TÜRKTOB

English

Sosyal Medyada
Birliğimiz

TOHUMCULUKTA BÜYÜK SONUÇLAR İÇİN BİSAB'DAN KÜÇÜK BİR ADIM

BİTKİ ISLAHÇILARI ALT BİRLİĞİ

(BİSAB)

EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT TANITIM GÜNÜ TEKİRDAĞ’DA YAPILDI

BİSAB, ekmeklik buğdayda yerli şirketlerimizin çeşit teminine katkı sağlamak için Martonvaşar Araştırma Enstitüsü ile yaptığı anlaşma neticesinde getirdiği buğday çeşitlerini ve hatlarını, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünün tarlalarında kurmuş olduğu denemede yer alan 10 çeşidi ve 10 hattı tohumculuk şirketlerimize tanıttı.

Tanıtım Günü 2 Haziran 2016 tarihinde tohumculuk şirketleri, Tekirdağ Tarım İl Müdürlüğünün, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürlüğünün, Ilgın Pancar Kooperatifinin ve Önder Çiftçi temsilcilerinin, NKÜ Ziraat Fakültesi Dekanı, Dekan Yardımcısı ve ilgili bölümlerin öğretim üyelerinin katılımı ile yapıldı.

Ülkemizin tohumculuk tarihinde bir ilk olan bu faaliyetin amacı, yerli tohumculuk şirketlerinin kendi çeşitlerine sahip olmalarını sağlamaya yardımcı olmaktır. BİSAB’ın görevlerinden biri olan çeşit ve genetik kaynak temini de bu faaliyetle başlamıştır. Benzer bir uygulama da kısa bir süre sonra sebze için gerçekleştirilecektir.

Tanıtım Günü’ne katılan yerli tohumculuk şirketleri beğendikleri çeşit ya da hatları BİSAB’a bildirmiştir. Hasattan sonra yapılacak verim ve kalite analiz değerlendirmeleri ile hazırlanacak nihai rapor, talep sahibi katılımcılara verilecektir. Talep sahiplerinin son kararlarından sonra gerekli işlemler tamamlanacaktır. Daha sonra yerli tohumculuk şirketlerimiz isterlerse almış oldukları çeşit veya hat için vakit kaybetmeden tescile başvurabileceklerdir.

BİSAB’ın bu önemli faaliyetine ev sahipliği yapan ve sıcak ilgilerini hiçbir zaman esirgemeyen Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünün başta Enstitü Müdürü Dr. Mehmet SAĞLAM olmak üzere tüm personeline, desteklerini daima yanımızda hissettiğimiz NKÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet İSTANBULLUOĞLU’na ve öğretim üyelerine, katılımları ile bizlere destek veren tohumculuk sektörü temsilcilerine teşekkür ederiz.

Her yıl yapılacak olan bu faaliyetin ülkemiz tohumculuğuna ve özellikle yerli tohumculuk şirketlerine hayırlı olmasını dileriz.

BİSAB Yönetim Kurulu

 

Tekirdağ-1_640x426

Tekirdağ-2_640x426

Tekirdağ-4_640x426

Tekirdağ-5_640x426

Tekirdağ-6_640x426

Tekirdağ-7_640x426

Tekirdağ-8_640x426

Tekirdağ-9_640x426

Tekirdağ-10_640x426

Tekirdağ-11_640x426

Tekirdağ-12_640x426

Tekirdağ-13_640x426

Tekirdağ-14_640x426

Tekirdağ-15_640x426

Tekirdağ-17_640x426

Tekirdağ-18_640x426

Tekirdağ-19_640x426

Tekirdağ-20_640x426

Tekirdağ-21_640x426

Tekirdağ-23_640x426

Tekirdağ-24_640x426

 

Tekirdağ-25_640x426

 

Tekirdağ-27_640x426

 

 

Tekirdağ-28_640x426

Tekirdağ-29_640x426

Tekirdağ-30_640x426

Tekirdağ-31_640x426

Tekirdağ-32_640x426

Tekirdağ-33_640x426

Tekirdağ-34_640x426

Tekirdağ-26_640x426