TÜRKTOB

English

Sosyal Medyada
Birliğimiz

2018 Yılı Olağan Genel Kurulu 12-13 Mayıs 2018 tarihlerinde yapıldı

       Alt Birliğimiz (BİSAB), 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu 12-13 Mayıs 2018’de Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Yenimahalle/Ankara’da yapıldı.

       Genel Kurula, Bakanlığımız temsilcileri; Teftiş Kurulu Başkanı, BÜGEM ve TAGEM den daire Başkanları, Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ve bazı Alt Birliklerin Başkan ve temsilcileri ile Alt Birliğimiz üyeleri ve davetlilerin katılımları ile gerçekleştirildi.

       Genel Kurul’un açış konuşmasını BİSAB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vehbi Eser yaptı. Islah çalışmalarının önemine değindikten sonra, BİSAB’ın temel amacının Türkiye tohumculuk sektörünün teknoloji geliştirme kapasitesinin artırılması olduğunu vurgulamıştır. Temel önceliğimiz insana yatırım yapmaktır. Bitki ıslahçısının yetişmesi ve sektörümüzün ıslahçı ihtiyacının karşılanması temelimizdir. Sektörümüzün teknoloji – diğer anlamda çeşit- ihtiyacının karşılanması en büyük amacımızdır. BİSAB bu ihtiyacı karşılamak için Bitki Islahı Kursları düzenlemektedir.

      Sektördeki bilimsel yayın açığının kapatılması için Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirdiklerini, 2000 sayfadan ve 4 ciltten oluşan Tohum ve Tohum Teknolojileri Kitabı hazırlanmış ve yakında dağıtımın yapacağını belirtmiştir.  Diğer bir eğitim çalışmamız artık uluslararası alanda da kabul edilen ve bilimsel tarama listesinde yer alan Ekin Journal Dergimizdir.

     Üçüncüsünü düzenlediğimiz Bitki Islahı ve Genetiği Kongresi kendi alanında uluslararası bir organizasyon olmuştur. Kongre Kıbrıs’ta gerçekleştirilmiştir. Yine dünyada ilk olan ve 8 yıldır kutladığımız 11 Mayıs Bitki Islahçıları Günüde dün ıslahçılarımız ve diğer paydaşlarımız Üniversitelerden akademisyenler öğrenciler ve diğer davetlilerle birlikte kutlanmıştır. Bitki Islahçıları Gününün tüm dünyada kutlanır olması da amaçlarımız arasındadır.

   Genç araştırıcıları yetiştirmek ve Bitki Islahında farkındalık yaratmak için geçtiğimiz yıl başlatılan ve geleneksel hale getirilen, Ziraat Fakültelerinin son sınıflarında okuyan öğrencilerin katıldığı ödüllü yarışmalar düzenlenmektedir 

   Yerli özel sektörün ihtiyacı olan genetik kaynak ve çeşitlerin karşılanması için birlik olarak uluslararası kurumlarla işbirliği yapılmakta ve yapılan anlaşmaların devam etmesi gerekmektedir.

Bakanlığımız teftiş Kurulu Başkanı Sn. Mustafa CAYGI kısa olarak yaptığı açılış konuşmasında; Toplantının hayırlı olması dileklerini belirttikten sonra Türk tarımının yerli ve milli olması yönünde yapılan çalışmaları desteklediklerini, başarılı bulduklarını belirtmiştir.    

   Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yılmaz ise açılış konuşmasında; Türkiye tohumculuk sektörünün kısa tarihçesine değindi. Tohumun gıda zincirinin en önemli halkası olduğunu belirtti, tohumculuk sektöründe 1925 yılında başlayan çalışmaların 1960’lı yıllara kadar bölgesel bazda sınırlı çabaların ötesine geçemediğini, 1963 - 1980 yılları arasında kamu ağırlıklı bir tedarik sistemi söz konusu olduğunu kaydetti. 

   1980’li yıllardan sonra özel sektörün devreye girmesiyle tohumculuk sektörü gelişmeye başlamıştır.  Bu yıllara kadar tohumculuk ta kamu ağırlığı görülmüştür. TÜRKTOB’un kuruluşu ile birlikte artan özel sektör girişimciliği, üretim alt yapısının güçlendirilmesine yönelik çabalar ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının destekleri tohumculuk sektörünün gelişmesinin itici gücü olmuştur.  Tohumculukta gelişmiş olarak değerlendirilen ülkelerin üretim ve ticaret konularında oluşturdukları sistem ve kuralların Türkiye’den ortalama yarım asır önce devreye girdiğini, Türkiye’nin buna rağmen TÜRKTOB ve Alt Birliklerinin öncülüğünde tüketici ve sanayici tercihlerini dikkate alan, kalite odaklı, rekabet gücü yüksek ve adil bir tohumculuk sistemi oluşmuştur. Ülkemizin yerel genetik kaynaklarının değerlendirilerek yeni bitki çeşitlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına, tohumlukların üretimi, tedariki ve ticaretine ilişkin millî politikalar

   1980’li yıllarda sadece 3 özel sektör tohumculuk firması varken bugün bu sayı 850’ den fazladır. 2002 yılında 145 bin ton olan üretim, yapılan teşvik ve desteklerle tohumluğun kalitesinin artması her geçen gün sertifikalı tohum kullanım ve üretim desteklerinin etkisi ve özel sektörün gayretleri ile 2017 yılında 1 milyon 50 bin tona yaklaşmıştır.

   Kamu ve özel sektörün bitki ıslahı, AR-GE ve biyoteknoloji çalışmalarına daha çok kaynak aktarmalı,  daha çok bilimsel araştırma yapmalıyız.

   Genel Kurulun açılışında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Gökhan Kızılcı’da söz aldı.

   Milli Tohum üretmek milli araba üretmekten daha önemlidir. Ülkemiz Islah çalışmalarında geç kalmış olmasına rağmen son yıllarda hu alanda hızla mesafeler alınmaktadır. Son yıllarda hızlı yükselen bir Islah ivmemiz var, daha çok çalışıp dünya çapında tanınan her bitki türünde çeşitlerimizin olması gerekiyor. Mevcut gen kaynaklarımızı kendi ıslah çalışmalarında kullanmalıyız. BİSAB iyi çalışmalar yaparak Ülkemizde gündem oluşturuyor. Kamu-Özel Sektör işbirliğini daha da geliştirerek çok daha önemli işler yapılması mümkündür. Araştırma Enstitülerimiz Özel Sektörün AR-GE hizmetindedir.

    Tüm bitki türlerinde Islah çalışmalarında verimde belirli düzeylere ulaşıldı yeni ıslah çalışmalarımızda biyotik ve abiyotik streslere dayanıklılık çok önem taşımaktadır. Bunun yanında Beslenmede görülen eksiklikleri tamamlama da Biyofortifikasyon  konularında da çalışma yaparak kansızlık Demir eksikliğini gidermede Demirce zenginleştirilmiş çeşitlerin geliştirilmesine çalışmalıyız. Böylece Milli ekonomiye katkımız çok büyük olacaktır. Zira devletimiz bu sağlıkta konuda büyük paralar harcamaktadır.

   BİSAB ve TÜRKTOB a ülke çalışmaları ile ülkemiz genelinde oluşturdukları gündem için teşekkür ederim.

   BİSAB 11. Olağan Genel Kuruluna, açış konuşmalarının ardından resmi gündemin uygulanmasıyla devam edildi.

   Genel Kurul’a katılan üyelere, 2017 yılı faaliyet raporu, mali raporlar ve  denetim kurulu raporu okundu.

   2017 yılına ait raporlar oy birliği ile ibra edildi.

   Daha sonra 2018 yılı çalışma programı ve 2018 yılı tahmini bütçesi de oy birliği ile onaylandı.

   13 Mayıs 2018 günü yapılan seçimde ise organlar belirledi.  

   enel Kurulun üyelerimizin olgunluğuna yakışır şekilde tam bir uyum, anlayış ve hoşgörü içinde geçmiştir. 

2018 genel kurul 1

2018 genel kurul 2

2018 genel kurul 3

2018 genel kurul 4

2018 genel kurul 52018 genel kurul 6

2018 genel kurul 7

2018 genel kurul 8

2018 genel kurul 9