TÜRKTOB

English

Sosyal Medyada
Birliğimiz

Bakan Eker, Hükümetin Yeni Fındık Stratejisini açıkladı

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Yeni Fındık Stratejisinde ruhsatlı alanlarda üretim yapan fındık yetiştiricilerine “Alan Bazlı Gelir Desteği”, ruhsatsız alanlarda fındık yetiştiriciliği yapanlara ise alternatif ürünlere geçmeleri halinde “Alternatif Ürün Desteği” verileceğini, TMO’nunda artık fındık alımı yapmayacağını açıkladı.
Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Yeni Fındık Stratejisinde ruhsatlı alanlarda üretim yapan fındık yetiştiricilerine “Alan Bazlı Gelir Desteği”, ruhsatsız alanlarda fındık yetiştiriciliği yapanlara ise alternatif ürünlere geçmeleri halinde “Alternatif Ürün Desteği” verileceğini, TMO’nunda artık fındık alımı yapmayacağını açıkladı.

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker Hükümet tarafından kabul edilen Yeni Fındık Stratejisi’ni Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla açıkladı.

Dünyada fındık üretiminin Türkiye’nin yanı sıra İtalya, ABD, İspanya, Azerbaycan, Gürcistan, İran ve Çin’de yapıldığını hatırlatan Bakan Eker, “2008 yılında dünya fındık üretimi 1.1 milyon ton, yıllık tüketim miktarı ise ortalama 750-800 bin ton seviyelerinde gerçekleşmektedir” dedi.
Bakan Eker basın toplantısından konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Dünya fındık üretiminin %75’ini, ticaretinin ise %85’ini gerçekleştiren ülkemizde fındık üretimi, 2844 sayılı Kanun ve Bakanlar Kurulu Kararı ile izin verilen (eğimi %6’dan fazla 3 üncü sınıf tarım arazileri ile 750 m rakıma kadar olan alanlar) sahaların bulunduğu 13 ilde; Artvin, Rize, Trabzon, Ordu, Sinop, Giresun, Samsun, Kastamonu, Zonguldak, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Bartın’da yapılmaktadır.
Ülkemizde 322 bin üretici, 642 bin ha alanda fındık üretimi yapmakta ve 2 milyon kişi geçimini fındıktan sağlamaktadır. Yıllık fındık üretimi ekolojik şartlara bağlı olarak 550 bin ila 800 bin ton arasında değişmektedir. Yıllık tüketimimiz ortalama 110 bin ton olup, ürünün büyük bir kısmı ihraç edilmektedir.
Fındık ürününde ülkemizde bugüne kadar uygulanan müdahale alımları ile arz fazlası stokun piyasalardan çekilmesi neticesinde; ülkemizdeki fındık alanlarının aşırı genişlemiş, rakip ülkelerin üretimi teşvik edilmiş, üretim-tüketim arasındaki marj giderek artmış, Ülkemizde arz fazlası stoklar oluşmuş, kamuya olan yük yıldan yıla artmıştır. 2009 yılı Hükümet Programı çerçevesinde, “Fındık ürününün desteklemesine ilişkin uygulamanın rasyonel hale getirilmesi” hedeflenmiştir.
Hükümetimizce kabul edilen Yeni Fındık Stratejisinde ruhsatlı alanlarda üretim yapan fındık yetiştiricilerimize “Alan Bazlı Gelir Desteği”, ruhsatsız alanlarda fındık yetiştiriciliği yapanlara ise alternatif ürünlere geçmeleri halinde “Alternatif Ürün Desteği” verilecektir. 2009-2012 yılları arasında 3 yıl süre ile uygulanacak Yeni Destek Modeliyle 290 bin üreticiye, 2.6 milyar TL destekleme yapılmış olacaktır.
TMO bundan sonra artık fındık alımı yapmayacaktır. TMO’nun 535 bin ton ürün stoku bulunmaktadır. Bu stokun piyasaları olumsuz etkilemesine izin verilmeyecektir. Stokun önemli bir bölümü yağ üretiminde kullanılacaktır.
Alan Bazlı Gelir Desteğiyle 406 bin ha ruhsatlı alandaki 209 bin üreticiye, Yıllık 150 TL/da destekleme ile, 3 yıl için toplam 1.8 milyar TL ödenecektir.
Alternatif Ürün Desteğiyle 176 bin ha ruhsatsız alandaki 81 bin üreticiye, 2009-2012 yılları sonbahar ve ilkbahar ekim/dikim dönemleri dikkate alınarak; 3 yıl için toplam 600 TL/da destekle, toplam 753 milyon TL ödenecektir.
Alternatif ürün programı ile; özellikle taban arazilerde fındık yerine alternatif ürüne geçen üreticilere yapılacak desteklerle, katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirilmesi sağlanacaktır. 3 yılın sonunda ruhsatsız alanlarda fındık üretimine izin verilmeyecektir.
Alternatif ürün programında; yeni uygulamaya konan “Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli”nin o bölgeler için öngördüğü ürünlerin yetiştiriciliği teşvik edilecektir.
Alternatif ürünlerin 176 bin ha alanda yetiştirilmesi halinde, ortalama 3.9 milyar TL’lik bitkisel üretim değeri sağlanabilecektir.
Fındık Stratejisi Uygulaması Sonucunda;
· Yasal alandaki üretim korunarak, haksız rekabete uğramaları engellenecek,
· Taban arazilerde katma değeri yüksek olan ürünlere geçiş sağlanacak,
· Arz ve talep dengesi sağlanacak,
· Fiyat serbest piyasada oluşacak, rakip ülkelerin üretimi cazibesini yitirecek,
· Ülkemiz, uluslararası piyasalardaki ürün arzında belirleyici olacak,
· Kamu harcamalarında etkinlik sağlanacak,
· Sürdürülebilir bir destekleme modeli uygulanacak,
· Fiyatta ve ihracat gelirlerinde istikrar sağlanacaktır. “