TÜRKTOB

English

Sosyal Medyada
Birliğimiz

ETİK KURALLAR

BİTKİ ISLAHÇILARI  ALT BİRLİĞİ ÜYELERİNİN UYMASI GEREKEN  

ETİK KURALLAR

 

Tüm tohum ıslah kuruluşları uzun  süren çalışmalar sonucu çeşit geliştiren, Geliştirdikleri bu çeşitlerin   sattıkları  tohum üreticileri ve buna bağlı olarak yetiştiriciler için hayati önem taşıdığını idrak etmiş , ciddi kuruluşlardır,

Bitki Islahçıları Altbirligi üyesi  kuruluş çalışanı, diğer Altbirlik üyesi olan veya olmayan ıslah kuruluşu  firma hakkında kötü konuşmaz.

Islah kuruluşlarının  veya ıslahçı kişilerin başına gelebilecek olumsuzluklarda ( Çeşit Karışıklığı, Benzer veya aynı tohumun tescil edildiği iddiaları) Altbirlik üyesi olan veya olmayan ıslah kuruluşu  ve kişi için olayı alevlendirici yönde konuşamaz olayı yatıştırıcı yaklaşımlarda bulunur.  

 Hiçbir Bitki Islahçıları Altbirligi üyesi  kuruluş çalışanı, diğer Altbirlik üyesi olan veya olmayan ıslah kuruluşa  veya kişiye  haber vermeden o kuruluşun  veya  kişinin çeşidine sahip çıkamaz , başka isim altında tescile  sunamaz,

Bitki Islahçıları Altbirligi üyesi  kuruluş çalışanı, diğer Altbirlik üyesi olan veya olmayan ıslah kuruluşu veya kişiye ait tohumu ıslah çalışmalarında kullanacaksa  çeşit sahibini haberdar etmek zorundadır.Hibrit tohumlar için karşılıklı analaşma yapmak gereklidir, Geriye melezlemelerde de anlaşma zorunludur

     Islahçı kuruluşlar,  diğer bir ıslahçı kuruluşun ıslahçılarını veya diğer çalışanını             daha iyi ekonomik şartlar teklif ederek, transfer girişiminde bulunmaz ; bu tür iş değiştirmeler ancak kuruluşların görüşüp, kendi aralarında mutabakatları ile olur,

Üyeler Tarım Bakanlığı  ve diğer bakanlık ve kuruluşlarla ortak menfeatleri ve hakları gerektiren konularda   öncelikle Bitki Islahçıları Altbirligi’ ni devreye sokar, mümkün olduğu ölçüde  münferit girişimlerden kaçınırlar,

Üye Kuruluşlar ve gerçek kişiler  Bitki ıslahçılarının tek yasal meslek örgüt olma özelliğini dikkate alarak, Bitki Islahçıları Altbirligi’nin ve üyelerinin ismini küçültücü davranışlarda bulunamazlar,

Alt birliğin geliştirilmesi, ülkemize ve sektöre daha iyi hizmet etmenin üyelerin çalışmalara aktif katılımları ile mümkün olduğuna inanan  Alt birlik üyeleri gerekli maddi ve manevi desteği sağlamayı ihmal etmezler,

Üyeler, gerek Alt birlik  üyeleri ve gerekse üyeler dışındaki  diğer tohumculukve ilgili diger firmalar ile olan anlaşmazlıklarında  Bitki Islahçıları Altbirligi’ni  anlaşma, uyuşma ve hakemlik sağlayan bir merkez olarak görürler,

Üyeler, bitki ıslahı ve  tohumculuk konusunda yürürlükte bulunan Yasa, Tüzük, Genelgeler ve Alt birlik  tarafından alınan kararlara ve iş ahlakına uyarlar,

Üyeler,ısla ve buna bağlı olarak  tohumculuk konusunda ortaya çıkan tartışmalarla ilgili  hukuki kararlara ve hakem anlaşmalarına uyarlar,

Üyeler, ıslahçı haklarının korunması  ve tohum  üreticilerinin kaliteli tohumluk sağlamalarının  güvenirliğini sağlanması amacıyla   etiket bilgilerine  uyarlar,

Üye kuruluşlar ve kişiler  ıslahçı hakı ile sattıkları veya satın aldıkları  tohumlarla ilgili ıslahçı hakları ödenmesine  titizlikle uyarlar,

Kuruluşlar bünyelerinde çalıştırdıkları kişilerin kanun veya karşılıklı anlaşmalarla belirtilmiş olan ıslahçı hakkı ile ilgili olan ve diğer  haklarını korur, 

Üyeler Türkiye Cumhuriyeti Devletinin çıkarlarını ve  yukarıda yazılan hususlara uymak suretiyle Alt birliğin   onurunu korumak zorundadırlar.

YAPTIRIMLAR

 

 

Üyelerden bu etik kurallara uymayanlar  disiplin suçu işlediklerinden  işledikleri şuçtan dolayı  çezalandırılırlar. 

Etik kurallara uymamanın nedenleri üyelere ilgili diğer kurum ve derneklere  ve  kamu oyuna duyurulur, Suçun niteliğine göre kınama ve uyarma mektubu gönderilir, üyeliği askıya alınır, Birlikten ihraç edilir. 

Suçun çezalandırılmasına Bitki ıslahçıları Alt Birliği  Disiplin Kurulu karar verir.