TÜRKTOB

English

Sosyal Medyada
Birliğimiz

BİTKİ ISLAHÇILARI ALT BİRLİĞİ (BİSAB) 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

                            BİTKİ ISLAHÇILARI ALT BİRLİĞİ (BİSAB) 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

 

        Alt Birliğimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 3-4 Mayıs 2014 tarihlerinde BERA HOTEL-Ziya Gökalp Bulvarı No:58 Öncebeci Mah. 06600 Çankaya/Ankara adresinde saat 10:00’da çoğunluklu olarak, 10-11 Mayıs 2014 tarihlerinde aynı yer ve saatte aynı gündemle çoğunluksuz olarak yapılacaktır. Toplantı gündemi aşağıdadır;  ( Hazirun Listesi Alt Birliğimizin idari merkezinde askıya çıkarılmıştır.)

GÜNDEM


I. GÜN; 03/05/2014 Cumartesi:

1. Yoklama ve Açılış,

2. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşturulması,

3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

4. Açılış konuşmaları,

5. Gündemin görüşülmesi ve oylanması,

6. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ve Mali Raporlar ( Bilanço ,Gelir Tablosu ve Kesin Hesap Tablosu ) ile Denetim Kurulu Raporunun sunulması ve görüşülmesi.

7. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ve Mali Raporları ile Denetim Kurulu Raporunun ayrı ayrı oylanması.

8. 2014  Faaliyet yılına ait bütçenin ve çalışma programının okunması , görüşülmesi ve oylanması ile uygulanması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

9. Tüzük değişikliği taleplerinin görüşülmesi ve oylanması,

10. Alt Birlik Organları ve Birlik Temsilci Aday Listelerinin Oluşturulması,

11. Dilek ve temenniler,


II. GÜN: 04/05/2014 Pazar;

 

12.    1. Alt Birlik Kurullarının oluşturulması;

           a. Yönetim Kurulunun seçimi – 9 asil, 9 yedek

           b. Denetim Kurulunun seçimi – 3 asil, 3 yedek

           c. Disiplin Kurulunun seçimi – 3 asil, 3 yedek

       2. Türkiye Tohumcular Birliği Genel Kurulu için Alt Birlik delegelerinin seçimi; 10 asil, 10 yedek üye,

       3. Türkiye Tohumcular Birliği Hakem Kuruluna temsilci seçimi; 2 asil, 2 yedek üye

 

 

Hazirun listesi  alt birliğimizin idari merkezinde askıya çıkarılmıştır.İdari merkezimize gelerek veya telefonla arayarak bilgi alabilirsiniz.