TÜRKTOB

English

Sosyal Medyada
Birliğimiz

YÖNETMELİKLER

Bisab Yönetmeliği
  • TOHUMCULUK YÖNETMELİĞİ

    Devamı
  • Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik

    Devamı
  • Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği

    Devamı