TÜRKTOB

English

Sosyal Medyada
Birliğimiz

ÖDÜLLÜ YARIŞMA

50x70 afiş_429x600     

         Bitki ıslahçıları Alt Birliği (BİSAB) Tohumculuğun temeli olan bitki ıslahçılarının dayanışmasını sağlamak ve ülkemiz tohumculuk sektörüne hizmet etmek ve geliştirmek amacıyla 5553 sayılı Tohumculuk Kanununa göre kurulmuş tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.  11 Mayıs günü BİSAB tarafından her yıl BİTKİ ISLAHÇILARI günü olarak kutlanmakta, üyelerimiz, bitki ıslahı ve tohumculukla ilgili diğer kamu ve özel sektör kuruluşları yetkilileri ile üniversitelerden akademisyen ve öğrencilerin katıldığı bitki ıslahının öneminin anlatıldığı etkinlikler düzenlenmektedir.

Bu çerçevede BİSAB, Türkiye Tohumcular Birliği ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile işbirliği içinde bu yıl başlattığı ve bundan sonrada geleneksel hale getirilecek olan, Ziraat Fakültelerinin:

1. Tarla Bitkileri,

2. Bahçe Bitkileri,

3. Tarımsal Biyoteknoloji,

Bölümü son sınıf öğrencilerinin katılacağı ödüllü bir yarışma düzenlemiştir. Bu yıl “Milli Tarım Projesi Kapsamında Nasıl Bir Bitki Islahı ve Tohumculuk Olmalıdır” konulu yarışmaya katılım süresi 7 Nisan 2017tarihinde sona erecektir.  Sonuçları komisyonun değerlendireceği yarışmada dereceye giren 5 yazıya ödül verilecek ve 11 Mayıs Bitki Islahçıları gününe davet edilerek konuşma yapmaları sağlanacaktır.

 

Ödüller:

1. ye verilecek ödül: 4 000 TL

2. ye verilecek ödül: 2 000 TL

3. ye verilecek ödül: 1 000 TL

Teşvik ödülü           :    500 TL (2 Adet)

 

Yazılar toplamda en fazla 3 adet A4 sayfasını geçmeyecektir. (12 punto 1.5 aralı, Times New Roman karakteri kullanılacak ve kenar boşlukları her taraftan 2,5 cm olacak).

Katılımcılar iletişim bilgilerini de içeren yazılarını en geç yukarıda belirtilen tarihe kadar e-posta ile bisab@bisab.org.tr adresine ve aşağıda belirtilen BİSAB adresine posta veya kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

 

Tel İrtibat: (0312) 433 30 65/66

Faks         : (0312) 433 30 06

e- posta    : bisab@bisab.org.tr

            Adres      :  BİSAB, Adakale Sok. No: 22/12   Kızılay/ANKARA