TÜRKTOB

English

Sosyal Medyada
Birliğimiz

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI

 

 

2018 YILI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI

 

            Alt Birliğimizin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı çoğunluklu olarak            28-29 Nisan 2018 tarihlerinde saat 10:00’da Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi (UTEM), Gayret Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı 3.Km No:36, Yenimahalle/ANKARA adresinde, çoğunluksuz olarak 12-13 Mayıs 2018 tarihlerinde aynı yer ve saatte aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Katılımınızı bekler, saygılar sunarız.

 

                                                                                    BİSAB

                                                                                         YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM

12.05.2018 Cumartesi:

1. Açılış ve Yoklama,

2. Başkanlık Divanının Oluşturulması,

3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması.

4. Açılış Konuşmaları.

5. Gündeminin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması.

6. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ve Mali Raporların (Bilanço,  Gelir Tablosu ve Kesin Hesap Tablosu) Görüşülmesi ve Oylanması.   

7. Denetleme Kurulu Raporunun Sunulması ve Oylanması.

8. Yeni Dönem Bütçesinin ve Çalışma Programının Okunması, Görüşülmesi ve Oylanması ile Uygulanması Konusunda Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi.

9. Üyelikten Çıkma/Çıkarılma,

10. Tüzük Değişikliği

11. Alt Birlik Kurulları Listelerinin Oluşturulması

12. Dilek ve Temenniler.

 

 

13.05.2018Pazar:

12. 1. Alt Birlik Kurullarının Seçimi

            a. Yönetim Kurulunun Seçimi: 9 asil, 9 yedek

            b. Denetim Kurulunun Seçimi: 3 asil, 3 yedek

            c. Disiplin Kurulunun Seçimi: 3 asil, 3 yedek

    2. Türkiye Tohumcular Birliği Genel Kurulu için Birlik Delegelerinin Seçimi: 10 asil, 10 yedek

    3. Türkiye Tohumcular Birliği Hakem Kuruluna temsilci seçimi: 2 asil 2 yedek