TÜRKTOB

English

Sosyal Medyada
Birliğimiz

BİSAB 8.OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

BİSAB 8.OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

BİSAB 8.OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) 8. Olağan Mali Genel Kurulu, 10 Mayıs 2015 tarihinde Ankara'da yapıldı.

'' Üye sayımız 200'ü aştı, sektörün 3'te 1'i Ar-Ge kuruluşu''

Genel Kurulun açılış konuşmasını BİSAB Yönetim Kurulu Başkanı Doç.Dr. Yalçın Kaya yaptı. Doç.Dr. Yalçın Kaya, BİSAB'ın üye sayısının 200'ü aştığını, özel sektör tohumculuk firmalarının 3'te 1'inin araştırıcı kuruluş olmasının çok sevindirici olduğunu kaydetti.

'' Daha çok çeşit geliştirmeli, tohumculukta dünya markası olmalıyız''

Tohumculuk sektörünün 2023 hedeflerine ulaşması için kendi çeşitlerini, markalarını geliştirmesi ve  araştırıcı kuruluş sayısının artması gerektiğini ifade eden BİSAB Başkanı Doç.Dr.Kaya, ''Gerek ülkemizde gerekse dünyada tercih edilen ve rekabet gücü yüksek olan daha çok çeşit geliştirmeliyiz'' dedi.

Özel sektör araştırma- geliştirme (Ar-Ge) kurumlarını bünyesinde barındıran BİSAB'a ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bu konuda büyük görevler düştüğünü vurgulayan Başkan Kaya, göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

'' BİSAB'ın eğitim ve yayım çalışmaları hızla devam edecek ve uluslararası boyuta taşınacak''

Kasım ayında Uluslararası Bitki Islahı Kongresinin 2.sini düzenleyeceklerini söyleyen Doç.Dr.Kaya, ''BİSAB olarak sektörümüzü bilgilendirmek, sektörümüzü diğer meslek grupları ile tanıştırmak ve ortak çalışma kültürünü pekiştirmek amacıyla pek çok kongre, çalıştay ve sempozyum düzenliyoruz, bu çalışmalarımız hızlanarak devam edecek'' dedi.

'Bitki ıslahçılarının sesi' olan Ekin Journal Dergisinin yayın hayatına başladığını, 2. sayısının hazırlık aşamasında olduğunu söyleyen Kaya, BİSAB'ın geniş bir heyetle birlikte hazırladığı Tohumculuk Kitabının da kısa bir süre sonra basılacağı bilgisini verdi.

BİSAB Başkanı Kaya, bitki ıslahında elde edilen birikimlerin gelecek kuşaklara aktarılması için çeşitli başlıklarda pek çok yayım çalışmalarının da hazırlıklarının sürdüğünü, genetik materyal temini konusunda iki uluslararası anlaşmaya imza attıklarını, geleceğin ıslahçılarını yetiştirmek için bitki ıslahı kursları düzenlediklerini, bitki ıslahı kurslarının uluslararası boyutlara taşınması için çaba gösterdiklerini ifade etti.

''Sadece tohum değil, bitki ıslahçısı da ihraç etmek istiyoruz''

''Sadece tohum değil, bitki ıslahçısı da ihraç etmek istiyoruz'' diyen Kaya, konuşmasına Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile ilgili talepleriyle devam etti. BİSAB Başkanı Kaya, '' Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), özel sektör Ar-Ge kuruluşlarını ve bitki ıslahı kurslarını daha çok desteklemelidir. Özel sektörün geliştirdiği çeşitlerin tescil işlemleri için ödenen ücret düşürülmelidir. TÜBİTAK projelerinde de tohumcuk, bitki ıslahı ve Ar-Ge konularına daha çok ağırlık verilmelidir'' şeklinde konuştu.

'' Özel sektör - kamu iş birliği ve destekler artmalı'' 

Tohumculuk sektörünün hedeflerine ulaşabilmesi için kamu- özel sektör birlikteliği ile kurulacak Ar-Ge laboratuvarının şart olduğunu kaydeden Doç.Dr.Kaya, tohumculuk sektörünün kullandığı bütün alet ve ekipmana %50 destek verilmesini, tohumculukta çok önemli olan izolasyon mesafesi yeterli olan yer temin edilmesini, özel sektörün Ar-Ge ve ıslahçı yetiştirmek için yaptığı harcamaların vergiden düşürülmesini ve diğer harcamalar için vergi indirimi sağlanmasını talep etti.

'' Sektörümüz için büyük motivasyon; ithalatımız düşmeye başladı''

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Gençer ise yaptığı konuşmada kısa zamanda TÜRKTOB ve Alt Birliklerin artık kurumsal yapısını tamamladığını ve pek çok önemli projeye imza attığını kaydetti.

TÜRKTOB Başkanı Yıldıray Gençer, tohumluk ihracatının her yıl arttığını, ithalat ile ihracat arasındaki farkın sürekli ihracat lehine kapandığını hatırlattıktan sonra bu yıl yaşanan bir 'ilk'e değindi.

Tohumculuk sektöründe bu yıl ilk defa ithalatın düştüğünü kaydeden Gençer, ''Geçen yıl 194 milyon dolar olan ithalat düşme eğilimine girdi ve bu yıl 188 milyon dolar oldu. Bu düşüş bize motivasyon sağladı. Tohumluk ihracatında ise; şu anda 150 milyon dolar olan rakamı önce 500 milyon dolara ardından 1 milyar dolara çıkarma hedefiyle çalışıyoruz'' dedi.

''Islah olmazsa çeşit olmaz, çeşit olmazsa hiç birimiz olmayız''

'' Çok sayıda ve nitelikli bitki ıslahçısı yetiştirmeliyiz''

''Islah olmazsa çeşit olmaz, çeşit olmazsa hiç birimiz olmayız'' şeklinde konuşan Yıldıray Gençer, ''Bu bilinçle BİSAB'a pozitif ayrımcılık yapmak sektörün görevidir. Ayrıca Türkiye'de çok daha fazla sayıda ve nitelikli bitki ıslahçısının yetişmesi için herkes üzerine düşeni yapmalıdır. BİSAB'ın eğitim çalışmaları daha çok desteklenmeli, üniversitelerimiz daha gayretli olmalıdır'' dedi.            

'' Islah sabır işidir, ıslahçıdan kötü insan çıkmaz''

Ardından söz alan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tohumculuk Dairesi Başkanı Mehmet Sığırcı, TÜRKTOB'un ve Alt Birliklerin sektörün gelişmesini sağlayan en önemli unsur olduğunu ifade ettikten sonra ıslahın büyük bir sabır işi olduğunu, ıslahçıdan kötü insan çıkamayacağını söyledi.

Sektörün Kalkınma Bakanlığı projelerinden daha çok yararlanması gerektiğine vurgu yapan Tohumculuk Dairesi Başkanı Mehmet Sığırcı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının sektöre proje, destek, finansman konusunda her zaman destek olacağını kaydetti.    

BİSAB Genel Kuruluna Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye Tohumcular Birliği ( TÜRKTOB) ve Alt Birliler, TİGEM, Tarım Kredi Kooperatifleri, Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği ve ECOSA temsilcileri ile BİSAB üyeleri katıldı.        

BİSAB Genel Kurulu, 2014 yılı faaliyetleri, Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Bilanço- Gelir Tablosunun okunması, tartışılması ve ibra edilmesi ile tüzük değişikliklerinin kabulü ile sona erdi. 

genel kurul 2015 resım1_640x429

genel kurul 2015 resım2_640x208

genel kurul 2015 resım3_595x480

genel kurul 2015 resım4_319x480

genel kurul 2015 resım5jpg_640x307

genel kurul 2015 resım6_319x480

genel kurul 2015 resım7_640x270

genel kurul 2015 resım8_640x426

genel kurul 2015 resım9_635x480

genel kurul 2015 resım11_423x480

genel kurul 2015 resım12_335x480