TÜRKTOB

English

Sosyal Medyada
Birliğimiz

BİSAB'dan Bakanlık Kuruluşlarına Ziyaret!

BİSAB'dan Bakanlık Kuruluşlarına Ziyaret!

Bitki Islahçıları Alt Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Doç.Dr.Seydi Ahmet BAĞCI ve Genel Sekreter  Mustafa AKIN  8-9 Kasım 2012 tarihlerinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı ve ilgili bazı Genel Müdürlükleri ziyaret etti.

8 Kasım 2012 tarihinde Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’ne yapılan ziyarette Genel Müdür Mevlüt GÜMÜŞ, Genel Müdür Yardımcısı Dr.Talat ŞENTÜRK ve Tohumculuk Dairesi Başkanı Metin KAYCIOĞLU  ile yapılan görüşmelerde  gerek Alt Birliğimizin kendi kurumsal çalışmaları gerekse üyelerimizin yaptığı çalışmalar özetlenmiş ve  Alt Birliğimiz ile BÜGEM arasında  bugüne kadar  iş birliği  içinde yapılan çalışmalar için teşekkür edilerek bu işbirliğinin bundan sonra da sürdürüleceği ifade edilmiştir.

Daha sonra Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne yapılan ziyarette Genel Müdür Doç.Dr. Masum BURAK ve Tarla Bitkileri Araştırmaları Dairesi Başkanı Dr.İsa ÖZKAN ve İdari İşler  ve Koordinasyon Dairesi Başkanı Dr.Cengizhan MIZRAK ile araştırma ve ıslah ile ilgili  konularda istişarelerde bulunulmuştur. Her iki ziyarette de   Tohumculuk ve Bitki Islahıyla ilgili üyelerimizin karşılaştığı sorunlar sözlü ve yazılı olarak ifade edilerek Bakanlığımızın bu sorunlara bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da istenen  ilgiyi  gösterip çözüm getirmesinden duyulacak  memnuniyet ifade edilmiştir.

9 Kasım 2012 tarihinde ise Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği  ziyaret edilerek Genel Müdür Abdullah KUTLU ve Genel Müdür Yardımcısı Veli ÇELEBİ ve  Alt Birliğimiz üyesi olan kuruluşlardan TAREKS Genel Müdürü Burhanettin TOPSAKAL ile yapılan görüşmelerde  işbirliği imkanları üzerinde durulmuştur. BÜGEM   ve TAGEM Genel Müdürlüklerine yapılan görüşmelerde gerek  Alt Birliğimiz Yönetiminde görüşülüp ilgili yerlere aktarılması kararlaştırılan  gerekse üyelerimizden zaman zaman bize iletilen   aşağıdaki  konular sözlü ve yazılı olarak yetkililere iletilmiştir ;

1. Üyeleri  hem tarla bitkileri ıslahı hem de sebze ıslahı ile uğraşıp  tescil ve üretim izni için başvuru yapmakta olan  ancak ;  bugüne kadar yalnızca Tarla Bitkileri Tescil Komitesinde temsil ve imza yetkisi olan  Bitki Islahçıları Alt Birliği'ne  Sebze Tescil Komitesi'nde de temsil ve imza yetkisi  verilmesi.

2.Bitki Islahçıları Alt Birliği'ne üye kişi ve kuruluşların kendi  AR-GE  çalışmaları sonucu ülkemiz  içinde  geliştirdikleri  yerli  yeni bitki çeşitleri için ıslahçı desteği verilmesi; geliştirilen bu çeşitlerin tescili ve üretim izinleri için alınacak ücretlerin en az yarı yarıya düşürülmesi ,

3. Bakanlıkça destek  sağlanan özel sektör AR-GE projelerine  Bitki Islahı ve tohumculukla  ilgili diğer konuların da dahil edilerek öncelikle desteklenmesi ve desteklenen proje sayısının arttırılması.

4. Bitki Islahçıları Alt Birliği’ne üye olmaları  zorunlu  olan Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluşlarının kuruluş , kontrol ve denetimlerinde BİSAB’ın da  yer alması.

5. Bitki Islahçıları Alt Birliği’nin   görev  aldığı tescil komitelerinde görüşülen tescil denemelerinin kontrollerinde yer almasının sağlanması.

6. Tohumculuğumuzun son yıllarda yakaladığı hızlı gelişme ivmesine zarar vermemek için   tohumculuğun  şimdilik pasaport  sisteminin dışına çıkarılması ve zaman içerisinde konu ile ilgili olarak milli tohumculuk sektörünün  Dünya pazarlarında  daha rekabetçi olmasına katkı getirecek sistemlerin sektörün paydaşları olan Birlik ve Alt Birliklerin de katılımıyla  geliştirilmesi.

7. Tohumculuğumuzun lokomotifi olan Özel Sektör Araştırma Kuruluşlarının mali , hukuki  ve bürokratik sorunlarının tespiti ve çözülmesi ve bu yapıların daha kurumsal ve sürdürülebilir hale getirilebilmesi için bir yol haritasının belirlenmesi  amacıyla BİSAB ve Bakanlığımız ortak koordinasyonunda bir çalışma yapılması .

8. Bitki türlerine göre yapılan çeşit tescil  komitelerinde ikinci ürün tabirinin kaldırılarak türlerin olum grupları dikkate alınarak denemeye alınmaları.

9. Özellikle yağlı tohumlar ve yem bitkilerinde Ülkemizde ıslahı yapılan yerli çeşitlerin destekleme oranlarının arttırılması, bu kapsamda sertifikalı tohumluk desteği kapsamında olmayan yem bezelyesi gibi türlerin de değerlendirilmeye alınması.

10. Özel Sektör Araştırma Kuruluşlarının desteklenmesi ile ilgili  kanunda belirtilen çalıştırılması gerekli araştırmacı personel  sayısının 50’den   5’e  düşürülmesi.

11. Yeni Sosyal Güvenlik Yasası gereği üyelerimizin işletmelerinde  çalıştırdıkları  geçici işçilerle ilgili mevzuatla ilgili sorunların çözümü için çalışma yapılması.

12. Bitki Islahçıları Alt Birliği'nce düzenlenmekte    ve sektörün önemli bir ihtiyacını karşılamakta olan  Bitki Islahçı eğitimlerinin daha kurumsal bir yapıda yürütülmesi amacıyla  ortak hazırlanacak bir proje kapsamında ulusal ve uluslar arası hizmet verebilecek bir merkez kurulması.

13. Bitki Islahçıları Alt Birliği'ne üye Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluşları ile TAGEM’e bağlı Araştırma kuruluşları arasında yürütülecek  iş birliği projelerinin artırılarak desteklenmesi,

14. Bakanlığımızca AR-GE projelerine verilen destekler    kapsamında  BİSAB üyelerince hazırlanan ıslah projelerine öncelik tanınması ve bu desteklerle ilgili komisyonda BİSAB’ın da yer alması.

15. TÜBİTAK tarafından ıslah projelerine verilen destekler  içerisine sebze ıslah projelerinin de alınması için Bakanlığımızca girişimlerde bulunulması.