TÜRKTOB

English

Sosyal Medyada
Birliğimiz

Mar 2013 ULUSLARARASI BİTKİ ISLAHÇI VE DİĞER FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI ÇALIŞTAYI YAPILDI

 Mar 2013 ULUSLARARASI BİTKİ ISLAHÇI VE DİĞER FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI ÇALIŞTAYI YAPILDI

Bitki Islahçıları  ıslahçı ve diğer fikri mülkiyet haklarını görüşmek üzere uluslararası bir çalıştayda bir araya geldiler. Türkiye’den ve yurt dışından önde gelen uzmanların katılımıyla bitki ıslahçılarının yararlanabileceği fikri mülkiyet haklarının tüm boyutlarıyla irdelendiği bu toplantıda bu hakların kullanımına yönelik karşılaşılan veya ileride karşılaşılabilecek sorunlar tespit edilerek çözüm önerileri geliştirildi. Sonuçlar rapor haline getirildi ve ilgili yerlere iletilmesi kararlaştırıldı.

Bitki Islahçıları Alt Birliğince (BİSAB)  9-10 Mart 2013 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen Çalıştayın ilk gününde açılış konuşmalarını  müteakip konu ile ilgili yurt dışından 3 yurt içinden de 3 uzman dünyada ve ülkemizdeki uygulamalar hakkında bilgiler verdiler. Açılışta BİSAB Başkanı Doç. Dr. S. Ahmet BAĞCI, TÜRKTOB Başkanı Yıldıray GENÇER, ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Doç. Dr. Masum BURAK yaptıkları  konuşmalarda sektörün mevcut durumu ve geleceği ile ilgili görüşlerini özetleyerek konunun böyle bir platformda tartışılmasından duydukları memnuniyetlerini dile getirdiler.

Açılış konuşmalarından sonra Dr. Vehbi ESER’in yönettiği sunumlara geçildi. Çalıştay’da Michigan State Üniversitesinden Prof. Dr. Karim MAREDİA, ISF temsilcisi Stevan MADJARAC , Alman Bitki Islahçıları Birliğinden Dieter RÜCKER dünyanın farklı bölgelerinden örneklerle bitki ıslahçı ve diğer fikri mülkiyet hakları ile ilgili bilgiler verdiler.  Türkiye’deki mevcut durum ve uygulamalar hakkında ise Türk Patent Enstitüsünden Dr. Ayşegül DEMİRCİOĞLU, Akdeniz Üniversitesinden Doç. Dr. Ayşe Odman BOZTOSUN ve Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürü Kamil YILMAZ bilgi sundular.

Çalıştayın 2. gününde ise 3 alt başlıkta (Genetik Kaynaklara Erişim Ve Kullanımı, Bitki ve Genlerin Patentlenmesi,  Çeşit Hat Devri ve Uygulamalarda Karşılaşılan Sorunlar) komiteler oluşturulup bu komitelerde tartışılan görüşler raporlar haline getirilip tüm grupların katıldığı toplantıda tartışıldıktan sonra sonuç raporu yayımlandı.

İki gün süren Çalıştay’a sektörde faaliyet gösteren tohumculuk kuruluşları yanında üniversitelerden ve diğer araştırma çevrelerinden  yoğun ilgi gösterildi.

Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB)