TÜRKTOB

English

Sosyal Medyada
Birliğimiz

BİTKİ ISLAHÇILARI ALT BİRLİĞİ 2015 YILI GENEL KURULU MAYIS AYINDA YAPILACAKTIR

BİTKİ ISLAHÇILARI ALT BİRLİĞİ (BİSAB)

GENEL KURUL İLANI

 

        Alt Birliğimizin 2015 Yılı Olağan Genel Kurulu  03Mayıs 2015 tarihinde Crowne Plaza Ankara Oteli’nde  saat 10:30’da çoğunluklu olarak, 10 Mayıs 2015 tarihinde ise aynı yer ve saatte çoğunluksuz olarak aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Sayın Gerçek Kişi üyelerimiz ile Tüzel Kişi üyelerimiz temsilcilerinin, kimlik belgeleri ile teşrifleri rica olunur.

 

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Başkanlık Divanının Oluşturulması

3.   Saygı duruşu ve İstiklal Marşının Okunması.

4.   Açılış Konuşmaları.

5. Genel Kurul Gündeminin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması.

6.   2014 Yılı Yönetim Kurulu  Çalışma Raporu  ve Mali Raporların (Bilanço, Gelir Tablosu ve Kesin Hesap Tablosu ) Görüşülmesi ve Oylanması.

7.   Denetleme Kurulu Raporunun Sunulması  ve Oylanması.

8.   Yeni Dönem Bütçesinin ve Çalışma Programının  Okunması, Görüşülmesi  ve Oylanması ile Uygulanması Konusunda Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi.

9.   Tüzük Değişiklik Önerilerinin Görüşülmesi ve Oylanması.

10. Yönetmelik  Değişiklik Önerilerinin Görüşülmesi ve Oylanması

11. Dilek ve Temenniler.

12. Kapanış.