TÜRKTOB

English

Sosyal Medyada
Birliğimiz

Türkiye Tohumcular Birliğinin 2011 yılı Olağan Genel Kurulu

Türkiye Tohumcular Birliği 2011 yılı 4 üncü Olağan Genel Kurulu 26 Kasım 2011

Cumartesi günü saat 09.00 – 17.00 saatleri arasında aşağıdaki gündemi görüşmek üzere CNR EXPO Center Fuar Merkezi, 1 numaralı salon, Seminer salonu, Yeşilköy İstanbul adresinde yapılacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise, ikinci toplantı; 03.Aralık.2011 Cumartesi günü yine aynı adreste aynı gündemi görüşmek üzere yapılacaktır.

Genel Kurul Delegesi alt birlik temsilcilerinin T.C.Kimlik numarası bulunan kimlik belgesi ile teşriflerini rica ederim.

Hakkı Şafak SES
Başkan
Yönetim Kurulu Adına

TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ 2011 YILI 4. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

26 Kasım 2011
09.00 – 10.00 KAYIT
10.00 - 17:00

1) Açılış, Saygı duruşu, İstiklal Marşı,
2) Başkanlık Divanının oluşturulması ve Divana Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması yetkisinin verilmesi,
3) Açılış Konuşmaları
4) Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, kesin hesaplar ve denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
5) Yönetim ve Denetim kurullarının ayrı ayrı ibra edilmesi,
6) Yeni çalışma dönemi, bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması
7) Yeni Tüzüğün Genel Kurulun onayına sunulması,
8) Dilek ve temenniler.
9) Kapanış