Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği

Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tarımsal bitki türlerine ait çeşitlerin kayıt altına alınması, kayıt listelerinin oluşturulması, kütükte kalış süresi ve silinmesi, bitki genetik kaynaklarının kaydedilmesi esaslarını belirlemektir.   Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; tarla bitkileri, bağ bahçe bitkileri ve diğer bitki türlerine ait çeşitlerin ve genetik […]

Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik

Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik

  Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik ği okumak için tıklaynız

Tohumculuk Yönetmeliği

Tohumculuk Yönetmeliği

TOHUMCULUK YÖNETMELİĞİ(MÜLGA) Bakanlar Kurulu Karar Tarihi – No : 08/05/1973 – 7/6375 Dayandığı Kanunlar Tarihi – No : 15/05/1957 – 6968 ; 27/01/1936 – 2903 ; 21/08/1963 – 308 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi – No : 25/05/1973 – 14545 30/01/2010 Tarih ve 27478 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/31 sayılı Bazi Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldirilmasina Dair Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır. […]