TÜRKTOB

English

Sosyal Medyada
Birliğimiz

Ödüllü Yarışma

Adsız

Bitki ıslahçıları Alt Birliği (BİSAB) Tohumculuğun temeli olan bitki ıslahçılarının dayanışmasını sağlamak ve ülkemiz tohumculuk sektörüne hizmet etmek ve geliştirmek amacıyla 5553 sayılı Tohumculuk Kanununa göre kurulmuş tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.  11 Mayıs günü BİSAB tarafından her yıl BİTKİ ISLAHÇILARI günü olarak kutlanmakta, üyelerimiz, bitki ıslahı ve tohumculukla ilgili diğer kamu ve özel sektör kuruluşları yetkilileri ile üniversitelerden akademisyen ve öğrencilerin katıldığı bitki ıslahının öneminin anlatıldığı etkinlikler düzenlenmektedir.

Bu çerçevede BİSAB, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile işbirliği içinde geçtiğimiz yıl başlatılan ve bundan sonrada geleneksel hale getirilen, Ziraat Fakültelerinin son sınıflarında okuyan (son sınıf) öğrencilerin katılacağı ödüllü bir yarışma düzenlemiştir.

Bitki Islahı Çalışmalarında Uluslararası Alanda Rekabet Gücümüzü Nasıl Yükseltiriz”  konulu bu yılki yarışmaya katılım süresi 2 Nisan 2018tarihinde sona erecektir.  Sonuçlar komisyon tarafından değerlendirilerek, yarışmada dereceye giren 5 yazıya ödül verilecek ve 11 Mayıs Bitki Islahçıları gününe davet edilerek konuşma yapmaları sağlanacaktır.

Ödüller:

1. ye verilecek ödül: 4 000 TL

2. ye verilecek ödül: 2 000 TL

3. ye verilecek ödül: 1 000 TL

Teşvik ödülü           :    500 TL (2 Adet)

 

Yazılar 3 A4 sayfasını geçmeyecektir (12 punto 1.15 aralı, Times New Roman karakteri kullanılacak ve kenar boşlukları her taraftan 2,5 cm olacak).

Katılımcılar iletişim bilgilerini de içeren yazılarını en geç 2 Nisan 2018 tarihe kadar  hem e-posta ile bisab@bisab.org.tr adresine ve hem de aşağıda belirtilen BİSAB adresine posta veya kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

Not:  (Belirtilen tarihten daha sonra gelen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.)

 

Tel İrtibat: (0312) 433 30 65/66

Faks         : (0312) 433 30 06

e- posta    : bisab@bisab.org.tr

Adres       : BİSAB,  Adakale Sok. No: 22/12   Kızılay/ANKARA