TÜRKTOB

English

Sosyal Medyada
Birliğimiz

Bakan Eker, TİKA Afrika Tarımsal Kanlkınma Programı Sertifika Dağıtım Töreni'ne Katıldı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde gerçekleştirilen Afrika Tarımsal Kalkınma Programı kapsamındaki proje ile, ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı ülkelerin kırsal alanda gelirlerinin arttırılarak yaşam düzeylerinin iyileştirilmesine, tarım ve hayvancılık alanında modern teknolojilerin kullanılmasına ve bu alanda elemanların yetiştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde gerçekleştirilen Afrika Tarımsal Kalkınma Programı kapsamındaki proje ile, ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı ülkelerin kırsal alanda gelirlerinin arttırılarak yaşam düzeylerinin iyileştirilmesine, tarım ve hayvancılık alanında modern teknolojilerin kullanılmasına ve bu alanda elemanların yetiştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Söz konusu Program’ın ikinci aşaması olan “Eğiticilerin Eğitimi Programı”na 13 Afrika ülkesinden 135 Ziraat Mühendisi, Veteriner, Gıda Mühendisi, Su Ürünleri Mühendisi katılarak 07 Mayıs-22 Haziran 2009 tarihleri arasında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Araştırma Enstitülerinde, TİGEM İşletmelerinde tarımsal sulama, bitkisel üretim, tarımsal mekanizasyon, hayvan yetiştiriciliği, hayvan hastalıkları ile mücadele, balıkçılık ve gıda teknolojisi gibi konularda 45 gün süreyle eğitim aldılar.