TÜRKTOB

English

Sosyal Medyada
Birliğimiz

Milli Tarım Projesi Kapsamında Bitki Islahı ve Hedefleri’ Çalıştayı yapıldı.

Alt Birliğimiz tarafından Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının desteği ile düzenlenen‘’ Milli Tarım Projesi Kapsamında Bitki Islahı ve Hedefleri’’ ana temalı çalıştay, 1-2 Nisan 2017 tarihlerinde Antalya’da yapıldı.

  • Milli Tarım Projesi Bitki Islahçılarını Heyecanlandırıyor

Çalıştayın açılışında konuşan Alt birliğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vehbi Eser,  Milli Tarım Projesi’nin konsept, kavram ve içerik açısından bitki ıslahçılarını heyecanlandırdığını, Havza Bazlı Üretim Modeli içinde tarım havzalarının potansiyellerinin tek tek belirlenmesinin ıslahçılar açısından çok yeni hedefleri ortaya çıkaracağını söyledi.

  • Bitki Islahçılarının Yeni Hedefleri Var

Islahılar için en önemli konunun havza bazında önerilen ürünlerde daha verimli ve kaliteli, çiftçiler tarafından kabul gören, sektörün ve tüketicinin istediği yeni çeşitlerin piyasaya sürülmesi olduğunu vurgulayan Yönetim Kurulu  Başkanımız Dr. Vehbi Eser, ‘’ Bitki ıslahçıları olarak önümüzde yeni hedefler var. Artan nüfusun gıda ihtiyacının karşılanabilmesi için yılda ortalama olarak % 1 oranında bir üretim artışı olması gerekiyor. Bunun sağlanması için en önemli enstrümanlardan biri de yeni çeşitlerdir. Ancak yeni çeşitlerin kendi özel şartları ile birlikte kullanılması verimi daha da arttıracaktır. Bu nedenle Milli Tarım Projesi’nin özellikle bitki ıslahı ve ıslahçısı açısından değerlendirilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Sadece Milli Tarım Projesi için değil Türkiye’nin 2023 hedefleri açısından da konu çok önemlidir’’ şeklinde konuştu.

  • Çalıştayın Sonuçları Geleceğimiz İçin Kılavuz Olacak

Çalıştayın amacını Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, üniversiteler, özel sektör ve özel sektör kurumlarının iş birliği içinde neler yapabileceğinin ortaya konulması olarak açıklayan Dr. Vehbi Eser, ‘’ En azından 2023 yılına kadar bitki ıslahında neleri hedefliyoruz, bu hedeflere nasıl ulaşacağız sorularının cevabını bulacağız. İnanıyorum ki; bu çalıştaydan elde edilecek sonuçlar, sektörün tüm tarafları için kılavuz olacaktır.’’ dedi.

  • Tohumculuğa, Islah ve AR-GE Faaliyetlerine Verilen Destekler Artıyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Durali Koçak ise, tarım sektörünün önemini ortaya koyduktan sonra tohumun ve tohumculuk sektörünün temel işlevlerini anlattı. Dr. Durali Koçak, ‘’ Uzmanlar 2050 yılında bugünkü gıda talebinin iki katına çıkacağını söylüyor. Bunun karşılanması tohumculuk sektörünün ve bizlerin sorumluluğudur. Kaliteli, verimli, stres koşullarına dayanıklı yeni çeşitlere ihtiyaç var. Yeni çeşit demek, ıslah demektir. Islah çalışmaları tarımın tarihi kadar eskidir. Islah çalışmaları bilgi, teknoloji, emek, sabır ve fedakarlık isteyen bir faaliyettir’’ ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin genetik zenginliğine vurgu yapan Koçak, yetişmiş insan gücü kaynağı ile bu zenginliğin en etkin şekilde kullanılması gerektiğini söyledi.

7 bin civarında çeşidin kayıt altına alındığı, tohumluk ticaretinde ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye’nin, gelecekteki hedefini ilk 5 olarak açıklayan Koçak, ‘’Bu çalıştayda işte bu hedefe ulaşmak için stratejimizi belirleyeceğiz. Tohum üretimimiz ve ihracatımız giderek artıyor, verdiğimiz sertifikalı tohum üretim ve kullanım destekleriyle ve sizlerin katkılarıyla daha da artacaktır’’ dedi.

Dr. Durali Kocak, sektörün daha ileriye gitmesi ve rekabet gücünün artması için yasal düzenlemelerin ve idari yapılanmasının oluşturulduğunu, teknik alt yapının güçlendirildiğini, kamu kaynak ve imkanlarının özel sektörün kullanımına açıldığını da hatırlatarak şöyle konuştu; ‘’ Bakanlığımızın özel sektör kurumlarına verdiği AR-GE desteği 10 kat arttırılarak 3 milyon TL’ye çıkarıldı. Araştırma kuruluşlarımızın alt yapısı özel sektöre açıldı. Tüm bu imkanlar ortak stratejiler belirlememiz için getirildi. Bu çalıştayı fırsat olarak değerlendirelim.’’

  • Çalıştay Sunumları

Açılış konuşmalarının ardından sunum ve oturumlara geçildi. Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan’ın moderatörlüğünde;

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarım Havzaları Daire Başkanı Uğur Erdem   ‘’ Milli Tarım Projesi, Bileşenleri ve Uygulama Esaslar’’

Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Vehbi Eser ‘’ Ülkemiz Bitki Islahının Durumu ve Karşılaşılan Problemler’’

May Tohum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hamdi Çiftçiler ‘’ Özel Sektör Tarla Bitkileri Islahı Çalışmaları’’

Yüksel Tohumculuk AR-GE Müdürü Dr. Ercan Özkaynak ‘’ Özel Sektör Sebze Islahı Çalışmaları’’

Beta Fidancılık AR-GE Müdürü Dr. Emine Tanrıver ‘’ Özel Sektör Meyve Islahı Çalışmaları’’

 Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Fatih Özdemir ‘’ Kamuda Tarla Bitkileri Islah Çalışmaları’’

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Bahçe Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanı Gökhan Kızılcı ‘’ Kamuda Bahçe – Meyve Islah Çalışmaları’’

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Akar ‘’ Üniversitede Islah Çalışmaları’’ konularında sunum yaptı.

  • Kurumsal Destek Sunumları

Daha sonra, TAGEM Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanı Doç.Dr. Cengizhan Mızrak, TÜBİTAK temsilcisi Doç. Dr. Cengiz Arıcı ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Desteleme Kurumu (TKDK) temsilcisi Dr. Derya Özen, kendi kurumlarının AR-GE desteklerini anlattı.

  • 5 Konuda Çalışma Grubu

Çalıştay, Prof. Dr. Neşet Arslan’ın başkanlığında İnsan Kaynağının Geliştirilmesi ve İyileştirilmesi, Prof. Dr. Fahri Altay başkanlığında Islah Hedefleri, Prof. Dr. Kazım Abak başkanlığında Yerli Gen Kaynaklarımızın Kullanımının Etkinleştirilmesi, Prof. Dr. Taner Akar başkanlığında Biyoteknolojiden Yaralanma ve İşbirliklerinin Geliştirilmesi ve Prof. Dr. Ahmet Balkaya’nın başkanlığında AR-GE İşbirlikleri ve Destekler ana temalarında çalışan grupların sonuç raporlarını açıklaması ve genel değerlendirme toplantısıyla sona erdi.

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yılmaz’ın bir bölümünde hazır bulunduğu ‘’ Milli Tarım Projesi Kapsamında Bitki Islahı ve Hedefleri’’ çalıştayına,  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ve bağlı Alt Birliklerin üst düzey yetkilileri ve temsilcileriyle birlikte çeşitli üniversitelerden akademisyenler, özel sektör temsilcileri ve ilgili kurum ve kuruluşlardan yaklaşık 350 kişi katıldı.

 Sunumlar için tıklayınız.

1 Dr. VEHBİ ESER,

2 UĞUR ERDEM

3 TANER AKAR

4 HAMDİ ÇİFTÇİLER

5 GÖKHAN KIZILCI

6 Dr.YUSUF ASLAN

7 Dr. ERCAN ÖZKAYNAK

8 Dr. DERYA ÖZEN

9 Doç.Dr. CENGİZ ARICI

10 Doç. Dr. CENGİZHAN MIZRAK