TÜRKTOB

English

Sosyal Medyada
Birliğimiz

Türkiye Tohumculuk Sektörü Strateji Geliştirme Çalıştayları Başladı

strateji gelistirme

Türkiye Tohumculuk Sektörü Strateji Geliştirme Çalıştayları Başladı

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ile TÜBİTAK TÜSSİDE arasında imzalanan “Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirilme Projesi” kapsamında Alt Birlikler ile sektörel strateji geliştirme toplantıları başladı.

11 Ekim’de Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB), 12 Ekim’de Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB), 18 Ekim’de Fidan Üreticileri Alt Birliği (FÜAB) ve 19 Ekim’de Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) ile her bir sektörün ileriye yönelik “eylem planı” çıkarıldı.

Çalıştayların her birinde sektör temsilcileri, akademisyenler, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri, diğer kamu kurum ve kuruluş çalışanları, Birlik temsilcileri ile diğer paydaşlar yer aldı. Her biri bir gün süren oturumlarda, mevcut SWOT Analizi ve Rekabetçilik Analizi sonuçlarından hareketle ilgili sektörlere yönelik hayata geçirilmek istenen “eylemler” katılımcı bir yaklaşımla gruplar halinde belirlendi.

BİSAB Toplantısında ise Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vehbi Eser ve Başkan Yardımcısı Kamil Yılmaz da yer aldı. Tüm katılımcılara teşekkür belgesi takdim edildi. 

Moderatörlüğünü TÜSSİDE’nin gerçekleştirdiği çalıştaylar, Ekim ayı boyunca devam edecek ve ardından gerçekleşecek Teknik Komite toplantısı ise elde edilen çıktılar son haline getirilecek.