TÜRKTOB

English

Sosyal Medyada
Birliğimiz

BİSAB 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı

BİSAB 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Bitki Islahçıları Alt Birliğimizin (BİSAB) 2014 yılı Olağan Genel Kurulu 10-11 Mayıs 2014 tarihlerinde Ankara'da yapıldı.

Genel Kurul'un açılığında konuşan Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Doç.Dr.S. Ahmet Bağcı, günümüzde bitki ıslahının ve ıslahçısının öneminin arttığını vurguladı. Tohumculuk sektörünün her alanında yaşanan gelişmelerin ve giderek artan dinamikliğin bitki ıslahı alanında daha büyük bir ivme ile kendini hissettirdiğini ifade eden Bağcı, tüm dünyada teknik ve ihtiyaçların değiştiğini, değişen bu ihtiyaçlara cevap verebilmek, dünya çapındaki rekabette geri kalmamak için çalıştıklarının altını çizdi.

''Bitki Islahçıları Alt Birliğinin kuruluşunun üzerinden altı yıl geçmesine rağmen, kamu ve özel sektör kurumlarının ve kişilerin geçmişteki tecrübelerinden de yararlanarak mevcut ihtiyaçları ve daha önemlisi gelecekteki gereksinimleri karşılamak için çok önemli çalışmalara imza atmıştır ve çalışmalarına devam etmektedir''  şeklinde konuşan BİSAB Başkanı Doç.Dr.S.Ahmet Bağcı, 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ile kendilerine verilen yetkiler doğrultusunda bitki ıslahçılarının haklarını koruduklarını, düzenledikleri Bitki Islahçısı Kursları ile büyük bir başarıya imza attıklarını söyledi.

Kuruldukları günden bu yana düzenledikleri uluslararası katılımlı çalıştay, panel ve toplantılardan çıkacak sonuçlarla birlikte BİSAB çatısı altında ülkemize özgü bir ''Çeşit Koruma Sistemi'' oluşturulacağı müjdesini veren Bağcı, bu çalışmalarla ayrıca bitki ıslahına ve ıslahçısına yönelik farkındalığın artmasını amaçladıklarını söyledi. Ürün bazında gerçekleştirdikleri çalıştaylardan da söz eden Bağcı, Mısır ve Çeltik Çalıştaylarını başarı ile tamamladıklarını, Mısır Çalıştayına ilişkin kitap yayınladıklarını ve Nar Çalıştayı hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade etti.

2013 yılının Kasım ayında paydaş kurum ve kuruluşlarla birlikte düzenlenen Uluslararası Bitki Islahı Kongresinden özellikle söz eden Doç.Dr.Bağcı, bu kongrede ulusal ve uluslararası 650 bilim insanının- araştırmacının bir araya geldiğini, kongrenin yayına hazırlanan ''Ekin Journal'' dergisine kaynak teşkil ettiğini ve ikinci kongrenin 2015 yılında yapılacağını bildirdi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ile birlikte uyum içinde çalıştıklarını, ajandalarında birlikte yapacakları daha pek çok iş olduğunu kaydeden BİSAB Başkanı Bağcı, sektörün önemli bir ihtiyacını karşılayan Bitki Islahı Kurslarının daha kurumsal bir yapıya kavuşması gerektiğini, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile birlikte bitki ıslahı eğitimine yönelik uluslararası ölçekte bir Araştırma Merkezi'nin kurulması taleplerinin devam ettiğini, TAPGEM'e bağlı araştırma enstitüleri tarafından geliştirilen 'yarı yol materyallerinin' tüm türlerde özel sektör araştırma yetkisine sahip tohumculuk şirketlerinin hizmetine açılması konusunda ki çalışmaların sona yaklaştığını memnuniyetle takip ettiklerini söyledi.

BİSAB Başkanı Bağcı, Tohumculuk Kanunu'nda ön görülen çeşit tavsiye listelerinin türler bazında oluşturulması için TAPGEM, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) ve BİSAB ortaklığında daha önce önerilen bir pilot çalışmanın başlatılmasının önemli olduğunu, uygun olmayan alanlarda uygun olmayan çeşitlerin yetiştirilmesinin olumsuz iklim şartlarına bağlı olarak verim kayıplarına neden olduğunu, bu olumsuzluğun giderilmesi için söz konusu projenin bir an önce hayata geçmesini istediklerini ifade etti.

BİSAB'a üye özel sektör tarımsal araştırma kuruluşları ile TAPGEM'e bağlı araştırma kuruşları arasında işbirliği içinde yürütülecek projelerin artırılarak desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Bağcı, ''Dünya tohumculuğunda önemli bir yere sahip olan Hollanda'nın başarı ile uyguladığı kamu-özel sektör - üniversite işbirliği ülkemizde de şarttır, bilgi ve sermaye birleştirilmeli ve mutlaka TÜBİTAK'ında desteği alınmalıdır.'' dedi.

Üniversitelerin eğitim programlarının sektörün ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesini edilmesini isteyen BİSAB Başkanı Doç.Dr.S.Ahmet Bağcı konuşmasını şöyle sürdürdü; '' BİSAB'a üye özel sektör araştırma kuruluşlarının kendi Ar-Ge çalışmaları sonucu  ülkemiz içinde yetiştirdikleri yeni yerli bitki çeşitleri için ıslaha destek verilmesi ve tescil ve üretim izni için alınan ücretlerin yarı yarıya düşürülmesi gereklidir. Ülkemizde yerli çeşitlerin kullanım oranlarının artırılması için kooperatif ve benzeri kuruluşların vereceği destek önemlidir.''

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığın verdiği Ar-Ge desteklerinde BİSAB üyelerine öncelik tanınması gerektiğini ifade eden Bağcı, desteklerin şekillendiği komisyonda BİSAB'ında yer alması gerektiğini söyledi.

Devlet tarafından özel sektörün çeşit geliştirme ve ıslah çalışmalarının laboratuvar başta olmak üzere her başlıkta hibe destekler şeklinde teşvik edilmesi bir kez daha talep eden Bağcı, 5746 sayılı Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin yasada belirtilen en az 50 araştırmacı istihdam etme şartının değiştiğini, söz konusu sayının 30'a düştüğünü ancak bu konudaki taleplerinin en az ''5 araştırmacı personel'' olarak değiştirilmesi olduğunu ifade etti.

Ayrıca, BİSAB üyelerinin işletmelerinde çalıştırdığı geçici işçilerle ilgi yeni Sosyal Güvenlik Yasası gereği bir çalışma yapılmasının şart olduğunu dile getiren Bağcı '' Araştırma ve deneme amaçlı olarak yurt dışına giden - gelen ve gramlarla ifade edilen ıslahçı çoğaltım materyallerinin giriş ve çıkışında yaşanan sorunların giderilmesi konusunu ayrıca mısır ve soya fasülyesi bitkilerinde tescil denemelerinin birinci ve ikinci ürün şeklinde değilde, lokasyonlar ve çeşit sahiplerinin talepleri doğrultusunda yapılmasının yararlı olacağını yazılı ve sözlü olarak ilgili makamlara ilettik, sonuç bekliyoruz'' dedi.   

BİSAB'ın Tarla Bitkileri Tescil Komitesinde sahip olduğu temsil ve imza yetkisinin, Sebze Tescil Komitesi içinde sağlanması ve özel şirketlerin kendi ıslahçılarına yönelik olarak yaptıkları eğitim harcamalarının ve diğer kurumlara verdikleri desteklerin vergilerden düşürülmesi gerektiğini ifade eden Doç.Dr.Bağcı, ıslahçıların ıslahçı haklarından aldıkları maddi payın artırılması gerekiyor şeklinde konuştu.

Tohumculuk Kanununda yapılması gereken değişikleri de vurgulayan BİSAB Başkanı Bağcı, katılımcılara teşekkür etti.

a.bağcı_1

 

DSC_4647_400x266

DSC_4666_400x266

 DSC_4686_400x266

DSC_4782_400x266

DSC_4786_400x266yıldıray bey

DSC_4801_400x266

k.yılmaz

mustafaby_1