Bikti Islahçıları Alt Birliği’nden

Bikti Islahçıları Alt Birliği’nden

Bitki Islahçıları Alt Birliği olarak Türkiye Tohumcular Birliği’nce yayınlanan aşağıdaki basın bildirisine aynen katılıyoruz… BİTKİ ISLAHÇILARI ALT BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ADINA   Dr.Vehbi ESER Yönetim Kurulu Başkanı TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ BASIN BİLDİRİSİ Türkiye Tohumcular Birliği olarak, Fransız Parlamentosunun 22.11.2011 tarihli aldığı Türk Milletinin “atasını” ve “tarihini” yargısız infazla mahkûm etme teşebbüsünü şiddetle kınıyor ve nezdimizde […]

Bakan Eker, Hükümetin Yeni Fındık Stratejisini açıkladı

Bakan Eker, Hükümetin Yeni Fındık Stratejisini açıkladı

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Yeni Fındık Stratejisinde ruhsatlı alanlarda üretim yapan fındık yetiştiricilerine “Alan Bazlı Gelir Desteği”, ruhsatsız alanlarda fındık yetiştiriciliği yapanlara ise alternatif ürünlere geçmeleri halinde “Alternatif Ürün Desteği” verileceğini, TMO’nunda artık fındık alımı yapmayacağını açıkladı. Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Yeni Fındık Stratejisinde ruhsatlı alanlarda üretim yapan fındık […]

Serin İklim Tahılları Tescil Komitesi 812 Protokol Karar Listesi

Serin İklim Tahılları Tescil Komitesi 812 Protokol Karar Listesi

Serin İklim Tahılları Tescil Komitesi 812 Protokol Karar Listesi

Melez Mısırla 100. Yıl Çalıştayı

Melez Mısırla 100. Yıl Çalıştayı

Melez mısır ıslahında günümüzde ulaşılan teknolojik boyut 1910 yılından günümüze kadar olan 100 yıllık bir birikimin sonucudur. XX. yy’ın son çeyreğinden itibaren moleküler genetiğin ve biyoteknolojik yöntemlerin melez çeşit ıslahında uygulama alanları bulması önemli gelişmelerdir. Melez mısır ıslahında günümüzde ulaşılan teknolojik boyut 1910 yılından günümüze kadar olan 100 yıllık bir birikimin sonucudur. XX. yy’ın son […]

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN GÖREVLİLERİN ISLAHÇI HAKKINDAN YARARLANMASINA İLİŞKİN YÖNERGE

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN GÖREVLİLERİN ISLAHÇI HAKKINDAN YARARLANMASINA İLİŞKİN YÖNERGE

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN GÖREVLİLERİN ISLAHÇI HAKKINDAN YARARLANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK   Resmi Gazete Tarihi : 30/04/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25801   BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; yeni bitki çeşitlerinin geliştirilmesini teşvik etmek, yeni çeşitlerin ıslahı veya geliştirilmesini sağlayan çalışanlara ve katkıda bulunanlara, çalıştıkları kamu kurum ve kuruluşlarının […]

Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği

Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tarımsal bitki türlerine ait çeşitlerin kayıt altına alınması, kayıt listelerinin oluşturulması, kütükte kalış süresi ve silinmesi, bitki genetik kaynaklarının kaydedilmesi esaslarını belirlemektir.   Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; tarla bitkileri, bağ bahçe bitkileri ve diğer bitki türlerine ait çeşitlerin ve genetik […]

Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik

Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik

  Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik ği okumak için tıklaynız

Tohumculuk Yönetmeliği

Tohumculuk Yönetmeliği

TOHUMCULUK YÖNETMELİĞİ(MÜLGA) Bakanlar Kurulu Karar Tarihi – No : 08/05/1973 – 7/6375 Dayandığı Kanunlar Tarihi – No : 15/05/1957 – 6968 ; 27/01/1936 – 2903 ; 21/08/1963 – 308 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi – No : 25/05/1973 – 14545 30/01/2010 Tarih ve 27478 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/31 sayılı Bazi Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldirilmasina Dair Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır. […]

5553 Tohumculuk Kanunu

5553 Tohumculuk Kanunu

TOHUMCULUK KANUNU                Kanun No. 5553                                                                                                 Kabul Tarihi : 31/10/2006   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar              Amaç              MADDE 1 – Bu Kanunun amacı; bitkisel üretimde verim ve kaliteyi yükseltmek, tohumluklara kalite güvencesi sağlamak, tohumluk üretim ve ticareti ile ilgili düzenlemeleri yapmak ve tohumculuk sektörünün yeniden yapılandırılması ve geliştirilmesi için gerekli olan düzenlemeleri gerçekleştirmektir.              Kapsam              MADDE 2 […]

5488 TARIM KANUNU

5488 TARIM KANUNU

KANUN   TARIM KANUNU                  Kanun No. 5488                                                                                              Kabul Tarihi : 18/4/2006                    Amaç                MADDE 1 – Bu Kanunun amacı; tarım sektörünün ve kırsal alanın, kalkınma plân ve stratejileri doğrultusunda geliştirilmesi ve desteklenmesi için gerekli politikaların tespit edilmesi ve düzenlemelerin yapılmasıdır.                Kapsam                MADDE 2 – Bu Kanun, tarım politikalarının amaç, kapsam ve […]

5977 BİYOGÜVENLİK KANUNU

5977 BİYOGÜVENLİK KANUNU

BİYOGÜVENLİK KANUNU   Kanun No. 5977                                                                                              Kabul Tarihi: 18/3/2010   BİRİNCİ BÖLÜM   Amaç, Kapsam ve Tanımlar                Amaç ve kapsam                MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; bilimsel ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde, modern biyoteknolojikullanılarak elde edilen genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar ve ürünlerinden kaynaklanabilecek riskleri engellemek, insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması, sürdürülebilirliğinin […]

YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİNE AİT ISLAHÇI HAKLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN KANUN

YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİNE AİT ISLAHÇI HAKLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN KANUN

YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİNE AİT ISLAHÇI HAKLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN KANUN     Kanun No. 5042   Kabul Tarihi : 8.1.2004   Resmi Gazete Tarihi 15/01/2004   Resmi Gazete Numarası 25347       BİRİNCİ KISIM       Genel Hükümler   BİRİNCİ BÖLÜM       Amaç, Kapsam ve Tanımlar       Amaç ve kapsam […]