumculuk dediğimizde teknolojinin ortaya çıktığı nokta yeni bitki çeşitleridir. Çeşidi ortaya çıkartacak ve size sunacak kişi ise ıslahçıdır. Bu nedenle önce ıslahçının yetişmesi, sonra ıslahçının çeşidi geliştirmesi, sonra bu çeşidin üretime sokulup pazarlanması gerekir. Bu zincirin başlangıç noktasında siz varsanız, hakimseniz o zaman rekabet üstünlüğü sizdedir. Değilse ancak takipçi olursunuz” şeklinde konuştu.

– Destekler Sektörün İstediği Şekilde Yapılandırılmalı – Özel Sektör de Desteklerden Haberdar Olmalı

Türkiye’de bitki ıslahının gelişmesi, bitki ıslahçısının yetişmesi ve yerli çeşit sayısının çoğalması için bir çok tedbir alındığını, bunların içinde Ar-Ge’ye verilen desteklerin çok önemli bir yer tuttuğunu kaydeden Eser, ” Devletimiz, hükümetimiz kaynaklarını yerli Ar-Ge’nin gelişmesi için kullanıyor, ancak bu kaynakların sektörün tam olarak algılanarak, tohumculuk sektörünün istediği şekilde kullanıma sunulması gerekiyor. Sektörümüzün de bu kaynakların varlığından tam anlamı ile haberdar olması, bunlara erişmesi ve kaynak kullanımı konusunda niyet ve gayret içinde olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

-Desteklerin Etkin Kullanımı İçin Devlet ve Özel Sektörün Karşılıklı Gayreti Şart

Tohumculuk sektörünün gelişmesi ve mevcut kapasitenin daha etkin kullanılması için daha çok desteğe ihtiyaç olduğunu kaydeden Dr. Vehbi Eser, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün çok ciddi bir adım atarak, geliştirmiş olduğu hat ve çeşitlerin özel sektör tarafından kullanılmasını sağlayacak bir yönetmelik çıkardığını bu yönetmeliğin uygulanmasının devlet ve özel sektörün  gayretine bağlı olduğunu kaydetti.

Eser, firmaların birleşerek Ar-Ge yapmasının sektör için çok gerekli olduğunun altını çizdi.

-Ar-Ge İçin; Yetişmiş İnsan Gücü, Sağlam Altyapı ve Finans çok önemli 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ali Osman Sarı ise açılışta yaptığı konuşmada, sürdürülebilir bir kalkınma için Ar-Ge’nin olmazsa olmaz bir koşul olduğunu, tohumculuk sektörünün bu yöndeki gelişimini çok önemsediklerini söyledi. Ar-Ge’nin yetişmiş insan gücü, sağlam bir altyapı ve finans ile gelişebileceğini vurgulayan Ali Osman Sarı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen her türlü desteğin devam edeceğini söyledi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Araştırma Enstitülerinin alt yapılarının özel sektöre açıldığını hatırlatan Dr. Ali Osman Sarı, özel sektör kuruluşlarının bu imkandan yararlanmasını istedi.

-Bitki Islahı ve Tohumculuk Sektöründe Ar-Ge; Mevcut Durum ve Gelecekteki Yönü Paneli TÜRKTOB Yönetim Kurulu Üyesi ve BİSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Vehbi Eser’in BİSAB’ı tanıttığı sunum, TÜBİTAK, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının verdiği desteklerin gündeme geldiği oturumlar ile devam etti.

Panel ayrıca, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Tarım Örgütü (FAO) destekli projeler, özel sektörün uyguladığı Ar-Ge Projeleri ve Beklentiler ile Doç.Dr. S.Ahmet Bağcı başkanlığında gerçekleştirilen Ar-Ge Potansiyelimiz, Gelecekteki Yönü ve Destekler konulu oturumlarla göz doldurdu.

panel25vehbi bey

panel25yalçın bey

panel25vtoplu

panel25kursu

panelkursu2

panelkursu3

panelkursu4