TÜRKTOB

English

Sosyal Medyada
Birliğimiz

2017 Yılı Mali Genel Kurulu İlanı


Bitki Islahçıları Alt Birliğinin (BİSAB) 2017 Yılı Olağan Genel Kurulu’nun 15 Nisan 2017 Cumartesi günü yapılması, eğer ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantının 29 Nisan 2017 Cumartesi günü yapılmasının kararlaştırıldığı sizlere mail ile 23.03.2017 tarihinde bildirilmiştir.  

15 Nisan 2017 tarihinde UTEM- Uluslararası Tarım Eğitim Merkezi’nde  saat 10:00’ da çoğunluklu olarak yapılacak toplantıya yeterli üyenin gelmediği tutanakla tespit edildiğinden, toplantı 29 Nisan 2017 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluksuz olarak aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.

BİSAB’ın 2017 Yılı Genel Kurulu seçimsiz yapılacağından; gerçek kişi üyelerimizin kimliklerini belgelemek suretiyle şahsen katılmaları gerekmektedir.
Tüzel kişi üyelerimizin ise, eğer daha önce yetkili kişi olarak bildirilen kişi tarafından katılım sağlanacak ise sadece kimliğini ibraz etmesi, ancak daha önce bildirilen kişi değil de başka bir kişi tarafından temsil edilecek ise o kişinin tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduklarını gösterir belge ile katılmaları yeterli olacaktır.
Saygılarımla arz olunur.

GÜNDEM:
     1. Açılış ve Yoklama

   2. Başkanlık Divanının Oluşturulması

3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının Okunması.

4. Açılış Konuşmaları.

5. Gündeminin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması.

6. 2016 Yılı Yönetim Kurulu  Çalışma Raporu  ve Mali Raporların (Bilanço, Gelir Tablosu ve Kesin Hesap Tablosu) Görüşülmesi ve Oylanması.

7. Denetleme Kurulu Raporunun Sunulması  ve Oylanması.

8.Yeni Dönem Bütçesinin ve Çalışma Programının  Okunması, Görüşülmesi  ve Oylanması ile Uygulanması Konusunda Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi.

9. Üyelikten Çıkma/Çıkarılma,

10. Dilek ve Temenniler.

11. Kapanış.