Alt Birliğimizin Nisan ayında yapacağı 2020 yılı 13. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI, İçişleri Bakanlığının Genelgesi doğrultusunda ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Alt Birliğimizin Nisan ayında yapacağı 2020 yılı 13. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI, İçişleri Bakanlığının Genelgesi doğrultusunda ileri bir tarihe ertelenmiştir.

DUYURU:

Alt Birliğimizin Nisan ayında yapacağı 2020 yılı 13. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI, İçişleri Bakanlığının Genelgesi doğrultusunda ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Bilgilerinize sunar, Çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

                                                                                                                                         BİSAB

                                                                                                                                          YÖNETİM KURULU

 

Değerli Üyemiz,  

2020 YILI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI

 

Alt Birliğimizin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı çoğunluklu olarak              4-5 Nisan 2020 tarihlerinde saat 10:00’da Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi (UTEM), Gayret Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı 3.Km No:36, Yenimahalle/ANKARA adresinde, çoğunluksuz olarak 18-19 Nisan 2020 tarihlerinde aynı yer ve saatte aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Katılımınızı bekler, saygılar sunarız.

 

                                                                                    BİSAB

YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM

18.04.2020 Cumartesi:

 1. Açılış ve Yoklama,
 2. Başkanlık Divanının oluşturulması,
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
 4. Açılış konuşmaları.
 5. Gündeminin görüşülmesi ve karara bağlanması.
 6. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ve Mali Raporların (Bilanço, Gelir Tablosu ve Kesin

Hesap Tablosu) görüşülmesi ve oylanması.

 1. Denetleme Kurulu Raporunun Sunulması ve Oylanması.
 2. Yeni Dönem Bütçesinin ve Çalışma Programının okunması, görüşülmesi ve oylanması ile

uygulanması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

 1. Üyelikten çıkma/çıkarılma,
 2. Tüzük Değişikliği
 3. Alt Birlik Kurulları listelerinin oluşturulması
 4. Dilek ve Temenniler.

 

19.04.2020 Pazar: (Saat: 9:00)

 1. 1. Alt Birlik Kurullarının Seçimi
 2. Yönetim Kurulunun Seçimi: 9 asil, 9 yedek
 3. Denetim Kurulunun Seçimi: 3 asil, 3 yedek
 4. Disiplin Kurulunun Seçimi: 3 asil, 3 yedek
 5.    Türkiye Tohumcular Birliği Genel Kurulu için Birlik Delegelerinin Seçimi: 10 asil, 10 yedek
 6.     Türkiye Tohumcular Birliği Hakem Kuruluna temsilci seçimi: 2 asil 2 yedek