TÜRKTOB

English

Sosyal Medyada
Birliğimiz

TÜGEM HEYETİ ALT BİRLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ

Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü heyeti 23.05.2011 tarihinde Alt Birliğimizi ziyaret etti.TÜGEM Genel Müdür Yardımcısı Dr.Talat ŞENTÜRK başkanlığındaki heyette Şube Müdürü Osman YAMAN ile Ziraat Mühendisleri Alper ŞAHİN ve İlknur YALVAÇ hazır bulundular.

2


Yapılan toplantıda BİSAB adına Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Vehbi ESER,Başkan Yardımcısı Abdurrahman CANSIZER,Sayman üye Bayram ÖZDEMİR ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Dr.Ali ÜSTÜN hazır bulundular.Genel Müdür Yardımcısı Dr.Talat ŞENTÜRK başlangıç konuşmasında ''bu ziyaretlerin bir program çerçevesinde tohumculukla ilgili tüm birlik ve alt birliklere yapıldığını,amacın tohumculuk sektöründeki sorunları dinlemek ve gelişmeleri sektörün temsilcileriyle paylaşmak olduğunu'' belirtti.Devamla ''tohumculukta gelişmelerin çok iyi olduğunu kaydederek Bakanlık olarak hedefin yaklaşık 2.000.000 ton tohumluk ihtiyacının tamamının üretimini sağlamak eksiklik olursa gerektiğinde ithalatla da bu açığın kapatılabileceğini'' söyledi.Bugüne kadar yaptıkları ziyaretlerle ilgili özet bilgi veren Dr.ŞENTÜRK'ten sonra konuşan BİSAB Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Vehbi ESER ,''hedeflerin aynı olduğunu,dengeleri de iyi koruyarak rekabet ve motivasyon sağlamak için ithalatın bir ölçüde şart olduğunu'' belirtti.''Yeni teknolojiler geliştirmek için ıslahçılara mutlak ihtiyaç olduğunu belirten Dr.ESER , yasa ve yönetmeliklerde BİSAB'ın görev tanımının net olmadığını,kurumsal kimliklerinin yetkilendirme yönetmeliğinde açıklıkla belirtilmesi gerektiğini ''belirterek BİSAB'ın faaliyetlerinden bitki ıslah kursu ve bitki ıslahçıları günü kutlamalarıyla ilgili olarak kısa bilgiler verdi.

Daha sonra toplantıda hazır bulunan diğer katılımcılar sektör ve uygulamalarla ilgili olarak değişik konularda görüşlerini belirttiler.Yaklaşık üç saat süren toplantı bundan sonra daha sık biraraya gelinip sorunların ve gelişmelerin ele alınması temennisiyle son buldu.